menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Brzezinach

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny,
tel. 046 874 20 29
e-mail: bibliotekabrzeziny@o2.pl
kierownik filii: Małgorzata Bartnicka

Godziny pracy biblioteki:
pn - pt. godz. 9.00 - 17.00
(w soboty nieczynna)

Zasady bezpiecznego funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w czasie epidemii:
  1. W bibliotece uruchamia się dla czytelników tylko wypożyczanie i oddawanie zbiorów.
  2. W pomieszczeniu wypożyczalni może jednocześnie przebywać 1 czytelnik. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.
  3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub własnych rękawiczek i zasłaniania ust i nosa.
  4. Książki wypożyczane są w wyznaczonym miejscu. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.
  5. Czytelnik kładzie na ladzie bibliotecznej książki w sposób umożliwiający bibliotekarzowi zeskanowanie kodów. Następnie odkłada książki na wskazaną przez bibliotekarza półkę do kwarantanny.
  6. W bibliotece nie ma możliwości skorzystania z komputerowej bazy zbiorów.
  7. Przerwa dezynfekcyjna w godzinach 13.00 - 13.30
  8. Czytelnia i pracownia komputerowa oraz toalety nie będą udostępnione dla czytelnika.
  9. Osoby, które mają kary naliczone przed kwarantanną za przetrzymane zbiory przed wizytą w bibliotece powinny je uregulować poprzez wpłatę na nasze konto 07 1240 3321 1111 0000 2854 2140
Prosimy o korzystanie w domu z internetowej bazy danych i przygotowanie gotowej listy książek wraz z sygnaturami do wypożyczenia. Istnieje możliwość zarezerwowania książek przez konto w katalogu online. Gotową listę książek można przesłać e-mailem na adres bibliotekabrzeziny@o2.pl lub wydrukować. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu w celu uzgodnienia wizyty w bibliotece. Całą dobę dostępna jest internetowa czytelnia IBUK Libra.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy że:
czytaj więcej » »

Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Konkurs trwa od 14 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i podzielony jest na 3 etapy - szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.

Sczegóły » »

Od 7 do 18 września zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu brzezińskiego do głosowania na projekt zgłoszony do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "ŁÓDZKIE NA PLUS" NA 2021 ROK
TYTUŁ ZADANIA
Brzeziny - Czytają - Uczą się - Słuchają - Bawią się!

Kod zadania: EBR17

Generator kart do głosowania:
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/
!!Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny!!

Celem zadania jest stworzenie w bibliotece centrum nauki i kreatywnej zabawy oraz zwiększenie dostępności do dóbr kultury a zwłaszcza literatury nawiązującej do historii województwa łódzkiego". Poszerzając ofertę o nowe zbiory chcemy aby placówka stała się miejscem ogólnodostępnym, w którym można będzie przede wszystkim uzupełniać wiedzę oraz spędzić czas wolny i rozwijać własne zainteresowania. Swoją ofertę chcemy skierować do różnych grup użytkowników - od przedszkolaków do szacownych seniorów. W ramach zadania zostaną zakupione książki, w tym książki z dużą czcionką, komiksy, audiobooki. Wzbogacimy ofertę Biblioteki o gry, zabawy i roboty edukacyjne, które posłużą do rozwijania kreatywności, pamięci i myślenia logicznego. Zaprojektowane działania pozwolą na zaprezentowanie biblioteki w środowisku lokalnym jako miejsca nowoczesnego, wyposażonego w e-czytniki, głośniki, słuchawki a przede wszystkim oferującego aktualne nowości wydawnicze. Biblioteka ogłosi również konkurs promujący powiat brzeziński na tle dziejów województwa łódzkiego.

