menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.


do pobrania materiały z konferencji


fotorelacjaBiblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach
zapraszają na konferencję
"Kultura i tradycja w kształtowaniu postaw na przykładzie twórczości Oskara Kolberga"PATRONAT HONOROWY
Miejsce konferencji:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul. Senatorska 12, 96-100 Skierniewice

Termin:
08.10.2014 r. godz. 14.00 - 17.00

Uczestnicy:
nauczyciele bibliotekarze, nauczyciele języka polskiego oraz inne osoby zainteresowane

Problematyka konferencji
Konferencja organizowana jest z okazji obchodów roku 2014 Rokiem Oskara Kolberga. Odbiorcami będą nauczyciele szkół i placówek oświatowych. Prelegentami będą znawcy, miłośnicy kultury i folkloru w regionie.

Cele konferencji:

⇒popularyzacja twórczości Oskara Kolberga
⇒kształtowanie zainteresowania regionem łódzkim
⇒pozyskanie podstawowej wiedzy o regionie i jego tradycjach
⇒zaprezentowanie dobrych praktyk w zakresie promocji twórczości Oskara kolberga

Udział w konferencji jest bezpłatny


Do pobrania program konferencji

Patronat medialny
Partnerzy