menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Lekcje biblioteczne

Szanowni Nauczyciele
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne wspomagające pracę szkół i placówek oświatowych

Miejsce zajęć i zgłoszenia:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul.Batorego 64D
tel. 46 833 40 13, 512 081 484
Na zajęcia zapraszamy po wcześniejszym zgłoszeniu grupy

II semestr - rok szkolny 2016/17
Temat zajęć Odbiorcy zajęć Czas
Wisła - królowa rzek Polski. 2017 ROK RZEKI WISŁY - zajęcia edukacyjno-zabawowe uczniowie szkół podstawowych kl.2-3 90 min.
"Calineczka" - zajęcia edukacyjno - zabawowe na podstawie baśni H. Ch. Andersena przedszkola (5-6 latki), uczniowie szkół podstawowych kl.0-2 90 min.
Zaczarowany świat bajek i baśni - zabawy z książką uczniowie szkół podstawowych kl.1-3 90 min.
Poznaj swoją "Małą Ojczyznę" - zajęcia z edukacji regionalnej uczniowie szkół podstawowych kl.1-4 90 min.
Zwyczaje i dekoracje Wielkanocne - zajęcia edukacyjne, plastyczne (kwiecień) uczniowie szkół podstawowych kl.0-3 90 min.
Jak to z książką było - zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej uczniowie szkół podstawowych kl.1-3 90 min.
W kierunku natury - zabawy i gry ekologiczne (kwiecień) uczniowie szkół podstawowych kl.1-4 90 min.
Gry i zabawy multimedialne - zajęcia edukacyjne uczniowie szkół podstawowych kl.1-3 45 min.
Poznajemy warsztat tkacki - zajęcia warsztatowe uczniowie szkół podstawowych kl.4-6 90 min.
Bezpieczeństwo w sieci - zajęcia edukacyjne uczniowie szkół podstawowych kl.4-6 90 min.
Multimedialny świat biblioteki - zajęcia biblioteczne uczniowie szkół podstawowych kl.4-6 90 min.
Po co nam wartości - zajęcia edukacyjno-wychowawcze uczniowie kl.6 szkół podstawowych , gimnazjalnych 90 min.
Kościuszko - bohater dwóch kontynentów. 2017 ROK TADEUSZA KOŚCIUSZKI - zajęcia edukacyjne uczniowie szkół podstawowych kl.4-6, gimnazjalnych 90 min.
Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach - zajęcia biblioteczne uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych 45 min.

Calineczka

Celem zajęć jest wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych w zakresie edukacji czytelniczej wykorzystując baśń "Calineczka" - H. Ch. Andersena. Poprzez różnorodne metody i formy pracy na lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, chcemy wdrażać uczniów do aktywności czytelniczej, kształtować wyobraźnię twórczą oraz właściwe postawy moralne. Uczniowie zapoznają się z utworem poprzez głośne czytanie baśni przez nauczyciela z podziałem na fragmenty. Do każdej części dzieci otrzymują do wykonania różne zadania lub uczestniczą w zabawach edukacyjno-muzycznych, tańczą, rozwiązują zagadki.
początek strony»

Zaczarowany świat bajek i baśni

Zajęcia ukazują dzieciom zaczarowany świat bajek i baśni. Uczniowie poznają bohaterów różnych bajek, zapoznają się z wartościami najważniejszymi w życiu człowieka. W trakcie zajęć dzieci oglądają baśń braci Grimm pt.: "O sześciu sługach", biorą udział w zabawach oraz uczestniczą w głośnym czytaniu.
początek strony»

Poznaj swoją "Małą Ojczyznę"

Celem zajęć jest kształtowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania i regionem. Uczniowie na zajęciach poznają historię miasta Skierniewice, jego zabytki, legendy, charakterystyczne elementy. Zapoznają się także z tradycjami i folklorem regionu, tradycjami garnczarskimi Bolimowa i elementy folkloru łowickiego. Podczas zajęć uczniowie wykonują flagę Skierniewic, wycinankę łowicką oraz rozwiązują krzyżówkę podsumowującą zdobytą wiedzę.
początek strony»

Jak to z książką było... - zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej"

Dzieci przenoszą się za pomocą wehikułu czasu do starożytnego Egiptu. Po wylądowaniu poznają życie codzienne w starożytnym Egipcie, wynalazki Egipcjan: pismo (hieroglify), klepsydra, pergamin, skalpel chirurgiczny i latarnia morską. Nauczyciel prezentuje narzędzia i materiały pisarskie (rylce, pióra trzcinowe, tabliczki gliniane, papirus, pergamin, papier). Pokazuje różne formy książki (wystawa)tabliczki kamienne, gliniane, zwój, kodeks, e-czytnik). Dzieci poznają wirtualne biblioteki świata starożytnego, oglądają film pt. Jak powstało pismo?, bajkę o Faraonie Tutenchamonie, uczestniczą w różnych zabawach (np.: zabawa w mumie, kot i mysz, układają swoje imię za pomocą hieroglifów).
początek strony»

Bezpieczeństwo w sieci

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online. Dzięki nim uczniowie dowiadują się, co może im zagrażać w efekcie nieprzemyślanych działań online, jak takich zagrożeń unikać i jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci. Podczas zajęć uczniowie wykonują plakaty ilustrujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci, a także rozwiązują quizy dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci wykonane w aplikacji Learning Apps. Podsumowaniem zajęć są wypracowane zasady bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.
początek strony»

Gry i zabawy multimedialne

Multimedialne gry dla dzieci to wspaniała zabawa. Dzieci mają o wiele więcej frajdy gdy aktywnie uczestniczą w zabawie. Dzięki tej formie zabawy uczą się. Podczas zajęć uczniowie grają w różnego rodzaju gry multimedialne na tablicy interaktywnej a także na tabletach. Gry edukacyjne dostosowane są do wieku dzieci.
początek strony»

Multimedialny świat biblioteki

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z biblioteką i pracą jej wydziałów, drogą książki od zakupu do czytelnika (od pozyskania książki, poprzez opracowanie techniczne, wprowadzenie do systemu bibliotecznego SOWA, do postawienia jej na półce). Poznają także nowoczesne oblicze biblioteki: zbiory multimedialne, biblioteki cyfrowe, katalogi online. Podczas zajęć uczniowie pracują na tablicy interaktywnej a także w pracowni komputerowej. Korzystają z tabletów i czytników e-booków.
początek strony»