menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Lekcje biblioteczne

Szanowni Nauczyciele
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne wspomagające pracę szkół i placówek oświatowych

Miejsce zajęć i zgłoszenia:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul.Batorego 64D
tel. 46 833 40 13, 512 081 484
Na zajęcia zapraszamy po wcześniejszym zgłoszeniu grupy

II semestr - rok szkolny 2017/18
Temat zajęć Odbiorcy zajęć Czas
Przedszkole
Bawimy się z wierszami Brzechwy -zajęcia edukacyjno-zabawowe przedszkole (5-6 latki) 90 min.
Szkoła podstawowa
Bawimy się z wierszami Brzechwy -zajęcia edukacyjno-zabawowe uczniowie szkół podstawowych kl. 0-2 90 min.
Zaczarowany świat bajek i baśni -zabawy z książką -zajęcia tematyczne uczniowie szkół podstawowych kl. 1-3 90 min.
Moje miasto Skierniewice -zajęcia z edukacji regionalnej uczniowie szkół podstawowych kl. 1-3 90 min.
Świat legend polskich -zajęcia edukacyjno-zabawowe (wybrane legendy)
2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
uczniowie szkół podstawowych kl. 2-3 90 min.
Małe formy tkackie -zajęcia warsztatowe (maksymalnie dla 12 osób) uczniowie szkół podstawowych kl. 4-6 90 min.
O hymnie, orłach i barwach w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości -zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie szkół podstawowych kl. 6-7 90 min.
Jak to z książką było -zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie szkół podstawowych kl. 1-3 90 min.
Świat multimedialnej zabawy -zajęcia edukacyjne uczniowie szkół podstawowych kl. 1-3 45 min.
Zagrożenia w sieci -zajęcia edukacyjne uczniowie szkół podstawowych kl.4-7 90 min.
Klasy gimnazjalne
O hymnie, orłach i barwach w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości -zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie klas gimnazjalnych 90 min.
Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach - zajęcia biblioteczne uczniowie klas gimnazjalnych 90 min.
Szkoła ponadpodstawowa
O hymnie, orłach i barwach w roku Jubileuszu 100-lecia Odzyskania Niepodległości -zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie szkół ponadpodstawowych 90 min.
Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach - zajęcia biblioteczne uczniowie szkół ponadpodstawowych 90 min.
Harmonogram do pobrania » »

Calineczka

Celem zajęć jest wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych w zakresie edukacji czytelniczej wykorzystując baśń "Calineczka" - H. Ch. Andersena. Poprzez różnorodne metody i formy pracy na lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, chcemy wdrażać uczniów do aktywności czytelniczej, kształtować wyobraźnię twórczą oraz właściwe postawy moralne. Uczniowie zapoznają się z utworem poprzez głośne czytanie baśni przez nauczyciela z podziałem na fragmenty. Do każdej części dzieci otrzymują do wykonania różne zadania lub uczestniczą w zabawach edukacyjno-muzycznych, tańczą, rozwiązują zagadki.
początek strony»

Zaczarowany świat bajek i baśni

Zajęcia ukazują dzieciom zaczarowany świat bajek i baśni. Uczniowie poznają bohaterów różnych bajek, zapoznają się z wartościami najważniejszymi w życiu człowieka. W trakcie zajęć dzieci oglądają baśń braci Grimm pt.: "O sześciu sługach", biorą udział w zabawach oraz uczestniczą w głośnym czytaniu.
początek strony»

Moje miasto Skierniewice

Celem zajęć jest kształtowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania i regionem. Uczniowie na zajęciach poznają historię miasta Skierniewice, jego zabytki, legendy, charakterystyczne elementy. Zapoznają się także z tradycjami i folklorem regionu, tradycjami garnczarskimi Bolimowa i elementy folkloru łowickiego. Podczas zajęć uczniowie wykonują flagę Skierniewic, wycinankę łowicką oraz rozwiązują krzyżówkę podsumowującą zdobytą wiedzę.
początek strony»

Zagrożenia w sieci

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online. Dzięki nim uczniowie dowiadują się, co może im zagrażać w efekcie nieprzemyślanych działań online, jak takich zagrożeń unikać i jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci. Podczas zajęć uczniowie wykonują plakaty ilustrujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci, a także rozwiązują quizy dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci wykonane w aplikacji Learning Apps. Podsumowaniem zajęć są wypracowane zasady bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.
początek strony»

Świat multimedialnej zabawy

Multimedialne gry dla dzieci to wspaniała zabawa. Dzieci mają o wiele więcej frajdy gdy aktywnie uczestniczą w zabawie. Dzięki tej formie zabawy uczą się. Podczas zajęć uczniowie grają w różnego rodzaju gry multimedialne na tablicy interaktywnej a także na tabletach. Gry edukacyjne dostosowane są do wieku dzieci.
początek strony»

Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z biblioteką i pracą jej wydziałów, drogą książki od zakupu do czytelnika (od pozyskania książki, poprzez opracowanie techniczne, wprowadzenie do systemu bibliotecznego SOWA, do postawienia jej na półce). Poznają także nowoczesne oblicze biblioteki: zbiory multimedialne, biblioteki cyfrowe, katalogi online. Podczas zajęć uczniowie pracują na tablicy interaktywnej a także w pracowni komputerowej. Korzystają z tabletów i czytników e-booków.
początek strony»