menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2,
99-400 Łowicz,
tel. 046 837-00-11
e-mail: bibliotekalowicz@o2.pl
kierownik filii: Jolanta Pokorska

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - nieczynna

W dniach od 23.06.2018 r. do 31.08.2018 r.
biblioteka czynna w godz. 9.00 - 15.00
(w sobotę nieczynna)

Od 25 maja obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki
Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018


Najbliższe szkolenia:
luty-sierpień 2018r. Warsztaty metodyczne "Od cyfry do tabliczki mnożenia"

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu w roku szkolnym 2017/2018

Akcje promujące czytelnictwo prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy że:
  1. Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach jest administratorem danych osobowych użytkowników biblioteki. Dane te podlegają ochronie prawnej na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych;
  2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej: e-mail: iod@bpskierniewice.pl, tel. 512081484;
  3. Dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem z usług bibliotecznych zgodnych z Regulaminem korzystania z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach oraz w celach statystycznych;
  4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu ustania aktywności konta użytkownika biblioteki (moment ustania aktywności konta tj. moment rozliczenia z biblioteką);
  6. Użytkownik biblioteki posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  7. Użytkownik biblioteki ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
  8. Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, odmowa ich podania wiąże się jednak z brakiem możliwości korzystania z usług bibliotecznych;
  9. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

Tydzień Bibliotek 2018

Po raz piętnasty świętowałyśmy majowy Tydzień Bibliotek. W naszej placówce pojawili się nauczyciele bibliotekarze na warsztatach, w trakcie których pani Mariola Szymczak z Wydziału Wspomagania Placówek Oświatowych BP w Skierniewicach prezentowała zasady skutecznego zarządzania podręcznikami w bibliotece szkolnej. Więcej » »

Edukacja włączająca - blaski i cienie

25 kwietnia, w ramach współpracy w zakresie wspomagania nauczycieli i placówek oświatowych, filia w Łowiczu uczestniczyła w konferencji zorganizowanej przez łowicką poradnię psychologiczno - pedagogiczną na temat: "Edukacja włączająca - blaski i cienie". Nasza placówka prezentowała księgozbiór wpisujący się w tematykę konferencji - edukację włączającą. Na wystawce znalazły się wydawnictwa dotyczące pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, chorym oraz uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych - np. Dzieckiem z cukrzycą, z fas. Więcej » »

Światowy Dzień Ziemi

Zbliża się Światowy Dzień Ziemi. Aby uczcić to ekologiczne święto, w Bibliotece zorganizowałyśmy zajęcia dla uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu. Tradycyjnie, nasze działania na rzecz ekologii, wspierają pracownicy Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. W tym roku, pani Kinga Nowak przygotowała prelekcję na temat walorów historycznych i kulturowych, najbliższego Łowiczowi, parku krajobrazowego. Więcej » »

Światowy Dzień Zdrowia

7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia. Hasło tegorocznego święta brzmiało "Zdrowie dla wszystkich". Z tej okazji zaprosiłyśmy do biblioteki panią Justynę Białecką z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Łowiczu, która poprowadziła zajęcia dla dzieci z Przedszkola nr 1 pod opieką pani Beaty Więcek. Więcej » »

Światowy Dzień Czytania Tolkiena

Na 25 marca - to już tradycja - przypada Światowy Dzień Czytania Tolkiena. Obchodzić go można na różne sposoby. My zaprosiłyśmy uczniów klasy VI b ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łowiczu. Szóstoklasiści, pod kierunkiem polonistki pani Magdaleny Zielińskiej - Koza, przygotowali prezentacje zachęcające do czytania fantastycznych opowieści o mitycznym świecie stworzonym przez J. R. R. Tolkiena. Więcej » »

Obchody Roku Józefa Piłsudskiego

1 grudnia trzy klasy II LO w Łowiczu uczestniczyły w imprezie edukacyjnej, zorganizowanej w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego. Pan dr Tomasz Romanowicz, na co dzień pracujący w Muzeum w Łowiczu, wygłosił wykład na temat "Józef Piłsudski - portret niejednoznaczny". Młodzież miała okazję poznać interesujące i mało znane fakty dotyczące biografii i działalności Pierwszego Marszałka Polski. Więcej » »

