menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Prolongata zbiorów

Czas wypożyczenia zbiorów można prolongować, o ile nie ma zamówień innych osób na daną pozycję biblioteczną. Użytkownik może prolongować zbiory osobiści, telefonicznie, poprzez e-mail (bibliotekalowicz@o2.pl . W tym celu należny podać imię i nazwisko oraz numer karty bibliotecznej.