!!Punkt do głosowania:!!
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

Szczegóły na:
https://bo.lodzkie.pl/

Wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego zapraszamy do głosowania na projekt zgłoszony do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "ŁÓDZKIE NA PLUS" NA 2021 ROK
TYTUŁ ZADANIA
Biblioteka Pedagogiczna kreatywna dla województwa

Kod zadania: W07
Głosować można od 7 do 18 września

Generator kart do głosowania:
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/
!!Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny!!

Głównym celem "Biblioteki Pedagogicznej kreatywnej dla województwa" jest integracja mieszkańców miasta i regionu poprzez stworzenie miejsca spotkań, które umożliwiałoby działania nakierowane na aktywizację społeczną. Przeprowadzenie termomodernizacji i remontu budynku Biblioteki Pedagogicznej usytuowanej przy ul. Zwolińskiego 8d w Rawie Mazowieckiej, doposażenie sali czytelni i wypożyczalni oraz stworzenie na terenie zielonym biblioteki placu zabaw oraz obiektów małej architektury sportowej - stoliki szachowe - przyczyni się do stworzenia na mapie województwa nowego miejsca służącego integracji społeczeństwa. BP kreatywna będzie służyła ponadlokalnym strukturom jako miejsce spotkań, debat i wymiany informacji - sala w czytelni. Elementy plenerowe posłużą okolicznym mieszkańcom, jak i ubogacą ofertę dla dotychczasowych użytkowników.

Punkt do głosowania:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Brzezinach
ul. Konstytucji 3 Maja 5
95-060 Brzeziny

wykaz punktów do głosowania » »

Szczegóły na:
https://bo.lodzkie.pl/

Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2019/2020

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w roku szkolnym 2020/2021

Narodowe Czytanie 2020

Narodowe Czytanie 2020 - 7 września, akcja czytelnicza zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach filia w Brzezinach we współpracy z biblioteką szkolną PZSiPO w Brzezinach.

Obejrzyj » »

Tydzień Zakazanych KsiążekGaleria zdjęć » »

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji - szkoła podstawowa

17 lutego odbyło się seminarium "Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie edukacji - szkoła podstawowa". Biorący udział w szkoleniu nauczyciele poszerzyli swoje wiadomości o celach i formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom, najważniejszych aktach prawnych oraz zakresie współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Galeria zdjęć » »

Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek

11 lutego uczniowie Zespołu Szkół Specjalnej gościli w bibliotece na kolejnym z cyklu spotkaniu z książką Justyny Bednarek "Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek". Tym razem w czytelniczą podróż zaprosiły zebranych klasy VII i VIII. Historię skarpetki, która zamieszkała we wronim gnieździe zainscenizowali aktorzy z z.kl.ł F pod kierunkiem wychowawczyni P. Aleksandry Walewskiej. O skarpetce-detektywie czytała wszystkim zebranym P. Anna Woźniakowska wraz ze swoimi uczniami. Przed nami jeszcze dwa spotkania czytelnicze w ramach projektu "Gdzie mieszka szczęście?"

Galeria zdjęć » »

Bezpieczny Internet

Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu gościliśmy uczniów ZSS w Brzezinach, na zajęciach "Bezpieczny Internet". W związku z przystąpieniem Biblioteki do akcji #jestnaswięcej Fundacji Orange przekazaliśmy uczniom pomarańczowe sznurówki jako znak włączenia się do akcji przeciw hejtowi.

Galeria zdjęć » »

Rozstrzygnięcie konkursu dla młodzieży z wyższych klas szkół podstawowych, klasy gimnazjalnej i szkół średnich "Słowa i czyny, wypowiedzi i zachowania, gesty i miny elit politycznych, naukowych, artystycznych obecnych w przekazie medialnym - w formie pisanej prozą i wierszem, rysowanej, malowanej oraz prezentacji multimedialnej - w roku wyborczym 2019"

Wyniki konkursu (pdf) » »

Konkurs plastyczny

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Brzezinach zaprasza uczniów klas I-III szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym pt. "100 lat istnienia Województwa Łódzkiego - różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej okolicy."

