menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Brzezinach

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny,
tel. 046 874 20 29
e-mail: bibliotekabrzeziny@o2.pl
kierownik filii: Małgorzata Bartnicka

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - 9.00 - 14.00.

Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018


Najbliższe szkolenia:
13 września 2017r. Seminarium "Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły"
03 października 2017r. Seminarium "Statut szkoły/placówki od A do Z"
17 października 2017r. Warsztaty metodyczne "Jak wspierać całościowy rozwój dziecka?"
19 października 2017r. Seminarium "Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy w szkole?"
16 listopada 2017r. Warsztaty metodyczne "Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dzieci?"
16 listopada 2017r. Konferencja "Projekt edukacyjny jako sposób odkrywania rzeczywistości"
20 listopada 2017r. Seminarium "Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego"
06 grudnia 2017r. Seminarium "Procedura awansu zawodowego - uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego"
11 grudnia 2017r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Zima i Boże Narodzenie"
27 lutego 2018r. Warsztaty metodyczne "Mediacje w szkole - od konfliktu do porozumienia bez przemocy"
05 marca 2018r. Warsztaty metodyczne "Wspieram uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - warsztat pracy nauczyciela"
19 marca 2018r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Wiosna i Wielkanoc"
10-11 kwietnia 2018r. Warsztaty metodyczne "Przepisy prawa oświatowego - przygotowanie nauczyciela kontraktowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego"
09 maja 2018r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Dzień Matki, Ojca i Dziecka"
luty-sierpień 2018r. Warsztaty metodyczne "Od cyfry do tabliczki mnożenia"


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!

W dniu 9 czerwca Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach prezentowała nowości wydawnicze podczas konferencji zorganizowanej przez Zespół Szkół Specjalnych w Brzezinach pt. "Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka jako nowa forma pomocy i wsparcia". Konferencja skierowana była do przedstawicieli organów prowadzących szkoły i przedszkola, dyrektorów szkół, pedagogów szkolnych, nauczycieli, pracowników socjalnych i kuratorów sądowych oraz rodziców.
FOTORELACJA » »

Maj to miesiąc poświęcony książce i czytelnictwu. Z tej okazji uczestniczyłyśmy w Zespole Szkół Specjalnych w uroczystym wręczeniu nagród dla uczniów, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym na logo biblioteki szkolnej. Podczas spotkania odpowiadałyśmy uczniom na zadawane pytania o zawodzie bibliotekarza, naszych pasjach i zainteresowaniach . Jak przystało na prawdziwych bibliotekarzy zachęcających dzieci do czytania, przeczytałyśmy wspólnie baśń braci Grimm pt. Titelitury. Po wręczeniu dyplomów i słodkich upominków zostałyśmy obdarowane Dyplomem Odlotowej Bibliotekarki. Dziękujemy bardzo za takie wyróżnienie i czekamy na kolejne kosmiczne spotkania czytelnicze.
FOTORELACJA » »

Konkurs dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Pt.: "Epizody z życia marszałka Józefa Piłsudskiego"

Celem konkursu jest przypomnienie sylwetki wybitnego polityka z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2017 rokiem upamiętnienia postaci marszałka.
Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach zaprasza do udziału w konkursie z nagrodami wszystkich zainteresowanych historią.

Plakat konkursu » »
Regulamin konkursu » »
Oświadczenie rodziców » »

W dniu 25 kwietnia odbyło się szkolenie skierowane do bibliotekarzy szkolnych pt. Wpływ reformy edukacji na zmiany w bibliotece szkolnej.
Uczestniczki szkolenia zapoznały się z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, pracami organizacyjno-technicznymi oraz planowaniem i dokumentowaniem pracy biblioteki szkolnej w nowym roku szkolnym. Szkolenie prowadziła pani Mariola Szymczak nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.
FOTORELACJA » »

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w
KONKURSIE HISTORYCZNO-LITERACKIM
"1050 lat temu Chrzest Polski, a co było wcześniej? Dzieje Polski Przedchrześcijańskiej - kultura, obyczaje, organizacja życia społecznego w starożytnej Lechii"

REGULAMIN KONKURSU » »
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA » »
PLAKAT KONKURSU » »

15 listopada w naszej placówce odbyło się seminarium pt. "Prawa i obowiązki nauczycieli", prowadzone przez panią Bożenę Fronkiewicz, nauczyciel-konsultant ds. kadry kierowniczej WODN-u w Skierniewicach. Zakres tematyczny szkolenia obejmował prawa i obowiązki nauczyciela określone w przepisach prawa oświatowego oraz obowiązki nauczycieli wynikające z Kodeksu Pracy.

