menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2,
99-400 Łowicz,
tel. 046 837-00-11
e-mail: bibliotekalowicz@o2.pl
kierownik filii: Jolanta Pokorska

W dniach od 26.06 do 31.08
biblioteka czynna:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 15.00,
sobota - nieczynna
od 31.07 do 11.08 biblioteka nieczynna

Uczniowie klas czwartych ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu uczestniczyli w zajęciach "Bolimowski Park Krajobrazowy formą ochrony bioróżnorodności", zorganizowanych w związku z obchodami Światowego Dnia Ziemi. Spotkanie prowadziła Kinga Nowak - pracownik merytoryczny BPK. W ciekawej prezentacji przedstawiła różnorodność fauny i flory obszarów Natura 2000.

4 kwietnia, w sali Łowickiego Ośrodka Kultury, odbyła się konferencja "O komunikacji w szkole", w której uczestniczyli nauczyciele z łowickich placówek oświatowych. Organizatorami spotkania była Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Łowiczu i łowicka filia Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Obie placówki współpracują w ramach integracji działań wspomagających szkołę. Bibliotekarze zaprezentowali ofertę związaną tematycznie z programem konferencji.

Na 25 marca - to już tradycja - przypada Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Obchodzić go można na różne sposoby. My zaprosiłyśmy uczniów klasy VI a i V b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, którzy pod kierunkiem polonistki, pani Magdaleny Zielińskiej - Koza, przygotowali ulubione fragmenty z wybranych powieści Tolkiena. Uczniowie zapoznali się z najciekawszymi faktami z biografii prekursora powieści fantasy, wspólnie czytali fragmenty wybranych książek pisarza. Na zakończenie spotkania w Bibliotece, szóstoklasiści uczestniczyli w konkursie, sprawdzającym ich wiedzę o krasnoludach i elfach - bohaterach mitycznego świata stworzonego przez J.R.R. Tolkiena. Spotkaniu towarzyszyła prezentacja plakatów popularyzujących dorobek literacki twórcy mitologii Śródziemia, które wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu.

7 marca w Filii w Łowiczu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Prowadząca, pani Jolanta Hysz - nauczyciel konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej - przedstawiła uczestniczkom propozycje zabaw "wielkanocnych" dla dzieci. Panie wspólnie wykonywały dekoracje przestrzenne, tematycznie związane z wiosną i zbliżającą się Wielkanocą.

Na przełomie marca i kwietnia w Bibliotece odbywały się zajęcia nawiązujące tematycznie do zbliżającej się Wielkanocy. Uczestniczący w nich uczniowie poznawali tradycje i zwyczaje Wielkiego Postu i Wielkanocy na Ziemi Łowickiej. Druga część zajęć poświęcona była wykonywaniu świątecznych ozdób. Z kolorowego papieru dzieci wycinały zajączki i kurczaczki. Wykonywały zakładki do książek ozdobione wielkanocnymi motywami.

Tegoroczne obchody Dnia Bezpiecznego Internetu przebiegały pod hasłem "Razem zmieniamy Internet na lepsze". W Filii w Łowiczu, jak co roku, przygotowano cykl zajęć edukacyjnych na temat bezpiecznego korzystania z sieci. W spotkaniach w Bibliotece uczestniczyli uczniowie z rożnych poziomów nauczania. Dla najmłodszych przygotowano zabawy, w trakcie których poznawali zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie starszych klas uczyli się, jak przeciwdziałać zjawisku przemocy rówieśniczej dokonywanej przy pomocy telefonów komórkowych i komputera.

16 grudnia gościłyśmy laureatów konkursu "Co wiem o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza?", zorganizowanego w ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza. W zmaganiach konkursowych uczestniczyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu, których przygotowały polonistki pani Magdalena Zielińska-Koza i pani Magdalena Tręboszka. A oto lista zwycięzców:
I miejsce - Milena Pluta z klasy VI b,
II miejsce - Wiktoria Stolarczyk z klasy VI b,
III miejsce - Łukasz Więcek z klasy V c.
Wyróżnienia zdobyli: Hanna Multan z klasy VI b, Aleksandra Mitas z klasy VI a, Filip Chwiedziewicz z klasy VI b. Gratulujemy!
Uroczystemu wręczeniu nagród i dyplomów towarzyszyła prezentacja plakatów wykonanych przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Prace plastyczne prezentowały postać pisarza i jego dorobek literacki.

