wybierz: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Etap szkolny
Etap rejonowy
Etap wojewódzki"Zadaniem każdego człowieka jest być twórcą własnego życia:
człowiek ma uczynić z niego arcydzieło sztuki".

Jan Paweł II


Relacja z przekazania nagród szkołom które uczestniczyły w konkursie "Książka mówi".
Organizatorem Konkursu był Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach.
Biblioteki szkolne otrzymały nagrody w postaci książek o wartości 5000 zł

Nagrodzone szkoły:
 1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Janisławicach
 2. Zespół Szkół Powiatowych im. Stanisława Staszica w Opocznie
 3. Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Dębowej Górze
 4. Szkoła Podstawowa im. Polskich Olimpijczyków w Drzewicy
 5. Szkoła Podstawowa w Januszewicach
 6. Szkoła Podstawowa nr 7 im Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu
 7. Szkoła Podstawowa nr 2 im Adama Mickiewicza w Łowiczu
 8. Szkoła Podstawowa nr 4 im. Kornela Makuszyńskiego w Rawie Mazowieckiej
 9. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 5 w Radomsku
 10. Szkoła Podstawowa im. Narcyzy Żmichowskiej w Rzeczycy
Galeria zdjęć z przekazania nagród szkołom » »

W dniu 18 listopada 2020 r. odbył się finałowy etap konkursu wojewódzkiego "KSIĄŻKA MÓWI" organizowanego przez Departament Kultury i Edukacji Województwa Łódzkiego oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach przy współpracy Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu, Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi i Biblioteki Pedagogicznej w Sieradzu.

Do etapu finałowego zakwalifikowało się 12 uczniów ze szkół województwa łódzkiego.

Przebieg konkursu miał formę bezpośredniego kontaktu na odległość z wykorzystaniem zdalnej platformy. Powodzenia i sukcesów uczniom życzyła Pani Halina Cyrulska - zastępca Dyrektora Departamentu Kultury i Edukacji. Konkurs uatrakcyjnił występ artystyczny Pana Radosława Osypiuka - aktora Teatru im. Jaracza w Łodzi.

Piękne czytanie prozy i wiersza Papieża Św. Jana Pawła II przez uczestników bardzo wysoko oceniła Komisja konkursowa i po wnikliwej analizie przyznała Tytuł Laureata Konkursu Wojewódzkiego "KSIĄŻKA MÓWI" następującym uczestnikom (w kolejności alfabetycznej):
 • Justyna Danielik - Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 im. Królowej Jadwigi Technikum Menadżersko-Usługowe w Piotrkowie Trybunalskim
 • Jakub Kawecki - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
 • Małgorzata Miklaszewska - Liceum Ogólnokształcące im. Bolesława Prusa w Skierniewicach
 • Kacper Pałczyński - I Liceum Ogólnokształcące im. Kazimierza Wielkiego w Łęczycy
WSZYSTKIM UCZESTNIKOM SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Podsumowanie konkursu, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w późniejszym terminie.

Laureaci etapu wojewódzkiego konkursu » »

W związku z sytuacją epidemiczną ulega zmianie regulamin etapu wojewódzkiego konkursu "KSIĄŻKA MÓWI"
Zmiana regulaminu etapu wojewódzkiego konkursu » »


Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI


Etap Wojewódzki odbędzie się w dniu 18 listopada 2020 r. Organizatorzy powołują Komisję Wojewódzką składającą się z nauczyciela języka polskiego, przedstawiciela Departamentu Kultury i Edukacji przedstawiciela Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, aktora Teatru im. Stefana Jaracza oraz przedstawicielu pozostałych Bibliotek Pedagogicznych Województwa Łódzkiego.
Uczniowie, oprócz przygotowanego wcześniej fragmentu prozy i wiersza - wybrane z listy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, będą mieli do przeczytania wylosowany fragment prozy i wiersza Karola Wojtyły - Św. Jana Pawła II. Przewiduje się około 10 minut dla ucznia na przeczytanie po cichu i przygotowanie do głośniej prezentacji wylosowanych utworów Komisji. Uczestnik zostaje oceniony w skali 1-4 punktów za każdy przeczytany tekst przez każdego członka Komisji Wojewódzkiej. Łączna suma punktów przesądza o ocenie i zwycięstwie w Konkursie.
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach we współpracy z pozostałymi Bibliotekami Pedagogicznymi z Województwa Łódzkiego przygotuje teksty literackie i propozycje utworów z listy stanowiącej załącznik nr 3 do Regulaminu, do wylosowania w eliminacjach finałowych.