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego, ukazującej różnorodność przyrodniczą i kulturową mojej okolicy.

Plakat (pdf) » »
Regulamin (pdf) » »

30 lat z Kamykiem.

Pod takim hasłem odbyły się obchody z okazji 30-lecia nadania imienia Aleksandra Kamińskiego Hufcowi ZHP Brzeziny. Jedną z wielu atrakcji obchodów była gra miejska, w której uczestniczył pion zuchowy, harcerski starszoharcerski oraz wędrowniczy. Z wielką przyjemnością mogłyśmy gościć w naszej placówce uczestników zlotu, którzy mieli odnaleźć Bibliotekę oraz zapoznać się z jej historią, działalnością i kadrą.

Galeria zdjęć » »

Modelowe wspomaganie szkoły przez nauczyciela bibliotekarza

W dniu 10 października br. odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych "Modelowe wspomaganie szkoły przez nauczyciela bibliotekarza". Nauczyciele uczestniczący w konferencji usystematyzowali swoje wiadomości o zmianach w przepisach prawa oświatowego, kształtowaniu kompetencji kluczowych w bibliotece szkolnej oraz wspomaganiu bibliotek szkolnych w zakresie organizacji i zarządzania. Szkolenie prowadziła pani Mariola Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach.

Galeria zdjęć » »

#jestnaswięcej

W dniu 3 października br. odwiedziłyśmy uczniów Szkoły Podstawowej w Przyłęku Dużym z zajęciami o tematyce ekologicznej oraz o zagrożeniach jakie niesie Internet. W związku z przystąpieniem Biblioteki do akcji #jestnaswięcej Fundacji Orange przekazaliśmy uczniom pomarańczowe sznurówki jako znak włączenia się do akcji przeciw hejtowi.
Na zakończenie naszej wizyty najmłodszych uczniów przeprowadziłyśmy przez Baśniową podróż z kamishibai.

Galeria zdjęć » »

Dzień Głośnego Czytania

26 września 2019 r. rozpoczęłyśmy Dzień Głośnego Czytania, a posłużyła nam do tego książka Justyny Bednarek pt. "Niesamowite przygody 10 skarpetek". W akcji wzięli udział uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych, Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz Przedszkolna Nr 1 wraz ze swoimi wychowawcami. Wszystkim bardzo podobały się przygody bohaterek tej pełnej humoru książki.

Galeria zdjęć » »

Sprzątanie świata - Polska 2019

Fundacja Nasza Ziemia organizuje Akcję Sprzątanie świata - Polska 2019. Jej finał nastąpi 20 -22 września.W powiązaniu z akcją, w której co roku uczestniczą uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach, przygotowaliśmy prelekcję. Sprzątanie świata to wspólna lekcja poszanowania środowiska, łączy nas wspólny cel bo każdy z nas zyska na ochronie środowiska.

Galeria zdjęć » »

Czytamy o Polsce i dla Polski - konkurs plastyczny

Galeria zdjęć » »

7 czerwca 2019 roku o godzinie 10:00 w Brzezinach rozpoczęła się IV edycja akcji "Jak nie czytam jak czytam". Do tegorocznej akcji Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach zaprosiła brzezińskie szkoły. Uczestniczyli w niej uczniowie wraz z nauczycielami z następujących placówek: Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3, Zespół Szkół Specjalnych oraz Liceum Ogólnokształcące. Akcja polega na tym, iż uczniowie z całej Polski biją rekord w liczbie osób czytających w jednym czasie. Uczniowie czytali bez przymusu, każdy to na co ma ochotę. W naszej akcji wzięło udział łącznie 808 uczniów .

