menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz,
tel. 046 837-00-11
e-mail: bibliotekalowicz@o2.pl
kierownik filii: Beata Sawicka

Godziny pracy biblioteki:
pn - pt. godz. 9.00 - 17.00
(w dniach 22.02 - 03.03 biblioteka czynna w godz. 9.00 - 16.00)

(w soboty nieczynna)

Zasady bezpiecznego funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w czasie epidemii:
 1. W bibliotece uruchamia się dla czytelników tylko wypożyczanie i oddawanie zbiorów.
 2. W pomieszczeniu wypożyczalni może jednocześnie przebywać 2 czytelników. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.
 3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub własnych rękawiczek i zasłaniania ust i nosa.
 4. Książki wypożyczane są w wyznaczonym miejscu. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.
 5. Czytelnik kładzie na ladzie bibliotecznej książki w sposób umożliwiający bibliotekarzowi zeskanowanie kodów. Następnie odkłada książki na wskazaną przez bibliotekarza półkę do kwarantanny.
 6. Przerwa dezynfekcyjna w godzinach 13.00 - 13.30
 7. Czytelnia i pracownia komputerowa oraz toalety nie będą udostępnione dla czytelnika.
 8. Osoby, które mają kary naliczone przed kwarantanną za przetrzymane zbiory przed wizytą w bibliotece powinny je uregulować poprzez wpłatę na nasze konto 07 1240 3321 1111 0000 2854 2140
Prosimy o korzystanie w domu z internetowej bazy danych i przygotowanie gotowej listy książek wraz z sygnaturami do wypożyczenia. Istnieje możliwość zarezerwowania książek przez konto w katalogu online. Gotową listę książek można przesłać e-mailem na adres bibliotekalowicz@o2.pl lub wydrukować. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu w celu uzgodnienia wizyty w bibliotece. Całą dobę dostępna jest internetowa czytelnia IBUK Libra.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy że:
czytaj więcej » »


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

Zestawienia bibliograficzne
Zapraszamy nauczycieli i uczniów na bezpłatne zajęcia biblioteczne.
W II semestrze roku szkolnego 2020/2021 proponujemy » »


Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu w roku szkolnym 2020/2021

Akcje promujące czytelnictwo prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu

REORGANIZACJA BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

www.lodzkie.pl/strona-glowna/aktualnosci/samorząd-zwiększa-dostępność-bibliotek-pedagogicznych


Dzień Bezpiecznego Internetu obchodziliśmy 9 lutego

Dla naszych czytelników przygotowaliśmy wystawę zbiorów na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz zestawienie tematyczne.
Kierownik Filii Beata Sawicka przeprowadziła w kl. 3 Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu zajęcia z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu. Po omówieniu najistotniejszych zagadnień związanych z tym tematem uczniowie mogli sprawdzić i utrwalić sobie zdobytą wiedzę rozwiązując krzyżówki, zagadki i testy.

Galeria » »

Ferie z biblioteką

Ferie dobiegły końca. Nasza biblioteka, w ramach wspomagania szkół i placówek oświatowych, uatrakcyjniła półkolonie organizowane w Szkole Podstawowej nr 2 w Łowiczu. Na ręce pani Elżbiety Lis przekazaliśmy teatrzyk kamishibai, który umilił dzieciom czas spędzony w szkole. Uczniowie wysłuchali wybranych przez nas bajek. Teatrzyk tak bardzo się podobał, że dzieci same wcielały się w rolę lektorów.
W drugim tygodniu ferii Pani Beata Sawicka przeprowadziła w dwóch grupach półkolonii zajęcia z zakresu ekologii, Nauka przez zabawę odbyła się z wykorzystaniem gier planszowych oraz konkursów i quizów.

Galeria » »

Mikołajkowe Czytanie Bajek

Mikołajkowe Czytanie Bajek to impreza czytelnicza, która odbywa się w naszej bibliotece już od kilku lat. W tym roku niestety dzieci nie mogły jednak pojawić się w naszej placówce osobiście. Pani Iwona Jabłońska-Gabrysiak z Przedszkola nr 1 w Łowiczu, wykorzystując otrzymane od nas materiały edukacyjne, zorganizowała czytanie bajek w grupie Pszczółek. Dzieci z wielkim zainteresowaniem obejrzały teatrzyk kamishibai, spotkały się ze Świętym Mikołajem no i oczywiście cieszyły się z otrzymanych upominków.

