menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

W dniu 9 czerwca Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach prezentowała nowości wydawnicze podczas konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach pt. "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jako nowa forma pomocy i wsparcia". Konferencja skierowana była do przedstawicieli organów prowadzących szkoły i przedszkola, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników socjalnych i kuratorów sądowych oraz rodziców.
FOTORELACJA » »

Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. Z tej okazji uczestniczyłyśmy w Zespole Szkół Specjalnych w uroczystym wręczeniu nagród dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym na logo biblioteki szkolnej. Podczas spotkania odpowiadałyśmy uczniom na zadawane pytania o zawodzie bibliotekarza, naszych pasjach i zainteresowaniach . Jak przystało na prawdziwych bibliotekarzy zachęcających dzieci do czytania, przeczytałyśmy wspólnie baśń braci Grimm pt. Titelitury. Po wręczeniu dyplomów i słodkich upominków zostałyśmy obdarowane Dyplomem Odlotowej Bibliotekarki. Dziękujemy bardzo za takie wyróżnienie i czekamy na kolejne kosmiczne spotkania czytelnicze.
FOTORELACJA » »

W dniu 25 kwietnia odbyło się szkolenie skierowane do bibliotekarzy szkolnych pt. Wpływ reformy edukacji na zmiany w bibliotece szkolnej.
Uczestniczki szkolenia zapoznały się z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, pracami organizacyjno-technicznymi oraz planowaniem i dokumentowaniem pracy biblioteki szkolnej w nowym roku szkolnym. Szkolenie prowadziła pani Mariola Szymczak nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
FOTORELACJA » »

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w
KONKURSIE HISTORYCZNO-LITERACKIM
"1050 lat temu Chrzest Polski, a co było wcześniej? Dzieje Polski Przedchrześcijańskiej - kultura, obyczaje, organizacja życia społecznego w starożytnej Lechii"

REGULAMIN KONKURSU » »
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA » »
PLAKAT KONKURSU » »

15 listopada w naszej placówce odbyło się seminarium pt. "Prawa i obowiązki nauczycieli", prowadzone przez panią Bożenę Fronkiewicz, nauczyciel-konsultant ds. kadry kierowniczej WODN-u w Skierniewicach. Zakres tematyczny szkolenia obejmował prawa i obowiązki nauczyciela określone w przepisach prawa oświatowego oraz obowiązki nauczycieli wynikające z Kodeksu Pracy.

Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz powiat" nasza koleżanka pani Małgorzata Siucińska wygłosiła referat pt. "Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza". Odbiorcami wykładu byli uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Zwieńczeniem wygłoszonego referatu był quiz dotyczący życia Henryka Sienkiewicza. Dla uczestników, którzy najlepiej odpowiadali na pytania przygotowano nagrody w postaci pięknych, ręcznie wykonanych kart świątecznych.

"Pan Sienkiewicz".
Pod takim tytułem 27 października br. uczniowie szkół brzezińskich uczestniczyli w grze miejskiej. Organizatorami akcji były pani Agnieszka Więclewska bibliotekarz szkolny Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta oraz Małgorzata Bartnicka i Małgorzata Siucińska reprezentujące Bibliotekę Pedagogiczną filię w Brzezinach. Do zabawy z zaangażowaniem włączyli się bibliotekarze szkolni ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Liceum Ogólnokształcącego. Gra miejska to forma zabawy ulicznej, ulice Brzezin stały się planszą do gry a biblioteki szkolne punktami kontrolnymi, w których każda z drużyn miała odgadnąć po trzy zadania. Motywem przewodnim naszej gry była postać i twórczość Henryka Sienkiewicza (w końcu mamy rok Sienkiewiczowski), ale zadania dotyczyły też patronów szkół. W zabawie uczestniczyło 29 uczniów szkół brzezińskich oraz 12 nauczycieli.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - "Bądź autorem własnej kariery"
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Brzezinach
sprawozdanie » »
Fotorelacja » »