Galeria zdjęć » »

W ramach Dnia Dziecka wspólnie z przedstawicielkami Alior Banku w Brzezinach zorganizowałyśmy akcję "I ty też możesz oszczędzać" . Dzieciaki poznały nominały banknotów, obejrzały prezentację przygotowaną przez panie nt. oszczędzania, spotkaniu towarzyszyły quizy. W prezencie z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka dzieci otrzymały przepiękne świnki skarbonki i breloki do kluczy. Serdecznie dziękujemy za miłą niespodziankę, która sprawiła wiele radości uczniom Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach.

Galeria zdjęć » »

Dzień bibliotekarza

Galeria zdjęć » »

W dniu 4 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach odbyła się konferencja pt. Autyzm. Wystarczy chcieć...zrozumieć. Podczas konferencji uczestnicy mogli zapoznać się z naszymi zbiorami dotyczącymi tematu konferencji. Na życzenie Organizatorów przygotowaliśmy również zestawienie tematyczne.

Galeria zdjęć » »

Konkurs

Słowa i czyny, wypowiedzi i zachowania, gesty i miny elit politycznych, naukowych, artystycznych obecnych w przekazie medialnym, w formie pisanej prozą i wierszem, rysowanej i malowanej lub prezentacji multimedialnej, w roku wyborczym 2019

Regulamin konkursu » »


Rok 2019 obchodzony jest pod hasłem Roku Stanisława Moniuszki. Z tej okazji dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego pani Małgorzata Siucińska (nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Brzezinach) przygotowała wykład nt. "Stanisław Moniuszko - ojciec polskiej opery narodowej". Uczestnicy UTW zapoznali się z krótkim życiorysem twórcy znanych na całym świecie oper ("Halka", "Straszny dwór") oraz z ciekawostkami z życia słynnego kompozytora. Prelekcji towarzyszył występ P. Janusza Nowańskiego, który wykonał 4 pieśni (Znasz li ten kraj, Prząśniczka, Marel, Krakowiaczek) do muzyki Moniuszki przy akompaniamencie p. Justyny Balwierczyk.

Galeria zdjęć » »

W dniu 28 lutego w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach filii w Brzezinach odbył się etap powiatowy IV Ogólnopolskiego Konkursu "Wielka Liga Czytelników". Ideą konkursu jest zachęcenie uczniów do czytania książek oraz promowanie czytelnictwa jako ciekawej i rozwijającej formy spędzania czasu wolnego.
Konkurs składa się z czterech etapów i odbywa się w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów klas 1-4 i klas 5-8.
czytaj więcej » »
Galeria zdjęć » »


Konkurs:

"100 lat niepodległości. Co znaczą dla mnie słowa - żyję w wolnym, suwerennym, niepodległym kraju?"
Konkurs przeznaczony dla młodzieży z wyższych klas szkół podstawowych, klasy gimnazjalnej i szkół średnich.
Plakat konkursu » »
Regulamin konkursu » »

[AKTUALIZACJA] Rozstrzygnięcie konkursu "100 lat niepodległości. Co znaczą dla mnie słowa - żyć w wolnym, suwerennym, niepodległym kraju?"

Protokół komsji » »
Dyplom - 1 miejsce » »
Dyplom - 2 miejsce » »
Dyplom - 3 miejsce » »
Wyróżnienie - 1 » »
Wyróżnienie - 2 » »
Wyróżnienie - 3 » »
Wyróżnienie - 4 » »

Mirabelka - kiełkująca historia
- warsztaty na podstawie książki Cezarego Harasimowicza pt. Mirabelka

Galeria zdjęć » »

Brzeziny w okresie niepodległości
- lekcja patriotyczna

Galeria zdjęć » »

W dniu 18 października na zaproszenie pań Anny Andryjanko i Anny Michalkiewicz uczestniczyłyśmy w Balu Jesieni w Przedszkolu Nr 1 w Brzezinach. W zabawie uczestniczyły wszystkie grupy przedszkolaków, a prowadziły ją Muchomorki . W ramach akcji Cała Polska Czyta Dzieciom Pani Jesień przeczytała "Bajki, o tym, jak powstały kolory". Wszyscy uczestnicy balu i Ci mali i Ci duzi świetnie się bawili przy muzyce oraz podczas rozwiązywania konkursowych zadań min. na najdłuższą skórkę od jabłka i najpiękniejszy jesienny kapelusz. Serdecznie dziękujemy za wspaniałą zabawę.

