menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Ogłoszenia | Dane adresowe | Status prawny Biblioteki | Organizacja Biblioteki | Działalność Biblioteki | Struktura własnościowa Biblioteki | Finanse | Przyjmowanie spraw | Rejestry, ewidencje | Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej

Działalność biblioteki


Biblioteka Pedagogiczna służy w szczególności kształcącym się i doskonalącym nauczycielom, studentom przygotowującym się do zawodu nauczyciela oraz słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli.

Z księgozbioru Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach mogą korzystać wszyscy mieszkańcy województwa łódzkiego, w tym nauczyciele, studenci, uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.

Biblioteka