Na zaproszenie Starostwa Powiatowego w Brzezinach oraz Stowarzyszenia Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz powiat" nasza koleżanka pani Małgorzata Siucińska wygłosiła referat pt. "Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza". Odbiorcami wykładu byli uczestnicy Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Brzezinach. Zwieńczeniem wygłoszonego referatu był quiz dotyczący życia Henryka Sienkiewicza. Dla uczestników, którzy najlepiej odpowiadali na pytania przygotowano nagrody w postaci pięknych, ręcznie wykonanych kart świątecznych.

"Pan Sienkiewicz".
Pod takim tytułem 27 października br. uczniowie szkół brzezińskich uczestniczyli w grze miejskiej. Organizatorami akcji były pani Agnieszka Więclewska bibliotekarz szkolny Gimnazjum im. Wł. St. Reymonta oraz Małgorzata Bartnicka i Małgorzata Siucińska reprezentujące Bibliotekę Pedagogiczną filię w Brzezinach. Do zabawy z zaangażowaniem włączyli się bibliotekarze szkolni ze Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2, Zespołu Szkół Specjalnych oraz Liceum Ogólnokształcącego. Gra miejska to forma zabawy ulicznej, ulice Brzezin stały się planszą do gry a biblioteki szkolne punktami kontrolnymi, w których każda z drużyn miała odgadnąć po trzy zadania. Motywem przewodnim naszej gry była postać i twórczość Henryka Sienkiewicza (w końcu mamy rok Sienkiewiczowski), ale zadania dotyczyły też patronów szkół. W zabawie uczestniczyło 29 uczniów szkół brzezińskich oraz 12 nauczycieli.

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - "Bądź autorem własnej kariery"
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Brzezinach
sprawozdanie » »
Fotorelacja » »

5 października 2016 r. odbyła się w naszej bibliotece konferencja: "Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej". Szkolenie prowadziła pani Mariola Szymczak - nauczyciel bibliotekarz BP w Skierniewicach a wzięli w nim udział bibliotekarze szkolni. Temat konferencji jest przedmiotem kontroli zaplanowanej w Planie nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2016/2017.

W dniu 30 września odbyło się pierwsze z 20 zaplanowanych szkoleń dla nauczycieli na rok szkolny 2016/2017. Seminarium "Jak skutecznie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole" poprowadził pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Ponad czterdziestoosobowa grupa nauczycieli z całego powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego zapoznała się z tematyką organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych. Uczestnicy szkolenia poinformowani zostali o formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanych w szkole oraz rodzajach zajęć dla uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, planowaniu i koordynowaniu pomocy organizowanej w szkole oraz dokumentowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

"1050 ROCZNICA CHRZTU POLSKI". W zajęciach edukacyjnych pt. Od Chrztu Polski do Jana Pawła II i światowych dni młodzieży - religia chrześcijańska wczoraj i dziś wzięli udział uczniowie Gimnazjum w Brzezinach wraz z nauczycielem religii panią Mirosławą Lechowską. Były to dwa pierwsze spotkania z 9 zaplanowanych dotyczących rocznicy Chrztu Polski.

W Starostwie Powiatowym w Brzezinach 3 września 2016 r o godzinie 15.30 rozpoczęła się ogólnokrajowa akcja "Narodowego Czytania". Zaproszenie w tegorocznej edycji otrzymała również Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach. Naszą placówkę reprezentowała pani Małgorzata Bartnicka - kierownik Biblioteki. Miło nam było uczestniczyć w tym wydarzeniu. Serdecznie dziękujemy za zaproszenie.

