menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Czytelnictwo. Lektura - przyjemność - obowiązek
konferencja dla nauczycieli i bibliotekarzy 11 maja 2018 roku


Program konferencji:

  10.30 - 11.00 Rejestracja uczestników konferencji.
  11.00 - 11.15 Otwarcie konferencji, powitanie gości i uczestników.
  11.15 - 12.00 Nie nudzę się! Aktywne rozwijanie i wspieranie kompetencji czytelniczych.
mgr Aleksandra Brzozowska - starszy bibliotekarz Biblioteki UŁ
  12.00 - 12.30 Digital Natives a upowszechnianie kultury czytelniczej.
mgr Monika Wachowicz - doktorantka Katedry Informatologii i Bibliologii UŁ
  12.30 - 13.00 Przerwa kawowa.
  13.00 - 13.40 Po co nam kanon? Najnowsza lista lektur szkolnych z perspektywy współczesnego odbiorcy kultury.
mgr Aleksandra Korczak - nauczyciel jęz. polskiego. Zespół Szkolno- Przedszkolny im. Noblistów Polskich w Lesznowoli.
  13.40 - 14.00 Gramy literacko w bibliotece.
mgr Tomasz Staroń - nauczyciel bibliotekarz. Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach.
  14.00 Podsumowanie i zakończenie konferencji. Dyskusja.

Program konferencji do pobrania

Imprezy towarzyszące:
  • "(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA" - akcja promująca czytelnictwo.
  • Nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy nauczyciela i bibliotekarza - wystawa.