menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA

W Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu prowadzi się wiele działań, służących wyedukowaniu przyszłego użytkownika. Pracownicy na bieżąco uzupełniają materiały wspierające nauczycieli w realizacji programu edukacyjnego, mającego na celu wdrażanie uczniów do samokształcenia i nabywania umiejętności docierania do informacji. Gromadzą tematyczne zestawienia bibliograficzne, scenariusze zajęć dla różnych poziomów nauczania, różnego rodzaju materiały, stanowiące pomoc w prowadzeniu zajęć bibliotecznych.
Działalność edukacyjna Biblioteki ujęta jest przede wszystkim w ramy zajęć bibliotecznych. Mają one na celu zapoznanie młodych użytkowników z warsztatem informacyjno - bibliograficznym naszej placówki, nauczenie poszukiwania i porządkowania literatury na wybrany temat, zapoznanie z różnorodnymi źródłami informacji.