5 października 2016 r. odbyła się w naszej bibliotece konferencja: "Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej". Szkolenie prowadziła pani Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz BP w Skierniewicach a wzięli w nim udział bibliotekarze szkolni. Temat konferencji jest przedmiotem kontroli zaplanowanej w Planie nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

W dniu 30 września odbyło się pierwsze z 20 zaplanowanych szkoleń dla nauczycieli na rok szkolny 2016/2017. Seminarium "Jak skutecznie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole" poprowadził pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Ponad czterdziestoosobowa grupa nauczycieli z całego powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego zapoznała się z tematyką organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych. Uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych w szkole oraz rodzajach zajęć dla uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, planowaniu i koordynowaniu pomocy organizowanej w szkole oraz dokumentowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

"1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI". W zajęciach edukacyjnych pt. Od Chrztu Polski do Jana Pawła II i światowych dni młodzieży - religia chrześcijańska wczoraj i dziś wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Brzezinach wraz z nauczycielem religii panią Mirosławą Lechowską. Były to dwa pierwsze spotkania z 9 zaplanowanych dotyczących rocznicy Chrztu Polski.

W Starostwie Powiatowym w Brzezinach 3 września 2016 r o godzinie 15.30 rozpoczęła się ogólnokrajowa akcja "Narodowego Czytania". Zaproszenie w tegorocznej edycji otrzymała również Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach. Naszą placówkę reprezentowała pani Małgorzata Bartnicka - kierownik Biblioteki. Miło nam było uczestniczyć w tym wydarzeniu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

We wrześniu Biblioteka Pedagogiczna Filia w Brzezinach w ramach projektu ekologicznego zorganizowała ekopiknik "Dbamy o nasze powietrze". Uczestnikami akcji były dwie grupy pięciolatków z Przedszkola Nr 3 oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach wraz z nauczycielami. Podczas pikniku mali ekolodzy poznali ciekawe informacje o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza. rozwiązywali zagadki związane z tematyką ekologiczną, uczestniczyli w różnych doświadczeniach związanych z powietrzem. Mogli zapoznać się z wystawą książek ekologicznych o tematyce ochrony powietrza dostępnych w bibliotece.
W Kąciku ekozabaw układali puzzle o tematyce ekologicznej, grali w gry planszowe, bawili się balonami oraz robili bańki mydlane. Na zakończenie ekopikniku każde dziecko mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ekopiknik miał na celu rozbudzanie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu oraz uświadomienie, że źródłem zdrowia jest czyste powietrze.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach od kilku lat organizuje Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło akcji to "Biblioteka inspiruje". Promując czytelnictwo i bibliotekę podjęliśmy szereg zadań m.in. zajęcia edukacyjne dla uczniów:
- Bajki babci, mamy i moje
- Biblioteka inspiruje
- Spotkanie z noblistą Henrykiem Sienkiewiczem
- Zajęcia biblioterapeutyczne inspirowane baśnią Kopciuszek

FOTORELACJA » »

"Kwiatki dla mamy",
pod takim tytułem odbyły się w naszej placówce warsztaty plastyczne dla nauczycieli.
Szkolenie prowadziła pani Anna Łukowska, nauczyciel Zespołu Placówek Specjalnych
w Rawie Mazowieckiej.

W dniu dzisiejszym odwiedzili nas uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach wraz z opiekunem panią Jolantą Sasin. Uczniowie wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach pt. "Zapoznanie z Biblioteką Pedagogiczną i jej warsztatem informacyjnym" oraz "Od książki papierowej do elektronicznej".

W zajęciach pt. "Książki naszych marzeń" uczestniczyli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Jeżowie. Zajęcia inspirowane były baśniami Hansa Christiana Andersena. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne min. zakładkę do książki.