W celu upamiętnienia "1050. rocznicy chrztu Polski" Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Łowiczu zorganizowała spotkanie z uczniami II LO i ZSP nr 3 w Łowiczu. Uczniowie wraz z opiekunami, p. A. Stępniewską i A. Wojciechowską, wysłuchali prelekcji nauczycielki II LO - p. Agnieszki Pawłowskiej - Kalinowskiej. W czasie wykładu uczniowie zostali zapoznani ze źródłami, z których historycy czerpią wiedzę nt. daty i miejsca chrztu Mieszka I oraz ze skutkami przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Prelegentka zwróciła uwagę na problemy w czasie organizacji obchodów rocznicowych organizowanych w 1966 r. - "Milenium kontra 1000 lecie państwa". Odniosła się do badań historii Polski i historii lokalnej, jakie podjęto w tamtym czasie i jakie przyniosły one efekty. W ostatniej części wykładu zapoznała uczniów z najstarszymi budowlami na ziemi łódzkiej, które warto zobaczyć.

Grupa Wiewiórek z Przedszkola nr 1 w Łowiczu uczestniczyła w zajęciach edukacyjno - zabawowych "Mikołajkowe czytanie bajek". Przedszkolaki wysłuchały opowiadania o zwyczajach związanych z Bożym Narodzeniem, obejrzały film o przedświątecznej krzątaninie u kota Filemona. Dzieci chętnie opowiadały o przygotowaniach do Bożego Narodzenia w swoich domach i o listach pisanych do Świętego Mikołaja. Część artystyczną przygotowały uczennice z ZSP nr 3 w Łowiczu pod kierunkiem pani Anety Wojciechowskiej. W czapkach Mikołaj czytały przedszkolakom bajki o gwiazdce i choince. Dzieci chętnie przyłączyły się do wspólnego śpiewania świątecznych piosenek.

7 grudnia nauczyciele z łowickich placówek oświatowych uczestniczyli w seminarium "Kalendarz plastyczny: Zima i Boże Narodzenie". Pod kierunkiem pani dr Beaty Krokockiej - konsultanta ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach, uczestnicy seminarium wykonywali świąteczne ozdoby. Posługując się różnorodnymi technikami, wykonywali: mikołaje, gwiazdy betlejemskie, renifery, choinki i kartki świąteczne. Nauczyciele wykorzystają zaproponowane techniki, tworząc ozdoby wspólnie z uczniami.

30 listopada rozpoczęłyśmy cykl zajęć "Tradycje i zwyczaje Bożego Narodzenia". Tego dnia odwiedziła nas grupa pierwszoklasistów ze świetlicy przy Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu pod opieką p. Elżbiety Lis. Uczniowie obejrzeli prezentację o historii i zwyczajach świątecznych, opowiadali, jak spędzają święta w swoich domach. Podczas zajęć plastycznych dzieci z pomocą pań bibliotekarek wykonywały skarpetkowe bałwanki.

5 listopada odbyła się pierwsza część warsztatów metodycznych "Kształcenie muzyczno - ruchowe - tematyczne zabawy ruchowe dla dzieci na cały rok", w których uczestniczyli nauczyciele wychowania przedszkolnego. Kierownikiem tej formy szkolenia była pani Jolanta Hysz nauczyciel - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach. Prowadzący zajęcia, pan Adrian Krawczewski , zaproponował uczestnikom układy choreograficzne dla dzieci do popularnych utworów oraz zabawy uwzględniające pobudzenie/hamowanie ruchu. Druga część warsztatów odbyła się 26 listopada. Tym razem nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej uczyli się gry na boom rurkach i "gimnastkowali" słuch w zakresie konsonansów i dysonansów. Zajęcia odbywały się w sali konferencyjnej Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego WŁ.

