menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Ogłoszenia | Dane adresowe | Status prawny Biblioteki | Organizacja Biblioteki | Działalność Biblioteki | Struktura własnościowa Biblioteki | Finanse | Przyjmowanie spraw | Rejestry, ewidencje | Redakcja

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura własnościowa Biblioteki


Majątek biblioteki (łącznie z filiami)

Ogółem: 1.557.209,13 zł , z czego: Stan na 31-12-2014 roku