menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

1. Bibliosieć: Modelowe wspomaganie szkoły przez nauczyciela bibliotekarza
Koordynator: Mariola Szymczak

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowy2. Wychowanie przez Czytanie: Książki, kształtujące obywatelskie i patriotyczne postawy uczniów
Koordynator: Jolanta Wojenka

Cele sieci: Formularz zgłoszeniowy3. Polityka Gromadzenia Zbiorów: Gromadzimy książki o profilaktyce uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych
Koordynatorzy: Jolanta Wojenka

Cele: Formularz zgłoszeniowy4. Nowoczesna biblioteka: Rozwijanie kompetencji cyfrowych
Koordynator: Anna Kowalczyk, Ilona Kurpiewska

Cele: Formularz zgłoszeniowy