28 listopada pracownicy Biblioteki Pedagogicznej zaproszeni zostali do "Gminnego Ośrodka Kultury w Zdunach". Z okazji Światowego Dnia Pluszowego Misia przygotowali dla przedszkolaków z terenu gminy Zduny imprezę edukacyjną - urodziny misia. W zajęciach wzięło udział 78 przedszkolaków z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej w Bąkowie, Szkoły Podstawowej w Nowych Zdunach oraz oddziału w Złakowie Borowym. Dzieci obejrzały prezentację o najsłynniejszych misiach świata, bajkę o Misiu Uszatku, rozwiązywały rebusy i zagadki a na koniec wesoło bawiły się przy dźwiękach najpopularniejszych przebojów o misiach.

25 listopada, w "Światowy Dzień Pluszowego Misia", na zajęciach edukacyjno-zabawowych gościły dzieci z Przedszkola nr 1 w Łowiczu pod opieką pani Iwony Jabłońskie - Gabrysiak. Grupa Pszczółek, w towarzystwie swoich pluszowych przyjaciół, obejrzała prezentację o najsłynniejszych misiach świata, wysłuchała opowieści o prawdziwej misiowej przyjaźni i bawiła się wesoło przy dźwiękach popularnych piosenek o niedźwiadkach. Na zakończenie każdy otrzymał słodki poczęstunek - misiowe żelki i biszkopty z miodem.

22 listopada uczniowie "II LO im. Mikołaja Kopernika i uczniowie ZSP nr 3 w Łowiczu" uczestniczyli w imprezie edukacyjnej, jaką w ramach obchodów Roku Henryka Sienkiewicza zorganizowała Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu. Dr Tomasz Romanowicz, pracownik łowickiego Muzeum wygłosił wykład na temat związków pisarza z Łowiczem. Przypomniał najważniejsze fakty z biografii H. Sienkiewicza. Młodzież z zainteresowaniem wysłuchała szczegółów dotyczących wizyty literata w naszym mieście w dniu 10 stycznia 1904 r., kiedy to znamienity gość wystąpił przed mieszkańcami Łowicza w ramach charytatywnego "Poranku literackiego". Dochód z imprezy przeznaczono wówczas na rzecz miejscowych powodzian. Dr Tomasz Romanowicz opisał także uroczystości łowickie związane ze sprowadzeniem do Polski szczątków H. Sienkiewicza w 1924 r. i okoliczności przemianowania w tym samym roku ulicy Glinki w Aleje Henryka Sienkiewicza.

17 listopada w Bibliotece odbyła się pierwsza część seminarium "Kosmos, dinozaury i ..., czyli jak rozwijać zainteresowania przyrodnicze małych dzieci". W zajęciach uczestniczyli nauczyciele edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Pani Agnieszka Dąbrowska nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach - zaprezentowała uczestniczkom szkolenia metody i formy pracy z uczniami w zakresie transmisji wiedzy o dinozaurach i wielu innych zagadnieniach z dziedziny przyrody. Panie wykonywały prace plastyczne, które zaprezentowały na zakończenie spotkania.

15 listopada w bibliotece odbyły się zajęcia warsztatowe "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - sprawozdanie z realizacji programu". W warsztatach uczestniczyły panie z bibliotek szkolnych, które otrzymały wsparcie finansowe w ramach Programu. Pani Mariola Szymczak podpowiadała, w jaki sposób należy sporządzić sprawozdanie z realizacji Programu . Udostępniła uczestnikom materiały, ułatwiające realizację wymogów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

W październiku, Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych, który w 2016 roku obchodzono pod hasłem "BIBLIOTEKI RZĄDZĄ", w Filii w Łowiczu zorganizowano szereg zajęć bibliotecznych dla uczniów z łowickich szkół. Młodsze dzieci poznały historię książki i jej drogę od pisarza do czytelnika, starsi uczniowie ćwiczyli posługiwanie się słownikami, jako źródłami informacji bezpośredniej. Dla gimnazjalistów przygotowano zajęcia na temat książek w wersji elektronicznej. Uczniowie starszych klas mieli również okazję, aby wypożyczyć książkę korzystając z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA.