We wrześniu Biblioteka Pedagogiczna Filia w Brzezinach w ramach projektu ekologicznego zorganizowała ekopiknik "Dbamy o nasze powietrze". Uczestnikami akcji były dwie grupy pięciolatków z Przedszkola Nr 3 oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach wraz z nauczycielami. Podczas pikniku mali ekolodzy poznali ciekawe informacje o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza. rozwiązywali zagadki związane z tematyką ekologiczną, uczestniczyli w różnych doświadczeniach związanych z powietrzem. Mogli zapoznać się z wystawą książek ekologicznych o tematyce ochrony powietrza dostępnych w bibliotece.
W Kąciku ekozabaw układali puzzle o tematyce ekologicznej, grali w gry planszowe, bawili się balonami oraz robili bańki mydlane. Na zakończenie ekopikniku każde dziecko mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ekopiknik miał na celu rozbudzanie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu oraz uświadomienie, że źródłem zdrowia jest czyste powietrze.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach od kilku lat organizuje Tydzień Bibliotek. Tegoroczne hasło akcji to "Biblioteka inspiruje". Promując czytelnictwo i bibliotekę podjęliśmy szereg zadań m.in. zajęcia edukacyjne dla uczniów:
- Bajki babci, mamy i moje
- Biblioteka inspiruje
- Spotkanie z noblistą Henrykiem Sienkiewiczem
- Zajęcia biblioterapeutyczne inspirowane baśnią Kopciuszek

FOTORELACJA » »

"Kwiatki dla mamy",
pod takim tytułem odbyły się w naszej placówce warsztaty plastyczne dla nauczycieli.
Szkolenie prowadziła pani Anna Łukowska, nauczyciel Zespołu Placówek Specjalnych
w Rawie Mazowieckiej.

W dniu dzisiejszym odwiedzili nas uczniowie klasy 6 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach wraz z opiekunem panią Jolantą Sasin. Uczniowie wzięli udział w dwugodzinnych zajęciach pt. "Zapoznanie z Biblioteką Pedagogiczną i jej warsztatem informacyjnym" oraz "Od książki papierowej do elektronicznej".

W zajęciach pt. "Książki naszych marzeń" uczestniczyli uczniowie klas trzecich Szkoły Podstawowej w Jeżowie. Zajęcia inspirowane były baśniami Hansa Christiana Andersena. Na zakończenie zajęć uczniowie wykonali prace plastyczne min. zakładkę do książki.

W dniu 9 marca 2016 r. w naszej placówce odbyły się warsztaty metodyczne "Ocenianie kształtujące w praktyce szkolnej". Szkolenie prowadziła dyrektor WODN-u w Skierniewicach, pani Małgorzata Wrzodak. Adresatami warsztatów byli nie tylko nauczyciele języka polskiego ale także inni nauczyciele zainteresowani tą tematyką. Zakres tematyczny szkolenia obejmował min. ocenianie kształtujące w podstawie programowej, elementy oceniania kształtującego, ocenianie kształtujące a sumujące.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w KONKURSIE
"Herb mój, mojej rodziny, szkoły, mojego miasta lub regionu"

regulamin
oświadczenie rodzica
plakat konkursu

KONKURS PLASTYCZNY PT. "ZMIENIAJĄC NAWYKI CHRONISZ ZIEMIĘ I KLIMAT"
wyniki
galeria zdjęć
plakat konkursu

W dniu 1 lutego w naszej placówce odbyły się warsztaty metodyczne "Podstawy integracji sensorycznej w pracy pedagogicznej z dzieckiem". Szkolenie prowadziła pani Anna Chudzio - specjalista z zakresu oligofrenopedagogiki.

W dniu 4 lutego gościliśmy w naszej bibliotece uczniów "Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach" wraz z opiekunem panią Agnieszką Soból-Hanke. Uczniowie uczestniczyli w dwóch zajęciach. Pierwsza lekcja biblioteczna zapoznała uczniów z działalnością biblioteki oraz korzystaniem z katalogów tradycyjnych i on-line. Kolejne zajęcia dotyczyły korzystania ze słowników.

W dniu 9 grudnia w naszej placówce odbyło się kolejne szkolenie z papieroplastyki o tematce bożonarodzeniowej.
Warsztaty rękodzielnicze "Papieropastyka w czterech porach roku - Boże Narodzenie". poprowadziła dr Beata Krokocka konsultant WODN-u w Skierniewicach.

