menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

I. Polityka Gromadzenia Zbiorów
Koordynator: Jolanta Wojenka

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowyII. Wychowanie przez czytanie - książki kształtujące patriotyczne postawy uczniów
Koordynator: Jolanta Wojenka

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowyIII. Warsztat informacyjno-bibliograficzny monografii SP Bełchów
Koordynatorzy: Agnieszka Rutkowska

Cele: Formularz zgłoszeniowyIV. Bibliosieć
 1. Wspieramy pracę nauczyciela - doradcy zawodowego
 2. Koordynator: Mariola Szymczak

  Cele:
  • gromadzenie materiałów pomocnych do realizacji zajęć z doradztwa zawodowego (programy, scenariusze zajęć itp.)
  • stworzenie linków do ciekawych stron i portali internetowych
  • prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
  • popularyzowanie i zachęcanie do organizowania różnych działań w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery
  • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez nauczycieli doradców zawodowych
  Formularz zgłoszeniowy 3. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci
 4. Koordynator: Mariola Szymczak, Anna Kowalczyk

  Cele:
  • zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpiecznego korzystania z zasobów w sieci
  • gromadzenie materiałów pomocnych do realizacji zajęć
  • stworzenie linków do ciekawych stron i portali internetowych
  • prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
  • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk
  Formularz zgłoszeniowy 5. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa
 6. Koordynator: Mariola Szymczak

  Cele:
  • pomoc w przygotowaniu wniosku aplikującego o udzielenie wsparcia finansowego na zakup zbiorów do biblioteki szkolnej
  • pomoc w przygotowaniu innych dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz (pisma konsultacyjne, opinie, sprawozdanie itp.)
  • rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
  • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką,
  • wymiana doświadczeń w sprawie zakupów zbiorów
  • wymiana doświadczeń oraz analiza dobrych praktyk stosowanych przez uczestników w realizacji NPRCz
  • pomoc w przygotowaniu innych dokumentów niezbędnych do realizacji NPRCz
  Formularz zgłoszeniowy