27 października Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu zorganizowała imprezę edukacyjną dla uczniów ZSP nr 3 im. W. St. Reymonta, którzy z nauczycielkami panią Jolantą Rybus i Anetą Wojciechowską, odwiedzili naszą placówkę. Celem spotkania było uczczenie "Cichociemnych", legendarnych polskich żołnierzy, którzy są patronami 2016 Roku. O działaniach Cichociemnych na Ziemi Łowickiej opowiadał uczniom dr Tadeusz Żaczek, dyrektor Łowickiego Centrum Kształcenia Ustawicznego. Zaprezentował młodzieży film dokumentalny "My Cichociemni. Głosy żyjących", który w niezwykle realistyczny sposób, poparty zdjęciami, nagraniami, a przede wszystkim wypowiedziami żyjących uczestników tamtych wydarzeń, przedstawiał udział Cichociemnych w walce z nazistami.

24 października w Bibliotece odbyła się konferencja "Vademecum wychowawcy". Prowadzący zajęcia, pan Marek Rawski - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach - przedstawił uczestniczącym w szkoleniu nauczycielom - wychowawcom klas - powinności wychowawcze nauczyciela, teczkę wychowawcy klasowego oraz przykładowy plan pracy wychowawcy. Uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z przykładowymi scenariuszami ciekawych i twórczych lekcji wychowawczych. Panie z Biblioteki przygotowały wystawkę materiałów bibliotecznych i zestawienia bibliograficzne książek i artykułów z czasopism, które mogą wykorzystać nauczyciele w pracy wychowawcy klasowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Łowiczu, Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna i łowicka filia Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach wspólnie organizowali Łowicki Tydzień Kariery, który w 2016 roku obchodzono pod hasłem "Bądź autorem własnej kariery". Od 17 do 23 października odbyło się szereg spotkań, zarówno w Klubie Pracy łowickiego PUP, jak też w siedzibie Biblioteki, gdzie 20 października w dwugodzinnym spotkaniu z panią Janiną Mierzejewską - Majcherek - szkolnym doradcą zawodowym - spotkali się uczniowie klasy trzeciej Gimnazjum nr 2 w Łowiczu. Wszystkim imprezom towarzyszyła prezentacja oferty Biblioteki Pedagogicznej: "Bądź autorem własnej kariery - literatura dla gimnazjalistów" oraz "Kobieta współczesna - kobieta aktywna".

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w
KONKURSIE HISTORYCZNO-LITERACKIM
"1050 lat temu Chrzest Polski, a co było wcześniej? Dzieje Polski Przedchrześcijańskiej - kultura, obyczaje, organizacja życia społecznego w starożytnej Lechii"

REGULAMIN KONKURSU » »
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA » »
PLAKAT KONKURSU » »

Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2016/2017

18 października w siedzibie Biblioteki odbyły się warsztaty metodyczne "Wychowanie przez sztukę: Jak zrobić coś z niczego?". Prowadząca zajęcia, pani Jolanta Hysz - konsultanta ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach - mówiła o celach i funkcjach wychowania plastycznego, a także o znaczeniu sztuki dla dzieci. Następnie instruowała uczestniczące w spotkaniu nauczycielki, jak z plastikowych talerzyków, słomek do picia, butelek po wodzie mineralnej i Actimelu, wyczarować maski, kwiatki, motyle, świnki, baranki i bałwanki. I tak, "z niczego" powstały kolorowe, zabawne prace przestrzenne.

Poznaliśmy zwycięzców konkursu plastycznego "Bądź eko - dbaj o powietrze". Laureaci uczestniczyli w uroczystym rozdaniu dyplomów i nagród. Do Biblioteki wpłynęło 147 prac z 7 szkół powiatu łowickiego. Komisja konkursowa oceniała prace w dwóch kategoriach. W kategorii klas I - III zwyciężyła Maja Skoneczna ze Szkoły Podstawowej nr 2 Łowiczu, II i III miejsce zajęły uczennice Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu - Aleksandra Wróbel i Patrycja Pierzchała. Wyróżniono prace Szymona Śnieguły ze Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach, Krystiana Rolińskiego ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie i Krystiana Dutkowskiego ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu.
W kategorii klas IV - VI zwyciężył Paweł Felczyński ze Szkoły Podstawowej w Łyszkowicach, II miejsce zajęła Magdalena Ciąpała ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie, III miejsce przypadło Wojciechowi Stawickiemu ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu. W tej kategorii wyróżniono prace Julii Kołaczek ze Szkoły Podstawowej w Bąkowie, Nadii Żak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu i Małgorzacie Tybuś ze Szkoły Podstawowej w Mysłakowie.
Nagrody, którymi obdarowano laureatów zakupiono dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. Nauczyciele, pod kierunkiem których uczniowie wykonywali konkursowe prace, otrzymali podziękowania.