Bezpieczeństwo sieci

Przez cały listopad kolejne grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu uczestniczyły w zajęciach na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i cyberprzemocy. Temat spotkań edukacyjnych w Bibliotece nawiązywał do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 - bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Więcej » »

Urodziny Pluszowego Misia

Dzisiaj odwiedziła nas grupa Krasnoludków z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 1 w Łowiczu. Maluchy przyszły świętować urodziny Pluszowego Misia. Dzieci bezbłędnie odgadywały bohaterów ulubionych bajek, śpiewały piosenki o misiach , rozwiązywały zagadki. Na zakończenie odśpiewały gromkie "Sto lat" swoim ukochanym pluszakom i delektowały się słodkim poczęstunkiem: miodowymi ciasteczkami i misiowymi żelkami. Więcej » »

Biało-czerwone serduszka na Święto Niepodległości

W listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-plastycznych, nawiązujących do obchodzonego 11 listopada Święta Niepodległości. Dzieci oglądały film o polskich symbolach narodowych "Polak Mały", wysłuchały krótkiej opowieści o pierwszym Marszałku Polski - Józefie Piłsudskim, a na zakończenie spotkania wykonywały biało-czerwone serduszka. Więcej » »

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH

W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem "Książka nas łączy" w Filii w Łowiczu odbyło się szereg spotkań z nauczycielami i uczniami z łowickich placówek oświatowych. Więcej » »

Honorat Koźmiński Patronem 2017 Roku

27 października Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu zorganizowała imprezę edukacyjną w ramach obchodów Roku Honorata Koźmińskiego. O tej ciekawej, mało znanej postaci, opowiadał pan Krzysztof Marek Wiśniewski, pasjonat historii, autor publikacji dotyczących historii Łowicza, przewodnik łowickiego oddziału PTTK. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie łowickich szkół: II LO, ZSP nr 3 i ZSP nr 2 z opiekunami panią Magdaleną Ochmańską-Zrazek, Anetą Wojciechowską i panią Olgą Sterą. Więcej » »

Seminarium dla nauczycieli

24 października nauczyciele, wychowawcy oraz pedagodzy szkolni brali udział w seminarium "Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z uczniem, rodzicem". Szkolenie prowadziła pani Teresa Szczepańska, konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach. Tematyka szkolenia dotyczyła źródeł powstawania sytuacji konfliktowych w szkole oraz skutecznych sposobów dochodzenia do porozumienia. Więcej » »

Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego

Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uczestniczyli w seminarium "Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego". Prowadząca szkolenie, pani Elżbieta Masny nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach, przedstawiła uczestnikom zapisy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela, omówiła zasady dokumentowania rozwoju i dorobku zawodowego. Radziła, jak przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego. Więcej » »


Harmonogram
Relacja

Nauka ortografii i gramatyki

19 października nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w warsztatach metodycznych "Nauka ortografii i gramatyki poprzez zabawę". Kierownik formy, pani Jolanta Hysz nauczyciel - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach, omówiła zagadnienia ortografii i gramatyki w nowej podstawie programowej. Dalsza część warsztatów poświęcona była metodyce pracy nauczyciela realizującego treści ortograficzne i gramatyczne. Na zakończenie spotkania nauczyciele zapoznali się z przykładami zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów. Więcej » »

Konferencja "Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa"

20 września w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy na temat "Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa". Prowadząca szkolenie, pani Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach, przedstawiła kierunki zmian podstawy programowej oraz zadania biblioteki szkolnej związane z reformą edukacji. Więcej » »

Seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły"

7 września nauczyciele z łowickich placówek oświatowych uczestniczyli w seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły". Szkolenie prowadził pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Prowadzący zapoznał uczestniczących w szkoleniu nauczycieli ze zmianami dotyczącymi wychowania i profilaktyki w szkole, przedstawił istotę programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły oraz sposoby jego modyfikacji na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań. Więcej » »

Narodowe Czytanie 2017

Biblioteka II LO wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu przystąpiły do kolejnej edycji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Egzemplarze książek dostarczyła Biblioteka Pedagogiczna. Więcej » »

Rok Rzeki Wisły

W roku szkolnym 2016/2017 zainaugurowano cykl zajęć edukacyjnych w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły. Uczestniczyli w nich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu oraz Szkoły Podstawowej w Mysłakowie. Zajęcia biblioteczne dostosowane były do wieku uczniów i odpowiednio modyfikowane. Więcej » »


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!