menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

ANKIETA EWALUACYJNA KONFERENCJIdo pobrania materiały z konferencji

fotorelacja

Serdecznie zapraszamy na konferencję
"BIBLIOTEKA PARTNEREM SZKOŁY W ROZWIJANIU ZAINTERESOWAŃ CZYTELNICZYCH DZIECI I MŁODZIEŻY"


bibliotekarzy z bibliotek szkolnych, pedagogicznych, publicznych, uczelnianych, nauczycieli języka polskiego oraz inne osoby zainteresowaneMiejsce konferencji:
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice; budynek E, biblioteka

Termin:
19.05.2014 r. godz. 12.00 - 15.00

Uczestnicy:
nauczyciele bibliotekarze, bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz inne osoby zainteresowane

Cele konferencji:

⇒Kształtowanie właściwych postaw i zachowań czytelniczych dzieci i młodzieży
⇒Poznanie metod i form pracy z czytelnikiem opornym w bibliotece
⇒Poznanie indywidualnych potrzeb dzieci i młodzieży na przykładzie projektu Biblioteka moich marzeń

Udział w konferencji jest bezpłatny


Organizator

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach

Partnerzy Miejska Biblioteka Publiczna im Władysława Reymonta w Skierniewicach
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach
Patronat
Patronat medialny