menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Katalogi

Biblioteka posiada dwa typy katalogów:

 1. kartkowe:

  • alfabetyczny
  • rzeczowy
  • czasopism

 2. komputerowy: (terminale)

  • katalog elektroniczny SOWA
  • kartoteka zagadnieniowa SOWA
  • bibliografia oświaty w regionie


Poszukując literatury wydanej po 1999 roku należny skorzystać z katalogu komputerowego. Jego uzupełnieniem jest katalog kartkowy. Tam należy szukać starszych pozycji.

Katalog alfabetyczny zawiera opisy wszystkich dokumentów zgromadzonych w bibliotece, które ułożone są w porządku alfabetycznym według nazwisk autora, a w przypadku pracy zbiorowej według pierwszych wyrazów tytułów.

Katalog rzeczowy został zbudowany w oparciu o Uniwersalną Klasyfikację Dziesiętną - UKD, która wprowadza podział dziedzin na 10 głównych działów, tj.:
0 Dział ogólny
1 Filozofia. Psychologia
2 Religioznawstwo
3 Nauki społeczne. Prawo. Administracja
4 ..................................
5 Matematyka. Nauki przyrodnicze
6 Nauki stosowane. Medycyna. Nauki techniczne. Rolnictwo
7 Sztuka. Rozrywki. Sport
8 Językoznawstwo. Nauka o literaturze. Literatura piękna
9 Archeologia. Prehistoria. Geografia. Biografie. Historia


Katalog rzeczowy został zamknięty w formie kartkowej od stycznia 2010. Książek z datą wydania 2010 rok należy poszukiwać w katalogu elektronicznym.

Katalog czasopism - Biblioteka gromadzi czasopisma dla nauczycieli z zakresu pedagogiki i nauk pokrewnych oraz przedmiotowo-metodyczne. Użytkownicy mogą skorzystać również z prasy codziennej oraz lokalnej. Informacji o tytułach czasopism należy szukać w katalogu elektronicznym SOWA lub katalogu kartkowym.
Wykaz czasopism prenumerowanych w bieżącym roku.

Katalog elektroniczny SOWA: informuje o książkach i wydawnictwach ciągłych, zakupionych przez Bibliotekę po 1999 roku i jest uzupełniany o starsze pozycje. Katalog jest dostępny na terminalach w Wypożyczalni i Czytelni.

kartoteka zagadnieniowa SOWA zawiera artykuły z czasopism znajdujących się w zbiorach naszej biblioteki. Jest tworzona od 2008 roku i zawiera opisy z zakresu pedagogiki, psychologii i nauk pokrewnych. W bazie znajdują się również materiały niezbędne dla nauczycieli do pracy dydaktyczno- wychowawczej. Jest dostępna na terminalach w Wypożyczalni i Czytelni.

Bibliografia oświaty w regionie zawiera artykuły z czasopism dotyczące historii oświaty w regionie oraz materiały o zbliżonej tematyce. Baza jest tworzona od 2010 roku. Jest dostępna na terminalach w Wypożyczalni i Czytelni.