menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

1. Bibliosieć: Modelowe wspomaganie szkoły przez nauczyciela bibliotekarza
Koordynator: Jolanta Wojenka

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowy2. Wychowanie przez Czytanie: Książki wspierające wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych
Koordynator: Jolanta Wojenka

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowy3. Polityka Gromadzenia Zbiorów: Gromadzimy książki o kształceniu zawodowym w szkołach i placówkach oświatowych
Koordynatorzy: Jolanta Wojenka

Cele: Formularz zgłoszeniowy4. Nowoczesna biblioteka: Rozwijanie kompetencji cyfrowych - zdalne nauczanie
Koordynatorzy: Anna Kowalczyk (powiat skierniewicki),
Ilona Kurpiewska, Karolina Dobrosz-Stępkowska (powiat rawski)


Cele: Formularz zgłoszeniowy5. Szkoła Podstawowa w Bełchowie: obchody 200-lecia powstania
Koordynator: Agnieszka Rutkowska

Cele: Formularz zgłoszeniowy