wybierz: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

prolongata zbiorów | zamawianie i rezerwowanie zbiorów | OGŁOSZENIA, OFERTY | nowości biblioteczne | zestawienia tematyczne | propozycje zakupów | podaruj książkę bibliotece | wykaz książek do przekazania | STATUT BIBLIOTEKI | REGULAMIN BIBLIOTEKI | RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ BIBLIOTEKI | ARCHIWUM |

logo szuflada

Godziny pracy biblioteki:
pn - pt. godz. 9.00 - 18.00
(w soboty nieczynna)

Zasady bezpiecznego funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w czasie epidemii:
  1. W bibliotece uruchamia się dla czytelników tylko wypożyczanie i oddawanie zbiorów.
  2. W pomieszczeniu wypożyczalni może jednocześnie przebywać 3 czytelników. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.
  3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub własnych rękawiczek i zasłaniania ust i nosa.
  4. Książki wypożyczane są w wyznaczonym miejscu. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.
  5. Czytelnik kładzie na ladzie bibliotecznej książki w sposób umożliwiający bibliotekarzowi zeskanowanie kodów. Następnie odkłada książki na wskazaną przez bibliotekarza półkę do kwarantanny.
  6. Przerwa dezynfekcyjna w godzinach 14.00 - 14.30
  7. Czytelnia i pracownia komputerowa oraz toalety nie będą udostępnione dla czytelnika.
  8. Osoby, które mają kary naliczone przed kwarantanną za przetrzymane zbiory przed wizytą w bibliotece powinny je uregulować poprzez wpłatę na nasze konto 07 1240 3321 1111 0000 2854 2140
Prosimy o korzystanie w domu z internetowej bazy danych i przygotowanie gotowej listy książek wraz z sygnaturami do wypożyczenia. Istnieje możliwość zarezerwowania książek przez konto w katalogu online. Gotową listę książek można przesłać e-mailem na adres wypozyczalnia@bpskierniewice.pl lub wydrukować. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu w celu uzgodnienia wizyty w bibliotece. Całą dobę dostępna jest internetowa czytelnia IBUK Libra.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy, że
czytaj więcej » »

Zapraszamy na zajęcia biblioteczne
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach przygotowała na rok szkolny 2020/2021 ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych ...

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w roku szkolnym 2020/2021

Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Konkurs trwa od 14 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i podzielony jest na 3 etapy - szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.

Sczegóły » »

Cyfrowy świat biblioteki w krzewieniu kultury, tradycji i czytelnictwa mieszkańców powiatu skierniewickiego
Wszystkich mieszkańców powiatu skierniewickiego zapraszamy do głosowania na projekt zgłoszony do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "ŁÓDZKIE NA PLUS" NA 2021 ROK
TYTUŁ ZADANIA
!!Cyfrowy świat biblioteki w krzewieniu kultury, tradycji i czytelnictwa mieszkańców powiatu skierniewickiego

Kod zadania: ESK05

Generator kart do głosowania:
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/
!!Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny!!

Celem zadania jest:
Stworzenie w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach otwartej cyfrowej przestrzeni, gdzie mieszkańcy powiatu skierniewickiego będą mogli spędzać czas z książką, poznawać świat literatury, nauki kultury i sztuki. Zaprojektowane działania wzmocnią poczucie tożsamości regionalnej, przywiązanie do historii i tradycji lokalnych. W ramach zadania zostaną zakupione książki, audiobooki i ebooki z dostępem do najnowszej literatury pięknej i popularnonaukowej, gry i zabawy dydaktyczne. Zostanie stworzona mobilna przestrzeń wyposażona w e-czytniki, głośniki, słuchawki, rutery mobilne, powerbanki, komputer, tablice prezentacyjne, siedziska i ławki, w której mieszkańcy będą mieli możliwość bezpłatnego dostępu do dóbr kultury i sztuki. Biblioteka ogłosi konkurs z edukacji regionalnej oraz zorganizuje spotkania z twórcami lokalnymi. Projekt ma na celu integrację wszystkich mieszkańców powiatu skierniewickiego, w tym osób z niepełnosprawnościami.

