menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2,
99-400 Łowicz,
tel. 046 837-00-11
e-mail: bibliotekalowicz@o2.pl
kierownik filii: Jolanta Pokorska

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - nieczynna

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki


Harmonogram

Akcje promujące czytelnictwo prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu

Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu w roku szkolnym 2017/2018

Konferencja "Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa"
20 września w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Łowiczu odbyła się konferencja dla nauczycieli bibliotekarzy na temat "Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa". Prowadząca szkolenie, pani Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach, przedstawiła kierunki zmian podstawy programowej oraz zadania biblioteki szkolnej związane z reformą edukacji. Więcej » »

Seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły"
7 września nauczyciele z łowickich placówek oświatowych uczestniczyli w seminarium "Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły". Szkolenie prowadził pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Prowadzący zapoznał uczestniczących w szkoleniu nauczycieli ze zmianami dotyczącymi wychowania i profilaktyki w szkole, przedstawił istotę programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły oraz sposoby jego modyfikacji na podstawie oceny skuteczności dotychczasowych działań. Więcej » »

Narodowe Czytanie 2017
Biblioteka II LO wspólnie z Biblioteką Pedagogiczną w Łowiczu przystąpiły do kolejnej edycji Narodowego Czytania. Tegoroczną lekturą było "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego. Egzemplarze książek dostarczyła Biblioteka Pedagogiczna. Więcej » »

Rok Rzeki Wisły
W roku szkolnym 2016/2017 zainaugurowano cykl zajęć edukacyjnych w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły. Uczestniczyli w nich uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu oraz Szkoły Podstawowej w Mysłakowie. Zajęcia biblioteczne dostosowane były do wieku uczniów i odpowiednio modyfikowane. Więcej » »

Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018


Najbliższe szkolenia:
4 października 2017r. Seminarium e-learning na platformie Moodle "Wsparcie na starcie - prawo oświatowe w pigułce"
12 października 2017r. Seminarium "Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy w szkole?"
19 października 2017r. Warsztaty metodyczne "Nauka ortografii i gramatyki poprzez zabawę"
23 października 2017r. Seminarium "Przygotowanie do uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego"
24 października 2017r. Seminarium "Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z uczniem, rodzicem"
9 listopada 2017r. Warsztaty metodyczne "Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dzieci?"
21 listopada 2017r. Warsztaty metodyczne "Jak wspierać całościowy rozwój dziecka?"
27 listopada 2017r. Seminarium "Uzyskanie stopnia nauczyciela mianowanego"
4 grudnia 2017r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Zima i Boże Narodzenie"
14 grudnia 2017r. Konferencja "Wprowadzanie w świat lektur ucznia edukacji wczesnoszkolnej"
15 stycznia 2018r. Seminarium "Procedura awansu zawodowego - uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego"
16 stycznia 2018r. Warsztaty metodyczne "Mediacje w szkole - od konfliktu do porozumienia bez przemocy"
13-14 lutego 2018r. Warsztaty metodyczne "Przepisy prawa oświatowego - przygotowanie nauczyciela kontraktowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego"
21 lutego 2018r. Warsztaty metodyczne "Wsparcie na starcie - kreowanie przyjaznego środowiska w klasie strategią zapobiegania trudnym zachowaniom uczniów"
21 lutego 2018r. Konferencja "Projekt edukacyjny jako sposób odkrywania rzeczywistości"
luty-sierpień 2018r. Warsztaty metodyczne "Od cyfry do tabliczki mnożenia"
6 marca 2018r. Warsztaty metodyczne "Wspieram uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - warsztat pracy nauczyciela"
12 marca 2018r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Wiosna i Wielkanoc"
7 maja 2018r. Seminarium "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Dzień Matki, Ojca i Dziecka"


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!