menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Sieć współpracy i samokształceniato międzyszkolny zespół nauczycieli współpracujących ze sobą w ramach wybranego zagadnienia. Uczestnicy mają możliwość skorzystania ze wsparcia merytorycznego i metodycznego, otrzymując dostosowaną do swoich potrzeb wiedzę.

Główne cele sieci współpracy:

Uczestnicy pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia, w trakcie spotkań osobistych i za pośrednictwem platformy internetowej.

W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Łowiczu w roku szkolnym 2020/2021 zaplanowano działanie sieci współpracy: