menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Ogłoszenia | Dane adresowe | Status prawny Biblioteki | Organizacja Biblioteki | Działalność Biblioteki | Struktura własnościowa Biblioteki | Finanse | Przyjmowanie spraw | Rejestry, ewidencje | Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny Biblioteki


Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach jest publiczną placówką, powołaną z dniem 1 lipca 1976 roku na podstawie Zarządzenia nr 35/76 Wojewody Skierniewickiego z dnia 1 lipca 1976 roku.