Galeria zdjęć » »

Na zaproszenie bibliotekarza Szkoły Podstawowej w Kołacinie Pani Beaty Michalak odwiedziłam przedszkolaki z przedstawieniem kamishibai czyli papierowego teatru. Dzieci w skupieniu i z wielkim zainteresowaniem wysłuchały dwóch opowieści pt. Ogród Niebios i Bajki o orle, który myślał , że jest kogutem. Zajęcia odbyły się w ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych.

Galeria zdjęć » »

W dniu 9 października 2018 roku w naszej placówce odbyły się zajęcia warsztatowe dla bibliotekarzy Zaprzyjaźnij się z książką - jak zachęcać uczniów do czytania poprzez wykorzystanie aplikacji mobilnych. Uczestnicy szkolenia poznali nowe technologie w promocji czytelnictwa i aplikacje multimedialne. Bibliotekarze obejrzeli propozycje zajęć programowania i kodowania dla dzieci młodszych z klas 1-3. Prowadzące szkolenie pani Mariola Szymczak i Anna Kowalczyk zapoznały uczestników z narzędziami internetowymi do tworzenia interaktywnych ćwiczeń z różnych dziedzin wiedzy - Quizizz i Kahoot.

Galeria zdjęć » »

Tydzień Zakazanych Książek

Galeria zdjęć » »

Uczniowie ZSS w Brzezinach uczestniczyli w zajęciach z edukacji regionalnej poświęconej obrzędom i tradycjom obchodzonym na Kurpiach i Rzeszowszczyźnie. Uczniowie wysłuchali też baśni poświęconych tymże regionom. Cykliczne zajęcia o innych regionach Polski będą odbywać się pod hasłem Czytamy dla Polski i o Polsce, w ramach obchodów odzyskania przez Polskę niepodległości.

Galeria zdjęć » »

W naszej placówce odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego dla uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach na Zwierzaka-Śmieciaka. Wszyscy uczniowie z wielkim zaangażowaniem włączyli się w wykonanie barwnych i przykuwających uwagę prac. Komisja konkursowa w składzie pani dyrektor ZSS Aleksandra Gumola, pani Agnieszka Zielińska nauczyciel bibliotekarz oraz pani Małgorzata Bartnicka kierownik Biblioteki Pedagogicznej zgodnie stwierdziły, że wszystkie prace zasługują na wyróżnienie a ich autorzy na nagrody.
Koordynatorkami konkursu były panie Wioleta Wira i Anna Wożniakowska.

Galeria zdjęć » »

W zajęciach poświęconych symbolom narodowym Polski wzięły udział przedszkolaki z Przedszkola Nr 1 w Brzezinach z wychowawczynią panią Małgorzata Sikorą. Dzieci poznały historię godła, flagi i hymnu Polski, na baczność pięknie zaśpiewały hymn. Na zakończenie zajęć wykonały kotyliony. Zajęcia upłynęły nam jak zawsze w miłej atmosferze, ale należy wspomnieć, że jesteśmy pod ogromnym wrażeniem wiedzy przedszkolaków.

