wybierz: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Etap szkolny
Etap rejonowy
Etap wojewódzki"Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia:
człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki".

Jan Paweł II


W dniu 18 listopada 2020 r. odbył się finałowy etap konkursu wojewódzkiego "KSIĄŻKA MÓWI" organizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Województwa Łódzkiego oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi i Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się 12 uczniów ze szkół województwa łódzkiego.

Przebieg konkursu miał formę bezpośredniego kontaktu na odległość z wykorzystaniem zdalnej platformy. Powodzenia i sukcesów uczniom życzyła Pani Halina Cyrulska - zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Konkurs uatrakcyjnił występ artystyczny Pana Radosława Osypiuka - aktora Teatru im. Jaracza w Łodzi.

Piękne czytanie prozy i wiersza Papieża Św. Jana Pawła II przez uczestników bardzo wysoko oceniła Komisja konkursowa i po wnikliwej analizie przyznała Tytuł Laureata Konkursu Wojewódzkiego "KSIĄŻKA MÓWI" następującym uczestnikom (w kolejności alfabetycznej):
  • Justyna Danielik - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi Technikum Menadżersko-Usługowe w Piotrkowie Trybunalskim
  • Jakub Kawecki - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
  • Małgorzata Miklaszewska - Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
  • Kacper Pałczyński - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu » »

W związku z sytuacją epidemiczną ulega zmianie regulamin etapu wojewódzkiego konkursu "KSIĄŻKA MÓWI"
Zmiana regulaminu etapu wojewódzkiego konkursu » »


Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI


Etap Wojewódzki odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. Organizatorzy powołują Komisję Wojewódzką składającą się z nauczyciela języka polskiego, przedstawiciela Departamentu Kultury i Edukacji przedstawiciela Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, aktora Teatru im. Stefana Jaracza oraz przedstawicielu pozostałych Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego.
Uczniowie, oprócz przygotowanego wcześniej fragmentu prozy i wiersza - wybrane z listy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, będą mieli do przeczytania wylosowany fragment prozy i wiersza Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II. Przewiduje się około 10 minut dla ucznia na przeczytanie po cichu i przygotowanie do głośniej prezentacji wylosowanych utworów Komisji. Uczestnik zostaje oceniony w skali 1-4 punktów za każdy przeczytany tekst przez każdego członka Komisji Wojewódzkiej. Łączna suma punktów przesądza o ocenie i zwycięstwie w Konkursie.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach we współpracy z pozostałymi Bibliotekami Pedagogicznymi z Województwa Łódzkiego przygotuje teksty literackie i propozycje utworów z listy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, do wylosowania w eliminacjach finałowych.