menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

BIBLIOTEKA W PUBLIKACJACH

Biblioteka w publikacjach - zestawienie tematyczne

PRACE MAGISTERSKIE I DYPLOMOWE O BIBLIOTECE:

 1. Cimanowska Jolanta: Współpraca nauczyciela – bibliotekarza z nauczycielem języka polskiego: praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr B. Karkowskiego w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. - Łódź: UŁ, 1994 Sygn.: R-15
 2. Kafarska Dorota: Potrzeby czytelnicze młodzieży szkolnej i studenckiej a możliwości bibliotek w Skierniewicach: praca magisterska pod kierunkiem prof. hab. M. Drzewieckiego Warszawa, 2000 Sygn.: R-25
 3. Mirowska Izabela: Historia i działalność Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej : praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Teresy Janickiej-Panek. - Ryki, 2005 Sygn.: R-28
 4. Pietryka Agnieszka: Działalność informacyjna sieci bibliotek pedagogicznych w województwie skierniewickim: praca magisterska napisana pod kierunkiem dr M. Drzewieckiego w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa: UW, 1989 Sygn.: R-18
 5. Szaleniec Aleksandra: Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach w służbie nauczycieli historii: praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Anny Mikołejko. - Warszawa: Uniwersytet Warszawski, 1997 Sygn.: R-54
 6. Szymczak Mariola: Biblioteki pedagogiczne w służbie nauczycieli nauczania początkowego (na przykładzie Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach): praca magisterska napisana pod kierunkiem dr J. Koniecznej w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. - Łódź: UŁ, 1995 Sygn.: R-16
 7. Szymczak Mariola: Wewnętrzne mierzenie jakości pracy Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach: praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Teresy Janickiej-Panek Skierniewice, 2005 Sygn.: R-30
 8. Szwed Iwona: Organizacja sprawowania nadzoru pedagogicznego przez dyrektora biblioteki pedagogicznej: praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Teresy Janickiej-Panek . - Skierniewice, 2005 Sygn.: R-33
 9. Szwed Iwona: Współpraca nauczyciela – bibliotekarza z nauczycielem geografii: praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr B. Karkowskiego w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. - Łódź: UŁ, 1994 Sygn.: R-20
 10. Zych Barbara: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Skierniewicach: historia, organizacja i działalność: praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. B. Świderskiego w Katedrze Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Łódzkiego. - Łódź: UŁ, 1984 Sygn.: R-1
 11. Zych Barbara: Stan czytelnictwa w bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w latach 1984 – 1994: praca dyplomowa napisana w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa: UW, 1995