menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Doradztwo edukacyjno-zawodowe - MATERIAŁY DO POBRANIA

Reforma kształcenia zawodowego 2017

Akty prawne

Przykładowy program realizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w klasie 7 szkoły podstawowej, Beata Grzelak (2017).

Materiał zawiera również propozycje scenariuszy zajęć oraz prezentacje multimedialne do wykorzystania w pracy z uczniami. Proponowany program należy dostosować do potrzeb indywidualnych potrzeb uczniów oraz szkoły. Program jest rozpowszechniany na zasadach wolnej licencji Creative Commons - Użycie Niekomercyjne 3.0 Polska (CC-BY-NC).

Publikacje i scenariusze zajęć

Narzędzia diagnostyczne dla doradców zawodowych

Doradztwo edukacyjno-zawodowe

Multimedia

Książki projektu Euroguidance