menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Prolongata zbiorów

Czas wypożyczenia zbiorów można prolongować, o ile nie ma zamówień innych osób na dan± pozycję biblioteczn±. Użytkownik może prolongować zbiory osobi¶ci, telefonicznie, poprzez e-mail (bibliotekabrzeziny@o2.pl . W tym celu należny podać imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.