menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Brzezinach

ul. Konstytucji 3 Maja 5, 95-060 Brzeziny,
tel. 046 874 20 29
e-mail: bibliotekabrzeziny@o2.pl
kierownik filii: Małgorzata Bartnicka

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - 9.00 - 14.00

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki
Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018


Najbliższe szkolenia:
10-11 kwietnia 2018r. Warsztaty metodyczne "Przepisy prawa oświatowego - przygotowanie nauczyciela kontraktowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego"
27 kwietnia 2018r. Warsztaty metodyczne "Od cyfry do tabliczki mnożenia"
09 maja 2018r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Dzień Matki, Ojca i Dziecka"

Doskonalenie z biblioteką

W dniu 26 lutego odbyła się konferencja dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej "Projekt edukacyjny jako sposób odkrywania rzeczywistości". Szkolenie prowadziła pani Jolanta Hysz nauczyciel-konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN-u w Skierniewicach.
Galeria zdjęć » »

27 lutego odbyły się warsztaty metodyczne "Mediacje w szkole - od konfliktu do porozumienia bez przemocy". Adresatami szkolenia byli nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy szkolni. Warsztaty prowadziła pani Teresa Szczepańska nauczyciel - konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach
Galeria zdjęć » »

21 lutego odbyła się kolejna impreza edukacyjna dla uczniów ZSS w Brzezinach. W ramach promocji czytelnictwa przeczytałyśmy dwie baśnie - Stoliczku nakryj się oraz Śpiącą królewnę. Tradycyjnie dla uczniów przygotowałyśmy atrybuty, które pozwoliły im na odgadnięcie tytułu czytanej bajki.
Galeria zdjęć » »

Konkurs dla młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Pt.: "Epizody z życia marszałka Józefa Piłsudskiego"


Celem konkursu jest przypomnienie sylwetki wybitnego polityka z okazji ogłoszenia przez Sejm RP roku 2017 rokiem upamiętnienia postaci marszałka.
Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach zaprasza do udziału w konkursie z nagrodami wszystkich zainteresowanych historią.

Plakat konkursu » »
Regulamin konkursu » »
Oświadczenie rodziców » »

[AKTUALIZACJA] Rozstrzygnięcie konkursu Epizody z życia marszałka Józefa Piłsudskiego. Trzyosobowa komisja konkursowa przyznała trzy nagrody główne. Nagrodzone i inne, interesujące prace, można obejrzeć na tablicy wystawienniczej w bibliotece pedagogicznej w Brzezinach. Nazwiska zwycięzców - na załączonych dyplomach.

REFORMA EDUKACJI W BIBLIOTEKACH SZKOLNYCH

W dniu 9 paździenika 2017 r. Biblioteka Pedagogiczna w Brzezinach zorganizowała szkolenie skierowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pt. ,,Reforma edukacji w bibliotekach szkolnych". Szkolenie poprowadziła pani Mariola Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, która zapoznała uczestniczki szkolenia z przepisami prawa oświatowego obowiązującymi od 1 września 2017 r., z nową organizacją pracy szkół, planowaniem pracy biblioteki szkolnej oraz z postępowaniem z majątkiem bibliotek szkolnych przekształcanych lub likwidowanych szkół.
Galeria zdjęć » »

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, które w tym roku obchodzimy pod hasłem "Książka nas łączy" w dniach 3 i 5 października odwiedzili nas uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1 w Brzezinach wraz z opiekunami panią Magdaleną Poddemską i panią Agnieszką Soból-Hanke. Podczas dwugodzinnych spotkań młodzież uczestniczyła w zajęciach pt. "Biblioteki w Polsce i na świecie", "Warsztat informacyjny biblioteki" oraz "Bibliobusy - mobilne biblioteki". Wszystkim uczniom dziękujemy za aktywny udział w zajęciach.
Galeria zdjęć » »

STATUT PLACÓWKI OŚWIATOWEJ

3 października nauczyciele placówek oświatowych powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego uczestniczyli w seminarium "Statut szkoły/placówki od A do Z". Uczestnicy szkolenia poznali min. podstawowe regulacje prawne dotyczące statutu szkoły, ramowego statutu szkoły publicznej oraz zapisy w statucie na przykładzie różnych obszarów pracy szkoły. Kierownikiem formy była pani Bożena Fronckiewicz nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN-u w Skierniewicach.
Galeria zdjęć » »

OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego czytania, ogłoszony przez Polską Izbę Książki po raz pierwszy w 2001 roku. Data 29 września odnosi się do urodzin Janiny Porazińskiej, autorki książek dla dzieci i młodzieży. Święto jest doskonałą okazją do podkreślenia licznych zalet głośnego czytania, takich jak rozwijanie wyobraźni, budowanie więzi miedzy rodzicem i dzieckiem, stymulowanie rozwoju czy wzbogacenie słownictwa. Do uczestnictwa w akcji zaprosiłyśmy uczniów i opiekunów ZSS w Brzezinach. Uczniom przeczytałyśmy dwie baśnie - Króla żab i Czerwonego Kapturka braci Grimm.
Galeria zdjęć » »

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach w roku szkolnym 2017/2018

13 września nauczyciele z placówek oświatowych powiatu brzezińskiego i łódzkiego wschodniego uczestniczyli w seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły". Szkolenie prowadził pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Uczestnicy szkolenia zapoznali się z podstawami prawnymi działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole. Poznali cele programu profilaktyczno-wychowawczego oraz diagnozę potrzeb rozwojowych i czynniki warunkujące zagrożenia.
Galeria zdjęć » »


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!