!!Punkt do głosowania:!!
Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego
Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
Nowobielańska 61
96-100 Skierniewice

Szczegóły na:
https://bo.lodzkie.pl/

Wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego zapraszamy do głosowania na projekt zgłoszony do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "ŁÓDZKIE NA PLUS" NA 2021 ROK
TYTUŁ ZADANIA
Biblioteka Pedagogiczna kreatywna dla województwa

Kod zadania: W07
Głosować można od 7 do 18 września

Generator kart do głosowania:
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/
!!Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny!!

Głównym celem "Biblioteki Pedagogicznej kreatywnej dla województwa" jest integracja mieszkańców miasta i regionu poprzez stworzenie miejsca spotkań, które umożliwiałoby działania nakierowane na aktywizację społeczną. Przeprowadzenie termomodernizacji i remontu budynku Biblioteki Pedagogicznej usytuowanej przy ul. Zwolińskiego 8d w Rawie Mazowieckiej, doposażenie sali czytelni i wypożyczalni oraz stworzenie na terenie zielonym biblioteki placu zabaw oraz obiektów małej architektury sportowej - stoliki szachowe - przyczyni się do stworzenia na mapie województwa nowego miejsca służącego integracji społeczeństwa. BP kreatywna będzie służyła ponadlokalnym strukturom jako miejsce spotkań, debat i wymiany informacji - sala w czytelni. Elementy plenerowe posłużą okolicznym mieszkańcom, jak i ubogacą ofertę dla dotychczasowych użytkowników.

Punkty do głosowania:
Zespół Parków KrajobrazowychcWojewództwa Łódzkiego
Oddział Terenowy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego
ul. Nowobielańska 61
96-100 Skierniewice

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w łodzi Oddział Terenowy Skierniewice
ul. Stanisława Kaczyńskiego 7
96-100 Skierniewice

Biuro Powiatowe Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Skierniewicach
ul. Lelewela 5
96-100 Skierniewice

wykaz punktów do głosowania » »

Szczegóły na:
https://bo.lodzkie.pl/

Narodowe Czytanie z biblioteką - 5.09.2020 r.

W tym roku lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki jest dramat Balladyna Juliusza Słowackiego.
Dołączając się do akcji przygotowaliśmy wystawę różnych wydań tego wybitnego dzieła polskiego romantyzmu a także wspólnie czytaliśmy fragmenty osadzonej na tle baśniowych dziejów opowieści o dwóch siostrach Balladynie i Alinie.

Galeria » »




PROJEKT "WIKTORIA 1920" - ZAPISKI Z CZASÓW WOJNY PRZYPOMNIANE W ROKU BITWY WARSZAWSKIEJ

Zapraszamy do czytania i korzystania z materiałów.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021



1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Kultury i Edukacji - Wydział Edukacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację rządowego programu Dostępność Plus, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, zapewniającej im dostęp do informacji związanych z pandemią Covid19. W załączeniu przekazuję stosowne pismo informujące o tej inicjatywie.
Wideoinfolinia działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami miały stały dostęp wsparcia i możliwość skorzystania z pomocy.
Osoba głucha może połączyć się z wideoinfolinią i urzekać w zrozumiałym dla siebie jeżyku , informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona.
Więcej informacji » »

Kolorem malowane

W ramach współpracy Biblioteki Pedagogicznej z Przedszkolem nr 5 w Skierniewicach na terenie wypożyczalni została zorganizowana wystawa prac przedszkolaków z grupy Promyczki. Wystawa "Kolorem malowane" prezentuje talenty plastyczne małych artystów. dzieci pracowały pod kierunkiem Pani Beaty Ruzik i Beaty Bończak. Zapraszamy do obejrzenia kolorowych prac.

Galeria » »


#gaszynchallenge

Czarodziejki Książek z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach dziękują Publicznej Szkole Podstawowej w Janisławicach za nominację!

Nominujemy:
WODN w Skierniewicach
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach

Zasady są proste! Wchodząc do gry uczestnicy wykonują 10 pompek lub przysiadów oraz wpłacają 5 zł na szczytny cel.
Natomiast jeśli nie wykonacie zadania wpłacacie 10 zł lub więcej
Na wykonanie zadania macie 48 h! - liczymy na was!