W dniu 9 marca 2016 r. w naszej placówce odbyły się warsztaty metodyczne "Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej". Szkolenie prowadziła dyrektor WODN-u w Skierniewicach, pani Małgorzata Wrzodak. Adresatami warsztatów byli nie tylko nauczyciele języka polskiego ale także inni nauczyciele zainteresowani tą tematyką. Zakres tematyczny szkolenia obejmował min. ocenianie kształtujące w podstawie programowej, elementy oceniania kształtującego, ocenianie kształtujące a sumujące.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w KONKURSIE
"Herb mój, mojej rodziny, szkoły, mojego miasta lub regionu"

regulamin
oświadczenie rodzica
plakat konkursu

KONKURS PLASTYCZNY PT. "ZMIENIAJĄC NAWYKI CHRONISZ ZIEMIĘ I KLIMAT"
wyniki
galeria zdjęć
plakat konkursu

W dniu 1 lutego w naszej placówce odbyły się warsztaty metodyczne "Podstawy integracji sensorycznej w pracy pedagogicznej z dzieckiem". Szkolenie prowadziła pani Anna Chudzio - specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki.

W dniu 4 lutego gościliśmy w naszej bibliotece uczniów "Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach" wraz z opiekunem panią Agnieszką Soból-Hanke. Uczniowie uczestniczyli w dwóch zajęciach. Pierwsza lekcja biblioteczna zapoznała uczniów z działalnością biblioteki oraz korzystaniem z katalogów tradycyjnych i on-line. Kolejne zajęcia dotyczyły korzystania ze słowników.

W dniu 9 grudnia w naszej placówce odbyło się kolejne szkolenie z papieroplastyki o tematce bożonarodzeniowej.
Warsztaty rękodzielnicze "Papieropastyka w czterech porach roku - Boże Narodzenie". poprowadziła dr Beata Krokocka konsultant WODN-u w Skierniewicach.

24 listopada w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się seminarium "Uczeń 6 Plus - Zabawy ortofoniczne z elementami logopedii w dramie, tańcu i teatrze". Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Brzezinach przy współpracy z WODN-em w Skierniewicach adresowane było do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Seminarium prowadziła dr Beata Krokocka.

"Święty Jan Paweł II - Nauczyciel i Wychowawca"
Organizatorami spotkania była Biblioteka Pedagogiczna oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Kierownikiem formy była p. Małgorzata Wrzodak - dyrektor WODN w Skierniewicach. Ks. dr hab. Wojciech Osial - nauczyciel konsultant ds. katechezy przybliżył św. Jana Pawła II jako nauczyciela i świadka wiary. Pani Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant prowadziła warsztat origami płaskiego z koła. Przykłady dobrych praktyk zaprezentowała pani Mirosława Lechowska nauczyciel religii Gimnazjum w Brzezinach.

W dniu wczorajszym odbyły się warsztaty rękodzielnicze "Papieroplastyka w czterech porach roku : Jesień", prowadzonych przez panią dr Beatę Krokocką konsultanta WODN-u w Skierniewicach. Po raz kolejny dopisała liczna grupa uczestniczek, które w miłej atmosferze i wśród gromkich śmiechów wykonywały ozdoby jesienne. Umiejętności pozyskane na szkoleniu panie na pewno wykorzystają na zajęciach plastycznych z uczniami. Dziękujemy za obecność i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Kolejnym szkoleniem zorganizowanym dla nauczycieli w naszej placówce było seminarium pt. "Wspieranie najmłodszych uczniów poprzez techniki dramowe i biblioterapeutyczne".
Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zakres tematyczny dotyczył biblioterapii w pracy wychowawcy, bajkoterapii dla najmłodszych, dramy, rytmu, tańca i rysunku w pracy nauczyciela. Seminarium prowadziła dr Beata Krokocka konsultant WODN-u w Skierniewicach.

W środę 7 października zorganizowaliśmy warsztaty metodyczne "Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej".
Szkolenie prowadziły panie - Anna Bieniewicz i Lidia Zielkowska - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w klasach integracyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodami i formami pracy z uczniem autystycznym oraz z przykładami dobrych praktyk.

