menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.Serdecznie zapraszamy na konferencję pt.

Czytelnictwo. Lektura - przyjemność - obowiązekOrganizatorzy


W dniu 11 maja 2018 r. odbyła się konferencja pt.: "Czytelnictwo. Lektura - przyjemność - obowiązek", zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach. Spotkanie skierowane było do nauczycieli, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych książką i czytelnictwem. Konferencja połączona była z akcją promowania czytelnictwa oraz popularyzowania działalności bibliotek w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem (DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA.

Wśród wykładowców wystąpili: Pani Aleksandra Brzozowska - starszy bibliotekarz z Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, Pani Monika Wachowicz - doktorantka Katedry Informatologii i Bibliologii Uniwersytetu Łódzkiego, Pani Aleksandra Korczak - nauczyciel języka polskiego z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Noblistów Polskich w Lesznowoli oraz Pan Tomasz Staroń - nauczyciel bibliotekarz z Zespołu Szkół nr 4 w Skierniewicach. Prelegenci zaprezentowali sposoby rozwijania zainteresowań czytelniczych. Przedstawili aktualne metody i formy zachęcające do aktywnego czytania. Były to bardzo interesujące prelekcje, które dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń i inspirujących pomysłów.

Konferencja objęta była Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia, Łódzkiego Kuratora Oświaty - Grzegorza Wierzchowskiego, Prezydenta Miasta Skierniewice - Krzysztofa Jażdżyka oraz Jego Magnificencji prof. dr. Daniela Stosa Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach.

Gościem konferencji była Pani Dorota Wodnicka - Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego oraz Pan Jarosław Chęcielewski - Zastępca Prezydenta Miasta Skierniewice. W konferencji wzięło udział 88 osób.

Fotorelacja » »

Materiały z konferencji

Patronat honorowy

Patronat medialny