Galeria » »

Światowy Dzień Pluszowego Misia

W tym roku obchody Światowego Dnia Pluszowego Misia nie mogły odbyć się w naszej bibliotece.
W ramach współpracy i wspomagania placówek oświatowych przekazałyśmy zainteresowanym nauczycielom przygotowane scenariusze i pomoce dydaktyczne do przeprowadzenia zajęć.
Światowy Dzień Pluszowego Misia świętowały dzieci z grupy Pszczółki w Przedszkolu nr 1 w Łowiczu. Wychowawczyni grupy, Pani Iwona Jabłońska-Gabrysiak, w oparciu o przygotowane i przekazane przez nas materiały, przeprowadziła z przedszkolakami wesołe zajęcia. Dzieci słuchały opowiadań o misiach, oglądały bajki, rozwiązywały zagadki i uczyły się piosenek.
Światowy Dzień Pluszowego Misia obchodzono również w Szkole Podstawowej nr 4 w Łowiczu.
Pani Edyta Kondrat, nauczyciel bibliotekarz, udostępniła swoim czytelnikom z klas 1-3 drogą elektroniczną prezentację multimedialną, zagadki i ofertę książeczek o misiach, dostępnych w naszej bibliotece.

Galeria » »

Ogólnopolski Tydzień Kariery

W ramach obchodów Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery przygotowałyśmy dla naszych czytelników wystawę zbiorów i zestawienie tematyczne.

Noc Bibliotek

Noc Bibliotek jest w tym roku naprawdę wyjątkowa. Przygotowaliśmy z tej okazji krótki film. Zapraszamy do obejrzenia.

Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania

29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. W tym roku, wyjątkowo, zorganizowałyśmy "Głośne czytanie" poza siedzibą Biblioteki. Bajki z Teatrzykiem Kamishibai powędrowały do uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Łowiczu. W szkolnej świetlicy, Pani Ela Lis, przeczytała dzieciom ulubioną przez nie "Legendę o Bazyliszku" i bajkę "Słowik". W tym - trudnym dla nas wszystkich czasie - nie zrezygnowałyśmy z realizacji działań, mających na celu wspieranie nauczycieli w ich zadaniach dydaktycznych i wychowawczych.

Galeria » »

Tydzień Zakazanych Książek

To coroczna akcja przypominająca tytuły książek zakazanych przed laty dla szerokiej rzeszy czytelników. Chyba każdemu z nas zdarzyło się przeczytać książkę, która została uznana za zakazaną. Część z nich to obowiązujące dzisiaj lektury szkolne. Cieszmy się więc z wolności czytania.

Galeria » »

Narodowe Czytanie 2020

5 września 2020r. włączyłyśmy się w obchody Narodowego Czytania. W tym roku utworem, wybranym przez Prezydenta Andrzeja Dudę, została "Balladyna" Juliusza Słowackiego.
W bibliotece przygotowano wystawkę tematyczną, a uczennice II Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu zaprezentowały obszerne fragmenty dramatu.
Czytelnicy odwiedzający nasza bibliotekę również wzięli udział w tej akcji. Mogli przysiąść w bibliotece, przeczytać fragment utworu i poczęstować się słodkimi malinami.

Galeria » »

"Bóg jest miłością" - prezentacja multimedialna

Rok 2020 to Rok 100- lecia urodzin św. Jana Pawła II. Nasz Papież jest jednym z patronów tego roku. Z tej okazji udostępniamy prezentację "Bóg jest Miłością", autorstwa pana Krzysztofa Marka Wiśniewskiego - przewodnika łowickiego oddziału PTTK, autora wielu publikacji poświęconych przeszłości Łowicza. Prezentacja "Bóg jest Miłością" to wspomnienia z wizyty Jana Pawła II w naszym mieście w czerwcu 1999 roku. Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum i składają się na bogaty album "Wizyta Papieża w Łowiczu 1999", będący fotograficzną dokumentacją nie tylko samej wizyty, ale również przygotowań do niej - począwszy od grudnia 1998 r. Prezentacja, którą dziś udostępniamy jest bogatsza od tej, którą pan Wiśniewski przedstawił na spotkaniu z uczniami Gimnazjum nr 1, w maju 2015 r. oraz na konferencji "Święty Jan Paweł II - Nauczyciel i Wychowawca", którą Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu zorganizowała wspólnie z WODN w Skierniewicach w październiku 2015 r. Jednym z gości i prelegentów konferencji był obecny biskup pomocniczy diecezji łowickiej ksiądz dr hab. Wojciech Osial. Cofnijmy się więc do 1999 roku i jeszcze raz przeżyjmy to podniosłe , nie tylko dla łowiczan, wydarzenie.

Prezentacja (pptx) » »

Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Konkurs trwa od 14 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i podzielony jest na 3 etapy - szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.

Sczegóły » »