5 października nauczyciele brali udział w warsztatach pt."Zabawy integrujące grupę, klasę i ich wpływ na rozwój jednostki i społeczności dziecięcej".
Uczestnicy szkolenia na kilka godzin przenieśli się do lat dziecięcych i z dużym entuzjazmem uczestniczyli w grach i zabawach. Warsztaty prowadziła pani Iwona Witkowska - edukator kadry oświatowej, wieloletni dyrektor przedszkola.

"Sprzątanie świata" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach wspólnie z uczniami ZSS w Brzezinach i ich opiekunami w trzeci weekend września zbierali śmieci na terenie naszego miasta. Ponadto prowadziliśmy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling poprzez zajęcia edukacyjne, plastyczne i zabawy.

"Rok Jana Długosza".
W lekcji poświęconej wybitnemu polskiemu kronikarzowi uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Brzezinach wraz z opiekunem panią Mirosławą Lechowską.

"Seminaria dla nauczycieli".
Dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego zorganizowano trzy seminaria poświęcone tej tematyce. Szkolenie prowadziła pani Elżbieta Masny konsultant WODN-u w Skierniewicach. Nauczyciele zapoznali się z dokumentowaniem rozwoju i dorobku zawodowego, analizą aktów prawnych oraz przygotowaniem do postępowania kwalifikacyjnego.

Łódzkie brdziej francuskie

Szkoła na czasie e-podręczniki w klasie! - KONKURS

Bądź eko - dbaj o powietrze

Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza

Z okazji zbliżającego się Dnia Mamy i Taty Biblioteka wspólnie z WODN-em w Skierniewicach przygotowała warsztaty plastyczne. Nauczyciele wykorzystali pomysły prowadzącej zajęcia na wykonanie prezentów, które uczniowie mogą samodzielnie zrobić dla swoich rodziców. Warsztaty pt. "Papieroplastyka okolicznościowa; Dzień matki i ojca" poprowadziła dr Beata Krokocka.

"Słowniki kopalnią wiedzy o języku".
Uczniowie klasy 5 Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach wraz z Panią Agnieszką Soból-Hanke uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych o słownikach.

"Dzień Ziemi"
Uczniowie ZSP w Brzezinach uczestniczyli w zajęciach ekologicznych z okazji Dnia Ziemi.

Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach po raz kolejny promowała swoje zbiory na corocznym szkoleniu organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Brzezinach, Stowarzyszenie Rozwoju Powiatu Brzezińskiego „Nasz Powiat” i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczna w Brzezinach.
Tegoroczne seminarium pt. "Wybrane problemy psychiatrii dziecięcej i młodzieżowej" adresowane było do dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli, psychologów, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych. Seminarium prowadziła dr n. med. Iwona Makowska - starszy asystent w Centralnym Szpitalu Klinicznym UM w Łodzi, pracownik naukowy UM w Łodzi Zakres tematyczny spotkania dotyczył zaburzeń lękowych i nastroju ze szczególnym uwzględnieniem zachowań samobójczych i samouszkodzeń dzieci i młodzieży, zaburzeń eksternalizacyjnych oraz używania substancji psychoaktywnych

9 marca 2015 r. w naszej placówce w odbyło się szkolenie dla nauczycieli. Seminarium pt."Nowe spojrzenie na wykorzystanie aktywizujących metod nauczania" skierowane było do nauczycieli wszystkich etapów nauczania. Zakresem tematycznym obejmowało klasyfikację metod nauczania, metody, formy i techniki nauczania i uczenia się. Uczestnicy szkolenia podczas ćwiczeń warsztatowych zapoznali się z wybranymi metodami aktywizującym realizowanymi w oparciu o materiały brytyjskie i irlandzkie.

