menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.CZYTAMY NIEBANALNIE - NOWE TRENDY W BIBLIOTEKACH

Organizatorzy


W dniu 10 maja 2017 r. odbyła się konferencja pt.: Czytamy niebanalnie - nowe trendy w bibliotekach", zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach, Bibliotekę Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach oraz Miejską Bibliotekę Publiczną w Skierniewicach. Konferencja kierowana była do nauczycieli, w tym nauczycieli bibliotekarzy, bibliotekarzy i innych osób zainteresowanych książką i czytelnictwem. Tematyka konferencji związana była ściśle ze społeczną akcją promowania czytelnictwa oraz popularyzowania działalności bibliotek w ramach ogólnopolskich obchodów TYGODNIA BIBLIOTEK pod hasłem: Biblioteka. Oczywiście!.
Cele spotkania to:

 • upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży,
 • promowanie niekonwencjonalnych metod i form pracy z książką.
 • Wśród prelegentów wystąpili praktycy - bibliotekarze z Biblioteki Narodowej - Pani Joanna Piekarska, z Kujawsko - Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku - Pani Magdalena Brewczyńska oraz z Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Krakowie - Pan Karol Baranowski. Były to bardzo interesujące prelekcje, które dostarczyły uczestnikom wielu wrażeń i inspirujących pomysłów.
  Konferencja objęta była honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego - Witolda Stępnia, Łódzkiego Kuratora Oświaty - Grzegorza Wierzchowskiego, Prezydenta Miasta Skierniewice - Krzysztofa Jażdżyka oraz Jego Magnificencji Rektora prof. dr. Daniela Stosa z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach. Gościem konferencji była Pani Beata Ozga - Flejszer - Przewodnicząca Komisji Kultury, Nauki i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Pani Irena Lesiak - Dyrektor Delegatury KO w Skierniewicach.
  W konferencji wzięło udział 76 dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy.

  Fotorelacja » »

  Materiały z konferencji
  "Biblioteka - miejsce pełne wrażeń" Karol Baranowski - Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Krakowie
  "Czytanie nie jest celem, jest sposobem na życie" Magdalena Brewczyńska - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku
  "Biblioterapeuta jako gatunek wymierający? Czyli o możliwościach zastosowania biblioterapii w świecie bez książek" Joanna Piekarska - Biblioteka Narodowa w Warszawie

  Miejsce konferencji:
  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Skierniewicach, ul. Batorego 64C, 96-100 Skierniewice; budynek E, biblioteka

  Termin:
  10.05.2017 r. godz. 11.00-14.30

  Patronat honorowy

  Patronat medialny