wybierz: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

prolongata zbiorów | zamawianie i rezerwowanie zbiorów | OGŁOSZENIA, OFERTY | nowości biblioteczne | zestawienia tematyczne | propozycje zakupów | podaruj książkę bibliotece | wykaz książek do przekazania | STATUT BIBLIOTEKI | REGULAMIN BIBLIOTEKI | RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ BIBLIOTEKI | ARCHIWUM |

logo szuflada

Godziny pracy biblioteki:
pn - pt. godz. 9.00 - 18.00
(w soboty nieczynna)

Zasady bezpiecznego funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w czasie epidemii:
  1. W bibliotece uruchamia się dla czytelników tylko wypożyczanie i oddawanie zbiorów.
  2. W pomieszczeniu wypożyczalni może jednocześnie przebywać 3 czytelników. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.
  3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub własnych rękawiczek i zasłaniania ust i nosa.
  4. Książki wypożyczane są w wyznaczonym miejscu. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.
  5. Czytelnik kładzie na ladzie bibliotecznej książki w sposób umożliwiający bibliotekarzowi zeskanowanie kodów. Następnie odkłada książki na wskazaną przez bibliotekarza półkę do kwarantanny.
  6. Przerwa dezynfekcyjna w godzinach 13.00 - 13.30
  7. Czytelnia i pracownia komputerowa oraz toalety nie będą udostępnione dla czytelnika.
  8. Osoby, które mają kary naliczone przed kwarantanną za przetrzymane zbiory przed wizytą w bibliotece powinny je uregulować poprzez wpłatę na nasze konto 07 1240 3321 1111 0000 2854 2140
Prosimy o korzystanie w domu z internetowej bazy danych i przygotowanie gotowej listy książek wraz z sygnaturami do wypożyczenia. Istnieje możliwość zarezerwowania książek przez konto w katalogu online. Gotową listę książek można przesłać e-mailem na adres wypozyczalnia@bpskierniewice.pl lub wydrukować. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu w celu uzgodnienia wizyty w bibliotece. Całą dobę dostępna jest internetowa czytelnia IBUK Libra.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy, że
czytaj więcej » »

Zapraszamy na zajęcia biblioteczne
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach przygotowała na rok szkolny 2020/2021 ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych ...

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w roku szkolnym 2020/2021


Biblioteka Pedagogiczna w Płocku zaprasza do Konkursu "Zabawa w kodowanie!"

Zapraszamy wszystkich przedstawiali placówek kulturalno-oświatowych do konkursu "Zabawa w kodowanie!". Konkurs zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna w Płocku oraz Wydawnictwo Epideixis, które jest sponsorem nagrody - zestawu PUS (książek i klocków) do kodowania. Celem konkursu jest rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem kodowania. Konkurs polega na nagraniu filmu, na którym ukazana jest nauka kodowania poprzez zabawę. Film wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia trzeba przesłać do 20 listopada 2020 r.

Regulamin konkursu » »
Plakat » »

Ossolineum zaprasza na wystawę wirtualną "Złota epoka Jagiellonów"

Ekspozycja poświęcona jest dziedzictwu polskiego renesansu, uważanego za najwspanialszy okres rozwoju politycznego i kulturalnego Rzeczypospolitej. Jej celem jest spojrzenie przez pryzmat prezentowanych unikatowych zabytków rękopiśmiennych i drukowanych z XVI wieku na mit złotego wieku, który silnie zakorzeniony jest w polskiej tradycji i kulturze.
zlotaepoka.ossolineum.pl

W dniach 19-25.10.2020 r. odbywa się Ogólnopolski Tydzień Kariery pod hasłem: "Doradzamy zawodowo - wybieramy odlotowo". Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach włączyła się czynnie w obchody OTK, przygotowując zestawienie tematyczne pt. "Doradzamy zawodowo" ze zbiorów biblioteki, które zostało zamieszczone w Zeszycie nr 11 "Doradzamy zawodowo - wybieramy odlotowo" dla nauczycieli i doradców zawodowych, współtworzonym przez MIĘDZYPOWIATOWY ZESPÓŁ DS. ROZWOJU PORADNICTWA ZAWODOWEGO w powiatach: miasto Skierniewice, łowickim, rawskim i skierniewickim.
"Doradzamy zawodowo - wybieramy odlotowo" - zeszyt informacyjny 2020 » »
Biblioteka, jak co roku, wzbogaciła Ogólnopolski Tydzień Kariery o własne propozycje, mi.in. o zajęcia tematyczne dla dzieci z przedszkoli pt. "Kim chcę zostać w przyszłości - poznajemy zawód bibliotekarza" oraz zajęcia dla dzieci klas 4-6 szkół podstawowych "Poznaj zawód bibliotekarza", które również przybliżają dzieciom i młodzieży zawód bibliotekarza z jego zaletami i możliwościami rozwoju.

