menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.
XIV edycja Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego


Województwo Łódzkie rozpoczyna XIV edycję Konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepsze rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz prace magisterskie i dyplomowe tematycznie związane z województwem łódzkim.

W bieżącym roku uczelnie wyższe mogą zgłaszać prace w następujących obszarach:
 1. Nagrody przyznawane są za rozprawy i prace tematycznie związane z województwem łódzkim, promujące region bądź też wykazujące użyteczność dla rozwoju społecznego, gospodarczego lub kulturalnego regionu.
 2. Przedmiotem oceny są prace obronione w 2012 roku, dotychczas nienagradzane w innych konkursach.
 3. Termin i miejsce składania prac:
  Wnioski wraz z pracami należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2013 roku w Departamencie Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, pok. 1302 lub w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8, parter.
 4. Konsultacje i kontakt
  W trakcie naboru wniosków będzie możliwość konsultacji i wyjaśnienia wątpliwości dotyczących wypełnienia wniosków z pracownikami Wydziału Edukacji.
  Wszelkich informacji na temat konkursu udzielają:
  • Katarzyna Mielko, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, katarzyna.mielko@lodzkie.pl
  • Justyna Szatan, pokój 1312, tel. 042 291-98-37, justyna.szatan@lodzkie.pl
 5. Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.intelektualne.lodzkie.pl lub www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Nagrody oraz Biuletyn Informacji Publicznej, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.


Do pobrania regulamin konkursu

oraz wniosek o przyznanie nagrody Marszałka Województwa Łódzkiego za najlepszą rozprawę habilitacyjną, doktorską oraz pracę magisterską lub dyplomową