Grupa nauczycieli i pedagogów szkolnych z łowickich szkół brała udział w konferencji metodycznej "Rozwiązywanie konfliktów szkolnych drogą mediacji i negocjacji", którą prowadziła pani Teresa Szczepańska, nauczyciel - konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach. Pani Szczepańska przedstawiła, uczestniczącym w szkoleniu nauczycielom, najczęstsze przyczyny konfliktów szkolnych, mechanizmy ich eskalacji i zaproponowała skuteczne sposoby rozwiązywania konfliktów drogą mediacji i negocjacji. Biblioteka przygotowała wystawkę materiałów bibliotecznych związanych z tematyką konferencji.

4 października gościłyśmy - jak co roku w Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych - nauczycieli bibliotekarzy z łowickich placówek oświatowych. Była to kolejna okazja do integracji środowiska nauczycieli prowadzących biblioteki szkolne, ale nie tylko. Zaproszona na spotkanie pani Mariola Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach poprowadziła konferencję na temat "Prawidłowość organizacji i funkcjonowania biblioteki szkolnej". Temat szkolenia nie był przypadkowy, korespondował z propozycjami zgłaszanymi przez nauczycieli bibliotekarzy, bo właśnie organizacja i funkcjonowanie biblioteki szkolnej we wszystkich typach szkół ma być przedmiotem kontroli, jako jeden z kierunków realizacji zadań z zakresu nadzoru pedagogicznego.

Pięciolatki i sześciolatki z grup "pszczółek" i "wiewiórek" z Przedszkola nr 1 w Łowiczu uczestniczyły w Ekopikniku zorganizowanym przez Bibliotekę Pedagogiczną w Łowiczu w ramach projektu ekologicznego "Bądź eko - dbaj o powietrze". Przedszkolaki odwiedzały Ekologiczne Krainy. W Krainie Książek obejrzały wydawnictwa o tematyce ekologicznej, przeznaczone dla dzieci. Biblioteka zakupiła je dzięki dotacji z WFOŚiGW w Łodzi. W Krainie Wiedzy wysłuchały ciekawych informacji o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza. W Krainie Gości dzieci spotkały się z panią Justyną Białecką z Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Łowiczu, i leśniczym - panem Jackiem Chudym. Kolejnym etapem pikniku były zabawy i konkursy w parku szkolnym. Wszyscy otrzymali upominki, które "wyławiali" z magicznego pudełka.
Projekt "Bądź Eko Dbaj o Powietrze" Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach i jej filie organizują dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

23 września w Bibliotece odbyło się seminarium na temat "Jak skutecznie organizować pomoc psychologiczno - pedagogiczną w szkole?" Szkolenie, skierowane przede wszystkim do nauczycieli wychowawców, prowadził pan Marek Rawski, nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Pracownicy Biblioteki przygotowali wystawkę zbiorów związanych z tematyką szkolenia. Rozpowszechnili wśród uczestników szkolenia zestawienia tematyczne materiałów bibliotecznych dotyczących pomocy psychologicznej i pedagogicznej.

W ramach realizacji projektu ekologicznego "Bądź eko - dbaj o powietrze" w Bibliotece odbył się cykl zajęć edukacyjnych, w trakcie których uczniowie, wykonując proste doświadczenia, odpowiadali na pytanie czy potrzebne nam jest powietrze i co można zrobić, aby je chronić przed zanieczyszczeniami. W zajęciach uczestniczyły dzieci z różnych poziomów nauczania. Nauczyciele bibliotekarze modyfikowali scenariusze, dostosowując je do wieku uczestników. Starsi uczniowie rozwiązywali zagadki i kalambury, dla młodszych przygotowano wesołe zabawy o tematyce ekologicznej.

"Narodowe Czytanie".
Czytelnicy, którzy odwiedzili Bibliotekę 3 września, zapraszani byli do przeczytania fragmentów „Quo vadis” Henryka Sienkiewicza. Czytali powieść w tradycyjnej książkowej wersji, ale także korzystając z czytnika elektronicznego. W ten sposób Biblioteka włączyła się do kolejnej edycji Narodowego Czytania.