24 listopada w Centrum Promocji i Kultury w Brzezinach odbyło się seminarium "Uczeń 6 Plus - Zabawy ortofoniczne z elementami logopedii w dramie, tańcu i teatrze". Szkolenie zorganizowane przez Bibliotekę Pedagogiczną w Brzezinach przy współpracy z WODN-em w Skierniewicach adresowane było do nauczycieli edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Seminarium prowadziła dr Beata Krokocka.

"Święty Jan Paweł II - Nauczyciel i Wychowawca"
Organizatorami spotkania była Biblioteka Pedagogiczna oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach. Kierownikiem formy była p. Małgorzata Wrzodak - dyrektor WODN w Skierniewicach. Ks. dr hab. Wojciech Osial - nauczyciel konsultant ds. katechezy przybliżył św. Jana Pawła II jako nauczyciela i świadka wiary. Pani Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant prowadziła warsztat origami płaskiego z koła. Przykłady dobrych praktyk zaprezentowała pani Mirosława Lechowska nauczyciel religii Gimnazjum w Brzezinach.

W dniu wczorajszym odbyły się warsztaty rękodzielnicze "Papieroplastyka w czterech porach roku : Jesień", prowadzonych przez panią dr Beatę Krokocką konsultanta WODN-u w Skierniewicach. Po raz kolejny dopisała liczna grupa uczestniczek, które w miłej atmosferze i wśród gromkich śmiechów wykonywały ozdoby jesienne. Umiejętności pozyskane na szkoleniu panie na pewno wykorzystają na zajęciach plastycznych z uczniami. Dziękujemy za obecność i liczymy na dalszą owocną współpracę.

Kolejnym szkoleniem zorganizowanym dla nauczycieli w naszej placówce było seminarium pt. "Wspieranie najmłodszych uczniów poprzez techniki dramowe i biblioterapeutyczne".
Uczestnikami szkolenia byli nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Zakres tematyczny dotyczył biblioterapii w pracy wychowawcy, bajkoterapii dla najmłodszych, dramy, rytmu, tańca i rysunku w pracy nauczyciela. Seminarium prowadziła dr Beata Krokocka konsultant WODN-u w Skierniewicach.

W środę 7 października zorganizowaliśmy warsztaty metodyczne "Praca z dzieckiem z autyzmem w przedszkolu i w edukacji wczesnoszkolnej".
Szkolenie prowadziły panie - Anna Bieniewicz i Lidia Zielkowska - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej w klasach integracyjnych. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z metodami i formami pracy z uczniem autystycznym oraz z przykładami dobrych praktyk.

5 października nauczyciele brali udział w warsztatach pt."Zabawy integrujące grupę, klasę i ich wpływ na rozwój jednostki i społeczności dziecięcej".
Uczestnicy szkolenia na kilka godzin przenieśli się do lat dziecięcych i z dużym entuzjazmem uczestniczyli w grach i zabawach. Warsztaty prowadziła pani Iwona Witkowska - edukator kadry oświatowej, wieloletni dyrektor przedszkola.

"Sprzątanie świata" to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Pracownicy Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach wspólnie z uczniami ZSS w Brzezinach i ich opiekunami w trzeci weekend września zbierali śmieci na terenie naszego miasta. Ponadto prowadziliśmy działania propagujące ograniczanie powstawania odpadów, selektywną zbiórkę i recykling poprzez zajęcia edukacyjne, plastyczne i zabawy.

"Rok Jana Długosza".
W lekcji poświęconej wybitnemu polskiemu kronikarzowi uczestniczyli uczniowie Gimnazjum w Brzezinach wraz z opiekunem panią Mirosławą Lechowską.

"Seminaria dla nauczycieli".
Dla nauczycieli ubiegających się o uzyskanie awansu na stopień nauczyciela kontraktowego, mianowanego i dyplomowanego zorganizowano trzy seminaria poświęcone tej tematyce. Szkolenie prowadziła pani Elżbieta Masny konsultant WODN-u w Skierniewicach. Nauczyciele zapoznali się z dokumentowaniem rozwoju i dorobku zawodowego, analizą aktów prawnych oraz przygotowaniem do postępowania kwalifikacyjnego.