Galeria zdjęć » »

Konkurs plastyczny

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów klas 4-6 szkół podstawowych do udziału w konkursie plastycznym pt. "Moja mała ojczyzna - jak będzie wyglądała za 100 lat"
Regulamin konkursu » »
Plakat konkursu » »

W ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom odwiedziłyśmy dzieci z Przedszkola Nr 1 w Brzezinach. Od przedszkolaków dostałyśmy pięknie wykonany rysunek. W naszej bibliotece gościliśmy uczniów klasy pierwszej Szkoły Podstawowej Nr 3, które zapoznały się z etapami powstawania książki i wykonały piękne kolorowe ilustracje do swojej klasowej książki. Piękne baśnie czytałyśmy również uczniom Zespołu Szkół Specjalnych. Wszystkim dzieciom oraz ich opiekunom serdecznie dziękujemy. Z okazji Tygodnia Głośnego Czytania odwiedziły nas też Witaminki z Przedszkola Nr 1 w Brzezinach. Dzieci obejrzały bibliotekę, poznały naszą pracę z czytelnikiem a na zakończenie wysłuchały baśni Stoliczku nakryj się. Dzieci podarowały nam samodzielnie wykonane książeczki o swoich ulubionych bohaterach. Wystawę książeczek można oglądać w naszej czytelni do końca czerwca. Serdecznie dziękujemy pani Małgorzacie Sikorze. Zapraszamy do odwiedzenia naszej biblioteki i obejrzenia pięknie wykonanych książeczek.
Galeria zdjęć » »

W dniu 17 maja dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego przy Stowarzyszeniu Rozwoju Powiatu Brzezińskiego "Nasz Powiat" pani Małgorzata Siucińska wygłosiła referat pt. "Bohaterowie walki o niepodległość". W 2018 roku obchodzony jest jubileusz 100lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach również włączyła się w realizację zadań upamiętniających to ważne wydarzenie. Wygłoszony referat był jednym z wielu działań jakie realizujemy w tym roku. Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć wystawę prac autorstwa pana Zbigniewa Borowskiego "Bohaterowie w liściu".
Galeria zdjęć » »

Tydzień Bibliotek
Galeria zdjęć » »

Rok 2018 Rokiem Stulecia Odzyskania Niepodległości - W dniu 24 kwietnia na zaproszenie ZNP Sekcji Emerytów pani Małgorzata Siucińska wygłosiła referat pt. "Kobiety w życiu marszałka Piłsudskiego". Wystąpieniu towarzyszyła wystawa autorstwa pana Zbigniewa Borowskiego - Piłsudski w liściu.
Galeria zdjęć » »

Akcja ekologiczna - W ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 23 kwietnia w naszej bibliotece zorganizowaliśmy akcję ekologiczną, w której wzięły udział dwie grupy przedszkolaków z Przedszkola Nr 1 w Brzezinach. "Bałwanki i Śnieżynki" oraz "Kosmici" dowiedzieli się jak należy postępować, żeby nie zaśmiecać naszej planety. Wysłuchali bajek ekologicznych, odgadywali zagadki i rozwiązywali ćwiczenia na tablicy interaktywnej. Atrakcją spotkania była zabawa plenerowa. W dniu 25 kwietnia odbyło się drugie spotkanie z uczniami w ramach Światowego Dnia Ziemi. Akcję prowadziłyśmy wspólnie z paniami Anną Woźniakowską i Martyną Rudzińską. Uczniowie ZSS w Brzezinach uczestniczyli w pogadance na temat co każdy z nas może zrobić dla dobra środowiska przyrodniczego. Wspólnie bawiliśmy się w zabawy ekologiczne.
Galeria zdjęć » »

W dniu 17 kwietnia w naszej placówce odbyło się szkolenie dla bibliotekarzy szkolnych "Jak skutecznie zarządzać podręcznikami w bibliotece szkolnej". Szkolenie prowadziła pani Mariola Szymczak nauczyciel bibliotekarz BP w Skierniewicach.
Galeria zdjęć » »

W dniu 10 kwietnia w zajęciach pt. "Polskie symbole narodowe" uczestniczyli uczniowie kl. 4 Szkoły Podstawowej w Jeżowie wraz z opiekunami panią Joanną Adamską-Siemiątkowską i panią Jolantą Szulc.
Galeria zdjęć » »

