menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2,
99-400 Łowicz,
tel. 046 837-00-11
e-mail: bibliotekalowicz@o2.pl
kierownik filii: Jolanta Pokorska

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - nieczynna

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki
Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018


Najbliższe szkolenia:
13-14 lutego 2018r. Warsztaty metodyczne "Przepisy prawa oświatowego - przygotowanie nauczyciela kontraktowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego"
21 lutego 2018r. Warsztaty metodyczne "Wsparcie na starcie - kreowanie przyjaznego środowiska w klasie strategią zapobiegania trudnym zachowaniom uczniów"
21 lutego 2018r. Konferencja "Projekt edukacyjny jako sposób odkrywania rzeczywistości"
luty-sierpień 2018r. Warsztaty metodyczne "Od cyfry do tabliczki mnożenia"
6 marca 2018r. Warsztaty metodyczne "Wspieram uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - warsztat pracy nauczyciela"
12 marca 2018r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Wiosna i Wielkanoc"
7 maja 2018r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Dzień Matki, Ojca i Dziecka"

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu w roku szkolnym 2017/2018

Akcje promujące czytelnictwo prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu

Obchody Roku Józefa Piłsudskiego
1 grudnia trzy klasy II LO w Łowiczu uczestniczyły w imprezie edukacyjnej, zorganizowanej w ramach obchodów Roku Józefa Piłsudskiego. Pan dr Tomasz Romanowicz, na co dzień pracujący w Muzeum w Łowiczu, wygłosił wykład na temat "Józef Piłsudski - portret niejednoznaczny". Młodzież miała okazję poznać interesujące i mało znane fakty dotyczące biografii i działalności Pierwszego Marszałka Polski. Więcej » »

Bezpieczeństwo sieci
Przez cały listopad kolejne grupy uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Łowiczu uczestniczyły w zajęciach na temat bezpiecznego korzystania z Internetu i cyberprzemocy. Temat spotkań edukacyjnych w Bibliotece nawiązywał do jednego z podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 - bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych. Więcej » »

Urodziny Pluszowego Misia
Dzisiaj odwiedziła nas grupa Krasnoludków z zaprzyjaźnionego Przedszkola nr 1 w Łowiczu. Maluchy przyszły świętować urodziny Pluszowego Misia. Dzieci bezbłędnie odgadywały bohaterów ulubionych bajek, śpiewały piosenki o misiach , rozwiązywały zagadki. Na zakończenie odśpiewały gromkie "Sto lat" swoim ukochanym pluszakom i delektowały się słodkim poczęstunkiem: miodowymi ciasteczkami i misiowymi żelkami. Więcej » »

Biało-czerwone serduszka na Święto Niepodległości
W listopadzie uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu uczestniczyli w zajęciach edukacyjno-plastycznych, nawiązujących do obchodzonego 11 listopada Święta Niepodległości. Dzieci oglądały film o polskich symbolach narodowych "Polak Mały", wysłuchały krótkiej opowieści o pierwszym Marszałku Polski - Józefie Piłsudskim, a na zakończenie spotkania wykonywały biało-czerwone serduszka. Więcej » »

MIĘDZYNARODOWY MIESIĄC BIBLIOTEK SZKOLNYCH
W ramach obchodów Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych pod hasłem "Książka nas łączy" w Filii w Łowiczu odbyło się szereg spotkań z nauczycielami i uczniami z łowickich placówek oświatowych. Więcej » »

Honorat Koźmiński Patronem 2017 Roku
27 października Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu zorganizowała imprezę edukacyjną w ramach obchodów Roku Honorata Koźmińskiego. O tej ciekawej, mało znanej postaci, opowiadał pan Krzysztof Marek Wiśniewski, pasjonat historii, autor publikacji dotyczących historii Łowicza, przewodnik łowickiego oddziału PTTK. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie łowickich szkół: II LO, ZSP nr 3 i ZSP nr 2 z opiekunami panią Magdaleną Ochmańską-Zrazek, Anetą Wojciechowską i panią Olgą Sterą. Więcej » »

Seminarium dla nauczycieli
24 października nauczyciele, wychowawcy oraz pedagodzy szkolni brali udział w seminarium "Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z uczniem, rodzicem". Szkolenie prowadziła pani Teresa Szczepańska, konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach. Tematyka szkolenia dotyczyła źródeł powstawania sytuacji konfliktowych w szkole oraz skutecznych sposobów dochodzenia do porozumienia. Więcej » »

Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego
Nauczyciele ubiegający się o stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego uczestniczyli w seminarium "Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego". Prowadząca szkolenie, pani Elżbieta Masny nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów humanistycznych WODN w Skierniewicach, przedstawiła uczestnikom zapisy prawne dotyczące awansu zawodowego nauczyciela, omówiła zasady dokumentowania rozwoju i dorobku zawodowego. Radziła, jak przygotować się do postępowania kwalifikacyjnego. Więcej » »


Harmonogram
Relacja

Nauka ortografii i gramatyki
19 października nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej uczestniczyli w warsztatach metodycznych "Nauka ortografii i gramatyki poprzez zabawę". Kierownik formy, pani Jolanta Hysz nauczyciel - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach, omówiła zagadnienia ortografii i gramatyki w nowej podstawie programowej. Dalsza część warsztatów poświęcona była metodyce pracy nauczyciela realizującego treści ortograficzne i gramatyczne. Na zakończenie spotkania nauczyciele zapoznali się z przykładami zabaw rozwijających kompetencje ortograficzne i gramatyczne uczniów. Więcej » »

Konferencja "Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa"
20 września w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy na temat "Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa". Prowadząca szkolenie, pani Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach, przedstawiła kierunki zmian podstawy programowej oraz zadania biblioteki szkolnej związane z reformą edukacji. Więcej » »

Seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły"
7 września nauczyciele z łowickich placówek oświatowych uczestniczyli w seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły". Szkolenie prowadził pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Prowadzący zapoznał uczestniczących w szkoleniu nauczycieli ze zmianami dotyczącymi wychowania i profilaktyki w szkole, przedstawił istotę programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły oraz sposoby jego modyfikacji na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań. Więcej » »

Narodowe Czytanie 2017
Biblioteka II LO wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu przystąpiły do kolejnej edycji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Egzemplarze książek dostarczyła Biblioteka Pedagogiczna. Więcej » »

Rok Rzeki Wisły
W roku szkolnym 2016/2017 zainaugurowano cykl zajęć edukacyjnych w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły. Uczestniczyli w nich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu oraz Szkoły Podstawowej w Mysłakowie. Zajęcia biblioteczne dostosowane były do wieku uczniów i odpowiednio modyfikowane. Więcej » »


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!