wybierz: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

prolongata zbiorów | zamawianie i rezerwowanie zbiorów | OGŁOSZENIA, OFERTY | nowości biblioteczne | zestawienia tematyczne | propozycje zakupów | podaruj książkę bibliotece | wykaz książek do przekazania | STATUT BIBLIOTEKI | REGULAMIN BIBLIOTEKI | RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ BIBLIOTEKI | ARCHIWUM |

logo szuflada
Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 18.00,
sobota - 9.00 - 14.00


Od 25 maja obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy, że
czytaj więcej » »

Zapraszamy Państwa do współpracy w ramach procesowego wspomagania pracy szkoły/placówki. Więcej » »

Wielka Liga Czytelników - edycja 2018-2019

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach pełni funkcję Koordynatora Wojewódzkiego IV Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników"

Zapraszamy do udziału w IV Ogólnopolskim Konkursie "Wielka Liga Czytelników", który objęty jest patronatem m.in. Ministra Edukacji Narodowej.
Zachęcamy do realizacji projektu szkoły podstawowe i biblioteki publiczne. Jesteśmy przekonani, że projekt pozytywnie wpłynie na czytelnictwo wśród uczniów i ich rodzin.

Sczegółowe informacje » »

"Quizizz i Kahoot! - interaktywne quizy"

W dniu 7 grudnia 2018 roku w naszej placówce odbyły się zajęcia warsztatowe dla nauczycieli "Quizizz i Kahoot! - interaktywne quizy". Uczestnicy szkolenia poznali nowe technologie, które można wykorzystać na lekcjach, w pracy z uczniami.Prowadzące szkolenie pani Mariola Szymczak i Anna Kowalczyk zapoznały uczestników z narzędziami internetowymi do tworzenia interaktywnych ćwiczeń z różnych dziedzin wiedzy - Quizizz i Kahoot.
Galeria zdjęć » »
Oferta szkoleń » »


Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli/nauczycieli bibliotekarzy na rok szkolny 2018/2019

Zapraszamy na zajęcia biblioteczne
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach przygotowała na rok szkolny 2018/2019 ofertę bezpłatnych zajęć edukacyjnych ...

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w roku szkolnym 2018/2019

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach

Program » »

W dniu 19 października 2018 r. odbyło się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Skierniewicach seminarium pt.: "Bądź architektem swojego szczęścia" zorganizowane z okazji obchodów X edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery. Głównym celem spotkania było inspirowanie ogólnopolskich i lokalnych inicjatyw na rzecz rozwoju poradnictwa zawodowego - wspierania edukacji, zawodu, pracy i kariery. Organizatorem seminarium był Międzypowiatowy zespół do spraw rozwoju poradnictwa zawodowego w powiatach: miastach Skierniewice, łowickim, rawskim i skierniewickim.
W spotkaniu wzięło udział 42 uczestników: dyrektorów, nauczycieli i doradców zawodowych ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.
Galeria zdjęć » »
Program seminarium » »
Wybór materiałów i scenariuszy z zakresu poradnictwa zawodowego » »

100-lecie Niepodległości 1918-2018

W związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę biblioteka przygotowała wystawę pt. "100-lecie Niepodległości 1918-2018". Na wystawie zaprezentowane zostały książki ze zbiorów biblioteki, poświęcone tematyce niepodległościowej.
Galeria zdjęć » »

Konkurs plastyczny "Moja mała ojczyzna - jak będzie wyglądała za 100 lat"

14 listopada 2018 roku odbyło się podsumowanie konkursu międzypowiatowego pt. "Moja mała ojczyzna - jak będzie wyglądała za 100 lat". Organizatorem była Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.
Konkurs był realizowany w dwóch etapach. Jego adresaci to uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych z Miasta Skierniewice, powiatu skierniewickiego, łowickiego, brzezińskiego, rawskiego. Na konkurs do I etapu wpłynęło 229 prac z 27 szkół, z czego 197 prac zakwalifikowano a 32 prace nie spełniały wymogów regulaminu. Do II etapu wybrano 20 prac z 15 szkół. Spośród tych prac komisja wyłoniła laureatów.

Laureaci konkursu » »
Wykaz prac wybranych do II etapu konkursu » »
Galeria zdjęć » »

Zaprzyjaźnij się z książką

W dniu 9 października 2018 r. odbyły się warsztaty dla nauczycieli bibliotekarzy pt.: Zaprzyjaźnij się z książką - jak zachęcać uczniów do czytania poprzez wykorzystanie aplikacji mobilnych zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Filię w Brzezinach.
W spotkaniu wzięło udział 10 nauczycieli bibliotekarzy ze szkół powiatu brzezińskiego. Głównym celem warsztatów było poznanie aplikacji mobilnych do tworzenia atrakcyjnych materiałów dydaktycznych stosowanych w promocji czytelnictwa, rozwijaniu zainteresowań czytelniczych.

