menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Sieci współpracy i samokształceniaCelem działania sieci współpracy i samokształcenia jest wspólne działanie bibliotekarzy szkolnych w ramach wybranego zagadnienia, rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Członkowie sieci mogą realizować powyższe cele za pośrednictwem nowoczesnych technologii, jak i spotkań osobistych. Uczestnicy pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Brzezinach w roku szkolnym 2018/2019 zaplanowano działanie sieci współpracy i samokształcenia: Bibliotekarze

Tematem na rok szkolny 2018/2019 będzie:

Rozwijanie kompetencji cyfrowych - nowoczesna biblioteka szkolna


Koordynator: Małgorzata Bartnicka

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowy