menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Lekcje biblioteczne

Szanowni Nauczyciele
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza na bezpłatne zajęcia edukacyjne wspomagające pracę szkół i placówek oświatowych

Miejsce zajęć i zgłoszenia:
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach, ul.Batorego 64D
tel. 46 833 40 13, 512 081 484
Na zajęcia zapraszamy po wcześniejszym zgłoszeniu grupy

II semestr - rok szkolny 2018/2019
Temat zajęć Odbiorcy zajęć Czas
PRZEDSZKOLE
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
Dekoracje Wielkanocne - warsztaty plastyczne 5-6 latki 90 min.
Bawimy się z wierszami Brzechwy - zajęcia zabawowe z edukacji czytelniczej 5-6 latki 90 min.
SZKOŁA PODSTAWOWA
100 rocznica odzyskania niepodległości
- wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
Poznajemy Moją małą Ojczyznę w 100 lecie Województwa Łódzkiego - zajęcia warsztatowe z edukacji regionalnej kl. 1-3 90 min.
Wirtualny spacer po województwie łódzkim - gry i zabawy multimedialne - zajęcia edukacyjne kl. 1-3 90 min.
Witajcie w Skierniewicach - zajęcia edukacyjne kl. 4-8 90 min.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
W zaszyfrowanej bibliotece. - zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej kl. 4-5 90 min.
Multimedialny świat bibliotek - zajęcia biblioteczne kl. 4-6 90 min.
Bezpieczni w sieci - zajęcia edukacyjne kl. 4-8 90 min.
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
Dekoracje Wielkanocne - warsztaty plastyczne kl. 1-2 90 min.
Spotkanie z bohaterami bajek i baśni w bibliotece - zajęcia rozwijające zainteresowania czytelnicze kl. 1-3 90 min.
Bawimy się z wierszami Brzechwy - zajęcia zabawowe z edukacji czytelniczej kl. 0-2 90 min.
GIMNAZJUM, SZKOŁA PONADPODSTAWOWA
Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów.
Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach - zajęcia biblioteczne wszystkie 90 min.
Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli.
Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.
W zaszyfrowanej bibliotece. - zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej wszystkie 90 min.

Harmonogram do pobrania » »

Calineczka

Celem zajęć jest wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wychowawczych w zakresie edukacji czytelniczej wykorzystując baśń "Calineczka" - H. Ch. Andersena. Poprzez różnorodne metody i formy pracy na lekcji z wykorzystaniem nowoczesnych środków dydaktycznych, chcemy wdrażać uczniów do aktywności czytelniczej, kształtować wyobraźnię twórczą oraz właściwe postawy moralne. Uczniowie zapoznają się z utworem poprzez głośne czytanie baśni przez nauczyciela z podziałem na fragmenty. Do każdej części dzieci otrzymują do wykonania różne zadania lub uczestniczą w zabawach edukacyjno-muzycznych, tańczą, rozwiązują zagadki.
początek strony»

Zaczarowany świat bajek i baśni

Zajęcia ukazują dzieciom zaczarowany świat bajek i baśni. Uczniowie poznają bohaterów różnych bajek, zapoznają się z wartościami najważniejszymi w życiu człowieka. W trakcie zajęć dzieci oglądają baśń braci Grimm pt.: "O sześciu sługach", biorą udział w zabawach oraz uczestniczą w głośnym czytaniu.
początek strony»

Moje miasto Skierniewice

Celem zajęć jest kształtowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania i regionem. Uczniowie na zajęciach poznają historię miasta Skierniewice, jego zabytki, legendy, charakterystyczne elementy. Zapoznają się także z tradycjami i folklorem regionu, tradycjami garnczarskimi Bolimowa i elementy folkloru łowickiego. Podczas zajęć uczniowie wykonują flagę Skierniewic, wycinankę łowicką oraz rozwiązują krzyżówkę podsumowującą zdobytą wiedzę.
początek strony»

Bezpieczni w sieci

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniami prywatności w sieci, pokazanie konsekwencji nierozważnych działań online. Dzięki nim uczniowie dowiadują się, co może im zagrażać w efekcie nieprzemyślanych działań online, jak takich zagrożeń unikać i jak reagować na niebezpieczne sytuacje w sieci. Podczas zajęć uczniowie wykonują plakaty ilustrujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci, a także rozwiązują quizy dotyczące zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci wykonane w aplikacji Learning Apps. Podsumowaniem zajęć są wypracowane zasady bezpiecznego korzystania z sieci, z naciskiem na bezpieczeństwo w społecznościach internetowych.
początek strony»

Świat multimedialnej zabawy

Multimedialne gry dla dzieci to wspaniała zabawa. Dzieci mają o wiele więcej frajdy gdy aktywnie uczestniczą w zabawie. Dzięki tej formie zabawy uczą się. Podczas zajęć uczniowie grają w różnego rodzaju gry multimedialne na tablicy interaktywnej a także na tabletach. Gry edukacyjne dostosowane są do wieku dzieci.
początek strony»

Korzystamy z zasobów Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach

Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z biblioteką i pracą jej wydziałów, drogą książki od zakupu do czytelnika (od pozyskania książki, poprzez opracowanie techniczne, wprowadzenie do systemu bibliotecznego SOWA, do postawienia jej na półce). Poznają także nowoczesne oblicze biblioteki: zbiory multimedialne, biblioteki cyfrowe, katalogi online. Podczas zajęć uczniowie pracują na tablicy interaktywnej a także w pracowni komputerowej. Korzystają z tabletów i czytników e-booków.
początek strony»

Świat legend polskich

"Świat legend polskich" to zajęcia edukacyjno-zabawowe przygotowane i realizowane w 2018 roku w związku z jubileuszem 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Celem zajęć jest kształtowanie więzi z krajem ojczystym, wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw. Po zajęciach uczniowie potrafią wymienić bohaterów wybranych legend: "Bazyliszek", "Legenda o Złotej Kaczce", "Legenda o Czarodziejskim Młynku z Wieliczki" na podstawie książki Wandy Chotomskiej. Wszyscy chętnie uczestniczą w zadaniach związanych z tematem zajęć oraz aktywnie uczestniczą w zabawach ruchowych. Zajęcia były adresowane są do uczniów klas 2-3 szkoły podstawowej, prowadzi je Elżbieta Burzyńska.
początek strony»

Urodziny Misia - "Mój mały przyjaciel Miś"

Jak co roku w listopadzie gościmy najmłodszych użytkowników naszej biblioteki. W związku z Międzynarodowym Dniem Misia przygotowane są zajęcia adresowane do przedszkolaków (5-6 latki) oraz uczniów szkoły podstawowej (kl. 0-2). Bohaterem tegorocznych zajęć jest Miś Pluszowy. Uczniowie podczas zajęć, poznając różne postacie literackie misia oraz głównego bohatera na podstawie czytanych fragmentów książki Janiny Porazińskiej - "Pamiętnik Czarnego Noska". Bawią się przy wybranych piosenkach i wierszykach o misiach.
początek strony»