W dniu 9 kwietnia w Zespole Szkół Specjalnych odbył się finał między klasowego konkursu "Baśniowy to wartościowy". W zmaganiach konkursowych uczniowie uczestniczyli od października, biorąc udział w cyklicznych spotkaniach z baśniami organizowanych w bibliotece pedagogicznej. W czasie wszystkich spotkań miałyśmy ogromną przyjemność wcielić się w aktorów i odgrywać przeznaczone dla nas role. Zwieńczeniem poszukiwań wartości w literaturze był konkurs teatralny, w czasie którego drużyny klasowe odgrywały scenki oparte na fabule współczesnej baśni "Córka Bajarza". W tym niezwykłym spektaklu wystąpiłyśmy w rolach Bajarza i Król Bajarzy. W Dobrą Wróżkę - wcieliła się p. Mariola Tyralska, Wróżkę z innej bajki - p. Agnieszka Zielińska a tytułową córkę Bajarza Weronkę - świetnie zagrała uczennica z.e.t. D Karolinka Fijałkowska. Dziękujemy za możliwość udziału w tym pięknym przedsięwzięciu. A nauczycielom i uczniom gratulujemy za pomysł i zaangażowanie w przygotowanie spektaklu.
Galeria zdjęć » »

Tradycje świąt Wielkanocnych - z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy zaprosiliśmy uczniów klasy 3 Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach do udziału w zajęciach pt. "Tradycje Świąt Wielkanocnych". Opiekunem pierwszej grupy była pani Bogusława Frydrych, druga grupa uczniów odwiedziła nas pod opieką pani Urszuli Klim. Uczniowie poznali tradycje i obrzędy towarzyszące świętom oraz wykonali piękne świąteczne jajka oraz rozwiązywali ćwiczenia dotyczące świąt na tablicy multimedialnej.
Galeria zdjęć » »

26 marca 2018 r. w Zespole Szkół Specjalnych w Brzezinach odbyła się Konferencja na temat: "Rola i zadania wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego". Zgromadzeni na konferencji przedstawiciele organów prowadzących szkoły, dyrektorzy szkół i innych placówek oświatowych, pracownicy instytucji opieki społecznej, sądu rodzinnego oraz służby zdrowia mogli zapoznać się z księgozbiorem biblioteki dotyczącym tematu konferencji.
Galeria zdjęć » »

W dniu 19 marca odbyło się seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Wiosna i Wielkanoc" Szkolenie prowadziła pani Beata Krokocka nauczyciel-konsultant ds. animacji pracy twórczej WODN w Skierniewicach.
Galeria zdjęć » »

19 marca w zajęciach ekologicznych pt. "Dobre rady na odpady" wzięli udział uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Brzezinach wraz z opiekunem panią Anną Kmieć. Dzieci poznały zasady segregacji i recyklingu odpadów. Zajęciom towarzyszyły ćwiczenia z wykorzystaniem tablicy interaktywnej.
Galeria zdjęć » »

W dniu 5 marca odbyły się warsztaty metodyczne "Wspieram uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - warsztat pracy nauczyciela". Adresatami szkolenia byli nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom z ryzykiem dysleksji, ćwiczeniami usprawniającymi funkcje percepcyjno-motoryczne oraz oceną efektywności udzielonej pomocy. Szkolenie prowadziły pani Jolanta Hysz nauczyciel - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach i pani Marzena Wesołowska - pedagog.
Galeria zdjęć » »

27 lutego odbyły się warsztaty metodyczne "Mediacje w szkole - od konfliktu do porozumienia bez przemocy" . Adresatami szkolenia byli nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni. Warsztaty prowadziła pani Teresa Szczepańska nauczyciel - konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach.
Galeria zdjęć » »

Doskonalenie z biblioteką

W dniu 26 lutego odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Projekt edukacyjny jako sposób odkrywania rzeczywistości". Szkolenie prowadziła pani Jolanta Hysz nauczyciel-konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN-u w Skierniewicach.
Galeria zdjęć » »