W minionym tygodniu nauczyciele uczestniczyli w kolejnym szkoleniu zorganizowanym przez naszą Bibliotekę oraz WODN w Skierniewicach - "Sposób na sukces, czyli uczyć inaczej - Jak wzmocnić relacje nauczyciel - uczeń". Podczas warsztatów nauczyciele w I module stacjonarnym poznali aktywne metody pracy z uczniem, prowadzili też między sobą warsztaty interaktywne jak poznać uczniów. stosowali aktywne metody pracy. W II module e-learningowym nauczyciele poznają taktyki autoprezentacji, wzmocnienia wizerunku w klasie, metody asertywności oraz sposoby rozwiązywania konfliktów

27 października odbyło się kolejne szkolenie dla nauczycieli pt.
"Edukacja europejska - Program Erasmus+ szansą rozwoju przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w aspekcie międzynarodowym.".

"Z literami za pan brat" - odmienna metoda nauki czytania i pisania w przedszkolu wg koncepcji Ireny Majchrzak. W szkoleniu zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną Filię w Brzezinach we współpracy z WODN w Skierniewicach wzięło udział 18 nauczycielek przedszkoli i klas I-III. Uczestniczki kursu otrzymały interesujące materiały metodyczne, ułatwiające wdrożenie metody. Szkolenie (po raz kolejny z wielkim powodzeniem) prowadziła Pani dr Teresa Janicka-Panek ze skierniewickiego Ośrodka.

W dniu 8 października odbyły się warsztaty plastyczne pt. "Papieroplastyka okolicznościowa: kotyliony, symbole szkolne, święta i uroczystości obchodzone w szkole". Nauczyciele wykonywali kotyliony z okazji Dnia kobiet, Dnia dziecka, Dnia ziemi oraz Święta Niepodległości wykorzystując techniki: iris folding, kartonaż, jenigami oraz origami.

Temat poprawnych relacji pomiędzy nauczycielami a rodzicami jest bardzo ważny. Świadczyć może o tym zorganizowana kolejna, trzecia już edycja kursu doskonalącego "Jak zachować właściwe relacje roszczeniowymi rodzicami". Kurs prowadzony przez pana Ryszarda Ogonowskiego - konsultanta ds. doradztwa zawodowego WODN w Skierniewicach, przybliżył nauczycielom tajniki nawiązywania dobrych relacji z rodzicami, oraz sposoby radzenia sobie z krytyką i skargami ze strony rodziców. Uczestnicy szkolenia wskazywali na korzyści płynące z dobrych relacji i wzajemnej komunikacji z rodzicami.

W dniu 26 września w spotkaniu o książkach zakazanych uczestniczyli uczniowie klasy 1B gimnazjum w Brzezinach oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach.

20 września nauczyciele przedszkoli i edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w kursie doskonalącym "Tańce i zabawy przy muzyce w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej". Nauka tańca od lat znajduje swoje miejsce w podstawie programowej, wpisywana jest w cele i treści edukacyjne - w ramach edukacji muzycznej, wychowania fizycznego lub jako element edukacji regionalnej. Nauczyciele w czasie kursu przypomnieli sobie zagadnienia tańca w podstawie programowej. Poznali podstawowe kroki i kompozycje taneczne, tańce integracyjne oraz zabawy przy muzyce.

W środę 3 września w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta Brzeziny odbyła się Konferencja dla nauczycieli: "6-latek w pierwszej klasie". Konferencja zorganizowana przez BP oraz WODN w Skierniewicach adresowana była do nauczycieli wychowania przedszkolnego oraz klas 1-3 szkół, podstawowych, a w szczególności nauczycieli klas 1. Celem konferencji było zapoznanie uczestników ze zmianami w organizacji pracy nauczycieli i uczniów klas 1, które w tym roku szkolnym po raz pierwszy w dużej części składają się z dzieci sześcioletnich, a zakres tematyczny szkolenia dotyczył też skali Funkcjonowania pierwszoklasisty.
W ramach szkolenia nauczyciele mogli też skorzystać z konsultacji indywidualnych. Prelegentem konferencji była pani Teresa Janicka-Panek, dyrektor WODN-u w Skierniewicach. W ramach szkolenia wszyscy nauczyciele otrzymali materiały szkoleniowe.

