menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Sieci współpracy i samokształceniaCelem działania sieci współpracy i samokształcenia jest wspólne działanie bibliotekarzy szkolnych w ramach wybranego zagadnienia, rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami i doświadczeniami. Członkowie sieci mogą realizować powyższe cele za pośrednictwem nowoczesnych technologii, jak i spotkań osobistych. Uczestnicy pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Tematem na rok szkolny 2020/2021 będzie:

"Jak zachęcić uczniów do czytania książek"


Koordynator: Małgorzata Siucińska

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowy