menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Ogłoszenia | Dane adresowe | Status prawny Biblioteki | Organizacja Biblioteki | Działalność Biblioteki | Struktura własnościowa Biblioteki | Finanse | Przyjmowanie spraw | Rejestry, ewidencje | Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach prowadzi następujące rejestry i ewidencje:
  1. Katalogi zbiorów
  2. Baza komputerowa
  3. Kartkowy katalog alfabetyczny
  4. Baza danych osobowych czytelników zarejestrowana u Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
  5. Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
  6. Księgi inwentarzowe zbiorów
  7. Rejestr skarg i wniosków