Galeria zdjęć » »

W dniu 3 października 2018 r. odbyła się konferencja pt.: "Zadania biblioteki szkolnej a kierunki polityki oświatowej państwa w 2018/2019 roku" zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach. W spotkaniu wzięło udział 30 nauczycieli bibliotekarzy ze wszystkich typów szkół i placówek oświatowych z naszego regionu. Głównym celem konferencji było omówienie organizacji pracy biblioteki szkolnej w bieżącym roku oraz przedstawienie ważniejszych zmian w prawie oświatowym.
Gościem spotkania było Wydawnictwo Literatura, które dokonało prezentacji swoich serii i tematów książek, w tym między innymi lektur w nowej podstawie programowej pt.: "Wychowanie do wartości we współczesnej literaturze dla dzieci i młodzieży".

Program konferencji » »
Galeria zdjęć » »

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach przystąpiła do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
zestawienie tematyczne
lista książek

OCENZUROWANE KSIĄŻKI ZAKAZANE

W tegorocznej edycji akcji Tygodnia Zakazanych Książek prezentujemy książki "ocenzurowane". Zachęcamy do zapoznania się z listą książek zakazanych, sięgnięcia po książkę "zakazaną" i do obejrzenia wystawy.
Galeria zdjęć » »
Film » »

Konferencja "Nowe technologie cyfrowe..."

"Nowe technologie cyfrowe a rozwój edukacyjny i emocjonalny dzieci i młodzieży - szanse i zagrożenia" - to tytuł konferencji, która odbyła się w dniu 19 września b.r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Skierniewicach.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach towarzyszyła konferencji wystawą książek związanych z tematem wykładów, zestawieniem tematycznym zatytułowanym "Nowoczesne technologie cyfrowe a rozwój emocjonalny dziecka" oraz ulotkami z niezbędnymi informacjami o bibliotece.
Uczestnicy konferencji przeglądali książki zaprezentowane na stoisku, nauczyciele-bibliotekarze zachęcali do wypożyczenia ich w siedzibie biblioteki. Placówka została pochwalona za nowości z technologii cyfrowych, które omawiają tematykę bezpieczeństwa w korzystaniu z nich w sposób właściwy dla rozwoju emocjonalnego dzieci i młodzieży.
Galeria zdjęć » »

Mixer Regionalny

Wśród stoisk największej imprezy promującej województwo Mixera Regionalnego 2018, w dniu 9 września b.r. swoje stoisko zaprezentowała Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach. Zachęcano mieszkańców Łodzi i innych gości tłumnie odwiedzających ul. Piotrkowską do czytania książek, do odwiedzenia biblioteki w przyszłości. Poprzez kolorowe stoisko, na którym znalazły się przykładowe nowości książkowe z różnych dziedzin wiedzy, książki o nietypowych formatach i teatrzyk kamishibai wraz z bajką, biblioteka przyciągała odwiedzających i zachęcała do rozmowy o czytelnictwie, o pracy w bibliotece, o warsztacie informacyjnym biblioteki.
czytaj więcej » »

Galeria zdjęć » »

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 - wystawa książek

Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
Wśród bogatej literatury znajdziecie wskazówki jak uczyć dzieci w sferze rozwijania ich kreatywności, twórczego uczenia się, aktywności poznawczej, samodzielności oraz stosowania innowacyjnych metod i rozwiązań.
czytaj więcej » »

Galeria zdjęć » »

Narodowe Czytanie 2018

8 września w godzinach od 09:00 do 14:00 w siedzibie naszej biblioteki odbyło się Narodowe Czytanie "Przedwiośnia" Stefana Żeromskiego. Na wstępie została przybliżona postać autora. Czytającymi "Przedwiośnie" byli: czytelnicy, sympatycy biblioteki oraz pracownicy biblioteki. Czytaniu towarzyszyła wystawa książek o życiu i twórczości autora.

Galeria zdjęć » »

25 sierpnia 2018 roku Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach uczestniczyła w "Wojewódzkim Dniach Seniora 2018". Około tysiąca osób ze Skierniewic i z regionu, w tym z Łowicza, Rawy Mazowieckiej i Brzezin uczestniczyło w imprezie zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. W imprezie wzięli udział przedstawiciele samorządu miasta i województwa oraz parlamentarzyści.

czytaj więcej » »

Galeria zdjęć » »


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/20191. 100 rocznica odzyskania niepodległości - wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
2. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Rynek pracy w Województwie Łódzkim z perspektywy pracowników - praca zgodna i niezgodna z kierunkiem wykształcenia i formalnymi kwalifikacjami zawodowymi.
Ankieta
»