Noc Bibliotek "Klimat na czytanie"

Z okazji obchodów Nocy Bibliotek 2020 stworzyliśmy w naszej bibliotece "klimat" na czytanie, słuchanie, oglądanie, rysowanie i zabawę.
Przedszkolaki i uczniowie w miłej atmosferze uczyli się jak chronić klimat, czytali i oglądali książeczki o tematyce ekologicznej i poznali ciekawostki o naszym regionie. Słuchali wierszy i opowiadań o zjawiskach przyrodniczych, roślinach, zwierzętach i ekologii. Uczestniczyli w zajęciach z wykorzystaniem teatrzyku Kamishibai na podstawie baśni "Królowa Pszczół" braci Grimm i poznawali znaczenie pszczół w przyrodzie.. Młodsze dzieci przygotowały kolorowe prace plastyczne na temat "Jesienne klimaty". Także poprzez gry na tablicy multimedialnej pomagali zwierzętom, rozpoznawali gatunki grzybów i roślin czy segregowali śmieci.
Każdemu świętu towarzyszy zabawa więc przy rytmach muzyki dzieci wykonywały taniec pszczółki Mai. Natomiast już w domowym zaciszu oglądali film "Jakub, Mimmi i gadające psy". Wspólnie z bohaterami wkroczyli do akcji w obronie przyrody. Trudny czas nie pozwolił zepsuć klimatu na zabawę i świętowanie nocy bibliotek w naszej bibliotece.

Galeria zdjęć » »

Konkurs plastyczny
"Święty Jan Paweł II w oczach dziecka"


Zapraszamy do udziału w konkursie plastycznym "Święty Jan Paweł II w oczach dziecka".
Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych i odbędzie się w terminie od 12 października do 9 grudnia 2020 roku.
Zapraszamy do udziału

Regulamin konkursu » »

ANKIETA SKIEROWANA DO NAUCZYCIELI SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
Diagnoza potrzeb w zakresie wspomagania pracy szkoły/placówki przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach


Szanowni-Państwo!

Prosimy o wypełnienie ankiety, której celem jest diagnoza potrzeb w zakresie wspomagania pracy Państwa szkoły/placówki przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach.

Ankieta pozwoli na podjęcie procesu wspomagania wg potrzeb Państwa placówki, a zaproponowane zadania posłużą rozwojowi szkoły/placówki.

Dziękujemy za poświęcony czas i zachęcamy do podjęcia współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skierniewicach.

Klauzula informacyjna (pdf) » »

Tydzień Zakazanych Książek

W tym roku Tydzień Zakazanych Książek trwa od 27 września do 3 października.
To coroczne wydarzenie zwraca uwagę na obecne i historyczne próby cenzurowania książek w bibliotekach i szkołach. Łączy całą społeczność bibliotekarzy, księgarzy, wydawców, dziennikarzy, nauczycieli i czytelników we wspólnym wsparciu dla wolności poszukiwania i wyrażania pomysłów, nawet tych, których niektórzy uważają za niekonwencjonalne lub niepopularne.
Wszystkie książki prezentowane podczas Tygodnia Zakazanych Książek były celem usunięcia lub ograniczenia w bibliotekach i szkołach. Tydzień Zakazanych Książek zwraca uwagę na szkody wynikające z cenzury.

Galeria zdjęć » »

Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Konkurs trwa od 14 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i podzielony jest na 3 etapy - szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.

Sczegóły » »

Narodowe Czytanie z biblioteką - 5.09.2020 r.

W tym roku lekturą dziewiątej odsłony Narodowego Czytania pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy i jego małżonki jest dramat Balladyna Juliusza Słowackiego.
Dołączając się do akcji przygotowaliśmy wystawę różnych wydań tego wybitnego dzieła polskiego romantyzmu a także wspólnie czytaliśmy fragmenty osadzonej na tle baśniowych dziejów opowieści o dwóch siostrach Balladynie i Alinie.

Galeria » »
PROJEKT "WIKTORIA 1920" - ZAPISKI Z CZASÓW WOJNY PRZYPOMNIANE W ROKU BITWY WARSZAWSKIEJ

Zapraszamy do czytania i korzystania z materiałów.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/wiktoria-1920-zapiski-z-czasow-wojny-przypomniane-w-roku-bitwy-warszawskiej/

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/20211. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego - Departament Kultury i Edukacji - Wydział Edukacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, jako resort odpowiedzialny za realizację rządowego programu Dostępność Plus, we współpracy z Fundacją PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza i Polskim Związkiem Głuchych uruchomiło wideoinfolinię dla osób niesłyszących, zapewniającej im dostęp do informacji związanych z pandemią Covid19. W załączeniu przekazuję stosowne pismo informujące o tej inicjatywie.
Wideoinfolinia działa przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wszystko po to, by osoby głuche, na równi z pozostałymi obywatelami miały stały dostęp wsparcia i możliwość skorzystania z pomocy.
Osoba głucha może połączyć się z wideoinfolinią i urzekać w zrozumiałym dla siebie jeżyku , informacje na temat koronawirusa oraz sposobu postępowania w przypadku podejrzenia, że może być zarażona.
Więcej informacji » »

Kolorem malowane

W ramach współpracy Biblioteki Pedagogicznej z Przedszkolem nr 5 w Skierniewicach na terenie wypożyczalni została zorganizowana wystawa prac przedszkolaków z grupy Promyczki. Wystawa "Kolorem malowane" prezentuje talenty plastyczne małych artystów. dzieci pracowały pod kierunkiem Pani Beaty Ruzik i Beaty Bończak. Zapraszamy do obejrzenia kolorowych prac.

Galeria » »


#gaszynchallenge

Czarodziejki Książek z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach dziękują Publicznej Szkole Podstawowej w Janisławicach za nominację!

Nominujemy:
WODN w Skierniewicach
i Miejska Biblioteka Publiczna im. Władysława Reymonta w Skierniewicach

Zasady są proste! Wchodząc do gry uczestnicy wykonują 10 pompek lub przysiadów oraz wpłacają 5 zł na szczytny cel.
Natomiast jeśli nie wykonacie zadania wpłacacie 10 zł lub więcej
Na wykonanie zadania macie 48 h! - liczymy na was!