menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

"Walory Bolimowskiego Parku Krajobrazowego"W dniu 22 kwietnia odbyły się zajęcia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z okazji międzynarodowego Dnia Ziemi prowadzone przez pracowników Bolimowskiego Parku Krajobrazowego.

W bibliotece można oglądać również wystawy zorganizowane na terenie biblioteki m in. "Ptaki polskie" - wystawa rękodzieła artystycznego Janusza Bogacza.