menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

rozstrzygnięcie konkursów:
  1. KONKURS PLASTYCZNY "Ilustracja do książki Janusza Korczaka"
  2. KONKURS PLASTYCZNY "Projekt okładki książki Janusza Korczaka"
  3. KONKURS LITERACKI "Wiersz o Januszu Korczaku"

W ramach realizacji "Projektu działań związanych z obchodami Roku Janusza Korczaka w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach", Biblioteka Pedagogiczna we współpracy z Kręgiem Korczakowskim Ziemi Łódzkiej Polskiego Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka zorganizowała konkursy plastyczne i konkurs literacki.

Konkursy plastyczne zostały skierowane do uczniów szkół podstawowych:

natomiast konkurs literacki do uczniów szkół gimnazjalnych: Na konkurs plastyczny "Ilustracja do książki Janusza Korczaka"wpłynęło 179 prac z 20 szkół podstawowych.
Na konkurs plastyczny "Projekt okładki książki Janusza Korczaka" wpłynęły 124 prace z 18 szkół podstawowych.
Na konkurs literacki "Wiersz o Januszu Korczaku" wpłynęło 14 prac z 9 szkół gimnazjalnych.W konkursie plastycznym "Ilustracja do książki Janusza Korczaka" nagrody zostały przyznane w dwóch kategoriach wiekowych.
Laureaci konkursu w kategorii kl. I-II Wyróżnienia: Laureaci konkursu w kategorii kl. III-IV Wyróżnienia: Laureaci konkursu "Projekt okładki książki Janusza Korczaka": Wyróżnienia: Laureaci konkursu „Wiersz o Januszu Korczaku”: Wyróżnienie: