menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Historia - czyli to, co najważniejsze

06.02.1951

- pierwszy wpis do księgi inwentarzowej książki: Montaigne Michał: "Wybór pism pedagogicznych"

28.05.1951

- oficjalne otwarcie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Skierniewicach przy ul. 22 lipca 2

01.11.1952

- przejęcie kierownictwa biblioteki przez panią Janinę Krychowską, emerytowaną pracownicę Wydziału Oświaty w Skierniewicach

1954

- organizacja pięciu punktów bibliotecznych: w Starej Rawie, Głuchowie, Puszczy Mariańskiej, Turowej Woli i Słupi

01.04.1959

- zatrudnienie w bibliotece drugiego pracownika - pani Janiny Harbich, emerytowanej nauczycielki

1961

- przeprowadzenie biblioteki do pomieszczeń budynku w podwórzu ul. Świerczewskiego 12

1962

- przejęcie funkcji kierownika biblioteki przez panią Janinę Harbich (po śmierci pani Janiny Krychowskiej) i zatrudnienie pani Marii Kociubińskiej, emerytowanej nauczycielki

1965

- przejęcie kierownictwa przez pana Piotra Taczanowskiego

1970

- kierownikiem biblioteki zostaje pani Janina Piekarek

27.03.1976

- przekształcenie bibliotek powiatowych w siedzibach nowych miast wojewódzkich w biblioteki wojewódzkie

01.07.1976

- przekształcenie Pedagogicznej Biblioteki Powiatowej w Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Skierniewicach (na podstawie Zarządzenia wojewody skierniewickiego nr 35/76)

01.12.1976

- objęcie funkcji dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej przez pana Michała Najmanowicza

1977

- zorganizowanie w bibliotece wydziałów: Gromadzenia i Zbiorów Specjalnych, Opracowania Zbiorów, Wypożyczalni i Czytelni, Informacyjno-Bibliograficznego, Instrukcyjno-Metodycznego

1978

- przeprowadzenie biblioteki z podwórza do budynku po księgarni przy tej samej ulicy

01.09.1982

- objęcie funkcji dyrektora biblioteki przez panią Alinę Ciesielską

1988

- podjęcie decyzji o budowie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Skierniewicach. Na czas budowy nowego gmachu przeprowadzka biblioteki na ul. Trzcińską (część księgozbioru została w Szkole Podstawowej nr 6)

marzec 1990

- przeprowadzka biblioteki na ul. Pomologiczą 6, gdzie mieści się już cały księgozbiór

lipiec 1992

- zakończenie budowy biblioteki i przeprowadzka na ul. Senatorską 12

01.09.1992

- objęcie funkcji dyrektora placówki przez panią Barbarę Zych

1993-1994

- zorganizowanie przez bibliotekę akcji darmowych książek Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych dla bibliotek szkolnych

1994

- opracowanie własnego exlibrisu biblioteki

1995

- zorganizowanie wystawy "Oświata na ziemi skierniewickiej w okresie okupacji"

1996-1999

- organizowanie wystaw podręczników szkolnych w dobie reformy systemu edukacji

01.09.1998

- objęcie stanowiska dyrektora biblioteki przez panią Iwonę Szwed

01.01.1999

- zmiany organizacyjne w związku z wprowadzeniem reform w Polsce. Biblioteka zostaje jednostką samorządową prowadzoną przez samorząd województwa łódzkiego. Nadzór pedagogiczny nad biblioteką sprawuje Kuratorium Oświaty w Łodzi. Filie Biblioteki w Sochaczewie i Żyrardowie przechodzą do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Warszawie.

11.07.2000

- nadanie przez samorząd województwa łódzkiego Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach nowego statutu.

2001

- rok jubileuszu Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, również jej filii w Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej.