menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

NASZE ZBIORY

W Bibliotece gromadzone są, opracowywane i udostępniane różnego typu dokumenty z zakresu: Biblioteka gromadzi literaturę zalecaną w programach kształcenia i doskonalenia nauczycieli: W placówce znajdują się również zbiory specjalne : Na miejscu - w czytelni - można korzystać z wydawnictw informacyjnych: słowników, encyklopedii, leksykonów ze wszystkich dziedzin wiedzy.
Do dyspozycji użytkowników biblioteki są też czasopisma niezbędne w pracy każdego nauczyciela oraz studentów kierunków pedagogicznych.

Wykaz prenumerowanych czasopism