27 lutego odbyły się warsztaty metodyczne "Mediacje w szkole - od konfliktu do porozumienia bez przemocy". Adresatami szkolenia byli nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni. Warsztaty prowadziła pani Teresa Szczepańska nauczyciel - konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach
Galeria zdjęć » »

21 lutego odbyła się kolejna impreza edukacyjna dla uczniów ZSS w Brzezinach. W ramach promocji czytelnictwa przeczytałyśmy dwie baśnie - Stoliczku nakryj się oraz Śpiącą królewnę. Tradycyjnie dla uczniów przygotowałyśmy atrybuty, które pozwoliły im na odgadnięcie tytułu czytanej bajki.
Galeria zdjęć » »

Konkurs dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Pt.: "Epizody z życia marszałka Józefa Piłsudskiego"


Celem konkursu jest przypomnienie sylwetki wybitnego polityka z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2017 rokiem upamiętnienia postaci marszałka.
Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach zaprasza do udziału w konkursie z nagrodami wszystkich zainteresowanych historią.

Plakat konkursu » »
Regulamin konkursu » »
Oświadczenie rodziców » »

[AKTUALIZACJA] Rozstrzygnięcie konkursu Epizody z życia marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzyosobowa komisja konkursowa przyznała trzy nagrody główne. Nagrodzone i inne, interesujące prace, można obejrzeć na tablicy wystawienniczej w bibliotece pedagogicznej w Brzezinach. Nazwiska zwycięzców - na załączonych dyplomach.

REFORMA EDUKACJI W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH

W dniu 9 paździenika 2017 r. Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach zorganizowała szkolenie skierowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pt. ,,Reforma edukacji w bibliotekach szkolnych". Szkolenie poprowadziła pani Mariola Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, która zapoznała uczestniczki szkolenia z przepisami prawa oświatowego obowiązującymi od 1 września 2017 r., z nową organizacją pracy szkół, planowaniem pracy biblioteki szkolnej oraz z postępowaniem z majątkiem bibliotek szkolnych przekształcanych lub likwidowanych szkół.
Galeria zdjęć » »

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, które w tym roku obchodzimy pod hasłem "Książka nas łączy" w dniach 3 i 5 października odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach wraz z opiekunami panią Magdaleną Poddemską i panią Agnieszką Soból-Hanke. Podczas dwugodzinnych spotkań młodzież uczestniczyła w zajęciach pt. "Biblioteki w Polsce i na świecie", "Warsztat informacyjny biblioteki" oraz "Bibliobusy - mobilne biblioteki". Wszystkim uczniom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.
Galeria zdjęć » »

STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

3 października nauczyciele placówek oświatowych powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego uczestniczyli w seminarium "Statut szkoły/placówki od A do Z". Uczestnicy szkolenia poznali min. podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły, ramowego statutu szkoły publicznej oraz zapisy w statucie na przykładzie różnych obszarów pracy szkoły. Kierownikiem formy była pani Bożena Fronckiewicz nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN-u w Skierniewicach.
Galeria zdjęć » »

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Święto jest doskonałą okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, takich jak rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi miedzy rodzicem i dzieckiem, stymulowanie rozwoju czy wzbogacenie słownictwa. Do uczestnictwa w akcji zaprosiłyśmy uczniów i opiekunów ZSS w Brzezinach. Uczniom przeczytałyśmy dwie baśnie - Króla żab i Czerwonego Kapturka braci Grimm.
Galeria zdjęć » »

13 września nauczyciele z placówek oświatowych powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego uczestniczyli w seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły". Szkolenie prowadził pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawami prawnymi działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole. Poznali cele programu profilaktyczno-wychowawczego oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i czynniki warunkujące zagrożenia.
Galeria zdjęć » »


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!