menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Konferencja korczakowska

13 listopada 2012 r. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprezentowała na konferencji pt.: Czy samorządność jest skuteczną drogą do celu i "pokarmem dla woli" dziecka? w Starostwie Powiatowym w Skierniewicach wystawę podsumowującą działania podjęte przez bibliotekę w związku z obchodami Roku Janusza Korczaka. Wystawa nosiła tytuł "Gdy śmieje się dziecko- śmieje się cały świat?" - Rok Janusza Korczaka w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach. Konferencja została zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach. Konferencja została objęta honorowym patronatem Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, który zaszczycił konferencję swoim wystąpieniem.