OSZCZĘDZAM, SEGREGUJĘ - NIE MARNUJĘ! - Konkurs ekologiczny dla dzieci szkół podstawowych - WYNIKI »

"TRADYCJE I ZWYCZAJE REGIONU ŁÓDZKIEGO" - wizytę w Bibliotece 11 kwietnia 2014 r. złożyli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach wraz z wychowawczyniami - Elżbietą Domańską oraz Ewą Sobczak oraz wychowankowie Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Koluszkach z wychowawcą Bożeną Kobus.Tematem spotkania było zapoznanie z twórczością Oskara Kolberga. Krótkiej prelekcji na temat życia i twórczości wybitnego etnografa polskiego towarzyszyły dwie wystawy: "Dzieła Oskara Kolberga" prezentujące tradycje i obyczaje kultury polskiej oraz "Rękodzieło artystyczne regionu bolimowskiego".

W dniu 10 marca 2014r. grupa nauczycieli wzięła udział w warsztatach metodycznych - "Papieroplastyka wiosenna - Kartki 3D". Warsztaty prowadziła dr B. Krokocka - konsultant ds. animacji twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach

Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach wraz z wychowawczynią panią Anną Kmieć w ramach edukacji ekologicznej uczestniczyli w zajęciach pt. "Świat bez samochodu - czy to możliwe?"

Po krótkiej przerwie zimowej uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Brzezinach poszerzają swoje wiadomości na temat słowników w naszej Bibliotece. Gościliśmy panią Magdalenę Poddemską wraz z uczniami klas piątych i szóstych.

Z okazji jubileuszu 650 - lecia potwierdzenia praw miejskich dla Brzezin Biblioteka przygotowała cykl zajęć z historii miasta. W zajęciach pt. "Brzeziny moje miasto" uczestniczyli uczniowie ZSS w Brzezinach.

Nauczyciel - rodzic - właściwe relacje»

Origami - sposobem rozwijania czytelnictwa»

Zajęcia edukacyjno-ekologiczne "Oszczędzam, segreguję – nie marnuję!"»

Tydzień Kariery Zawodowej»

Halloween czas zacząć... z Biblioteką Pedagogiczną!»

Konferencja metodyczna "Rysunek dziecka jako źródło wiedzy o jego rozwoju i środowisku wychowawczym"»

Konferencja metodyczna "Jak uczyć matematyki małe dzieci"»

Dzieje żydów brzezińskich - prelekcja»

II Powiatowa Konferencja "Powstrzymać przemoc domową" »

Julian Tuwim życie i twórczość - zajęcia »

Słowniki - kopalnią wiedzy o języku »

Andrzej Frycz Modrzewski- lata brzezińskie»

2013 - rokiem Juliana Tuwima»

110 ROCZNICA URODZIN ALEKSANDRA KAMIŃSKIEGO
WYSTAWA LITOGRAFII NAPOELEONA ORDY - ZAMKI I DWORY POLSKIE
"Słońce,wiatr, woda – źródłem energii płynącej z natury" - wyniki konkursu
"Dzień Papieski"
"Tydzień Bibliotek"
Nowości pedagogiczne
Wieczór poetycki Agnieszki Osieckiej
Lekcje tematyczne "Słowniki kopalnią wiedzy"
Lekcje o Korczaku
II Konferencja profilaktyczna "Brzeziny stawiają na zdrowie"
Konkurs plastyczny na projekt Karty Bibliotecznej
Wystawa - Janusz Korczak
Tydzień Kariery Zawodowej
Kwiaty z bibuły - warsztaty plastyczne dla nauczycieli
ŻYJEMY W HARMONII Z PRZYRODĄ, CHRONIĄC JEJ RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNĄ - rozstrzygnięcie konkursu
Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego "LOGO" - na znak graficzny Biblioteki
Warsztaty plastyczne "Ozdoby z makaronu"
Dzień Flagi - spotkanie z zuchami "Ogniki"