menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Rok Kolberga

- projekt realizowany w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i filiachPosłowie Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu przyjęli projekt uchwały ustanawiającej rok 2014 rokiem Oskara Kolberga. W 2014 r. roku przypada 200 rocznica urodzin Oskara Kolberga - kompozytora, folklorysty i etnografa.
Cel projektu:
  1. popularyzacja twórczości Oskara Kolberga
  2. kształtowanie zainteresowania regionem łódzkim
  3. pozyskanie podstawowej wiedzy o regionie i tradycjach w przeszłości;
  4. dostrzeganie wartości związanych z kulturą regionu i jego wpływ na życie mieszkańców;
  5. kształtowanie umiejętności wyszukiwania źródeł wiedzy o regionie
  6. zachęcanie do kultywowania tradycji rodzinnych i regionalnych;
  7. upowszechnianie idei projektu edukacyjnego w szkołach i placówkach oświatowych
Uczestnicy projektu: nauczyciele, uczniowie, użytkownicy biblioteki

Harmonogram obchodów
Strony poświęcone obchodom Roku Oskara Kolberga

Zestawienia
Zestawienie - "Oskar Kolberg - etnograf, folklorysta, kompozytor"
Zestawienie - "Oskar Kolberg - życie i twórczość"

Materiały do pobrania
"Rok 2014 - Rokiem Oskara Kolberga" - prezentacja
"2014 - Rok Kolberga" - prezentacja

Wystawy
Wystawa "Oskar Kolberg - etnograf, kompozytor, folklorysta"
"Oskar Kolberg – etnograf, publicysta, kompozytor" - wystawa całoroczna - filia w Brzezinach

Zajęcia edukacyjne
"Zwyczaje wielkanocne w różnych regionach Polski" »
"Karnawał, po staropolsku zapusty" - zajęcia z edukacji regionalnej dla dzieci klas II-V szkoły podstawowej ... »
"Szukaj korzeni - bądź jak Oskar Kolberg" - zajęcia z folklorem »

Sprawdź się !!! Krzyżówka
Oskar Kolberg

Henryk Oskar Kolberg stworzył dla nauki i kultury polskiej bezcenny zespół materiałów źródłowych - opracował i realizował wielki program badań folklorystycznych i etnograficznych, pozostawiając nam wielotomowe dzieło Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce oraz ogromne archiwum rękopiśmienne. Dzieło jego przedstawia stan kultury ludowej w XIX w. z całego terytorium dawnej Rzeczypospolitej, jej zróżnicowanie regionalne i bogactwo. Żaden inny naród europejski nie ma takiego zespołu źródeł z tej epoki, zwłaszcza z zakresu muzyki ludowej, opracowanego według systematycznie realizowanego planu. Dokumentacja zgromadzona przez Oskara Kolberga już od blisko stu pięćdziesięciu lat służy, zgodnie z zamierzeniem autora, przede wszystkim naszej etnografii, folklorystyce i etnomuzykologii.
Urodził sie 22 lutego 1814 r. w Przysusze. W latach 1823-1830 był uczniem renomowanego Liceum Warszawskiego, równocześnie uczył się muzyki, m.in u J. Elsnera. W latach 1835-1836 kontynuował studia muzyczne w Berlinie. Po powrocie do Warszawy, około roku 1839, zaczął zapisywać melodie ludowe, najpierw w okolicach Warszawy, stopniowo poszerzając badania na dalsze regiony. W roku 1865 przedstawił na łamach czasopisma "Biblioteka Warszawska" swój program badań etnograficznych i opracowywania ich wyników w postaci etnograficzno-folklorystycznych monografii regionalnych. Odtąd konsekwentnie realizował tę koncepcję, wydając w latach 1865-1869 trzy tomu Ludu i szukał środków finansowych na druk tomów następnych.
W r. 1871 Kolberg przeniósł się z Warszawy w okolice Krakowa, ponieważ Krakowskie Towarzystwo Naukowe podjęło się współfinansowania Ludu. Zobowiązanie to przejęła w r. 1873 utworzona właśnie Akademia Umiejętności. Kolberg był członkiem Komisji Antropologicznej Akademii i przewodniczącym jej Sekcji Etnologicznej.
Opublikował łącznie 33 tomy Ludu i Obrazów etnograficznych, dwa tomy następne przygotował do druku. Pozostawił ogromny zespół rękopisów, zawierający głównie materiały folklorystyczne i etnograficzne i na ich podstawie wydano drukiem następne monografie. Jego Dzieła wszystkie, wydawane przez Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, obejmują także jego dorobek kompozytorski i liczą, jak dotychczas 85 tomów.

24 lutego w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu zainaugurowano obchody Roku Kolberga.
Uczestniczącym w spotkaniu uczniom, nauczycielom, miłośnikom tradycji i kultury regionu zaprezentowano wystawę dzieł Oskara Kolberga, który w 33 tomach monografii regionalnych utrwalił wierny obraz polskiej sztuki i kultury ludowej, wykorzystywany do dziś przez kompozytorów, nauczycieli muzyki, zespoły amatorskie, muzyków folkowych, wreszcie przez badaczy i wszystkich pragnących poznać kulturę wsi polskiej XIX w. Pani Agnieszka Rutkowska – nauczyciel bibliotekarz - przedstawiła zaproszonym gościom interesującą prezentację "Szlakiem Kolberga po Ziemi Łowickiej", przybliżając szeroko rozumianą tradycję w codziennej jej obecności. Sympatyczne spotkanie w bibliotece, nie tylko przybliżyło postać patrona 2014 r. i jego dorobek, ale uświadomiło słuchaczom, że bez poznania źródeł naszych obrzędów, zachowań i gestów nie zrozumiemy w pełni współczesnego świata.
Zapraszamy nauczycieli, uczniów i wszystkich zainteresowanych do siedziby biblioteki, gdzie można obejrzeć wystawę dzieł Kolberga, a także na lekcje tematyczne przybliżające osobę i dorobek badawczy wybitnego etnografa oraz na zajęcia kształtujące umiejętności wyszukiwania źródeł wiedzy o regionie.
fotorelacja