menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Łowiczu

ul. Ułańska 2, 99-400 Łowicz,
tel. 046 837-00-11
e-mail: bibliotekalowicz@o2.pl
kierownik filii: Jolanta Pokorska

Godziny pracy biblioteki:
pn - pt. godz. 9.00 - 17.00
(w soboty nieczynna)

Zasady bezpiecznego funkcjonowania Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach w czasie epidemii:
  1. W bibliotece uruchamia się dla czytelników tylko wypożyczanie i oddawanie zbiorów.
  2. W pomieszczeniu wypożyczalni może jednocześnie przebywać 2 czytelników. Pozostali powinni poczekać na zewnątrz z zachowaniem odległości 2 m.
  3. Czytelnicy przy wejściu do biblioteki zobowiązani są do dezynfekcji rąk lub własnych rękawiczek i zasłaniania ust i nosa.
  4. Książki wypożyczane są w wyznaczonym miejscu. Należy zachować bezpieczny dystans od bibliotekarza i nie przekraczać oznaczonej linii.
  5. Czytelnik kładzie na ladzie bibliotecznej książki w sposób umożliwiający bibliotekarzowi zeskanowanie kodów. Następnie odkłada książki na wskazaną przez bibliotekarza półkę do kwarantanny.
  6. Przerwa dezynfekcyjna w godzinach 13.00 - 13.30
  7. Czytelnia i pracownia komputerowa oraz toalety nie będą udostępnione dla czytelnika.
  8. Osoby, które mają kary naliczone przed kwarantanną za przetrzymane zbiory przed wizytą w bibliotece powinny je uregulować poprzez wpłatę na nasze konto 07 1240 3321 1111 0000 2854 2140
Prosimy o korzystanie w domu z internetowej bazy danych i przygotowanie gotowej listy książek wraz z sygnaturami do wypożyczenia. Istnieje możliwość zarezerwowania książek przez konto w katalogu online. Gotową listę książek można przesłać e-mailem na adres bibliotekalowicz@o2.pl lub wydrukować. Zachęcamy do telefonicznego kontaktu w celu uzgodnienia wizyty w bibliotece. Całą dobę dostępna jest internetowa czytelnia IBUK Libra.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informujemy że:
czytaj więcej » »

Od 7 do 18 września zapraszamy wszystkich mieszkańców powiatu łowickiego do głosowania na projekt zgłoszony do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "ŁÓDZKIE NA PLUS" NA 2021 ROK
TYTUŁ ZADANIA
"Podróże w czasie- interaktywnie upowszechniamy tradycje i folklor Ziemi Łowickiej"

Kod zadania: ELC10

Generator kart do głosowania:
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/
!!Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny!!

Celem zadania jest kształtowanie poczucia więzi z miejscem zamieszkania poprzez upowszechnianie folkloru, kultury ludowej, zwyczajów i obrzędów Ziemi Łowickiej. Realizację tego celu umożliwi nam zakup tablicy interaktywnej.

Miejsce składania wniosków:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz

Biuro Powiatowe Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łowiczu
ul. Świętojańska 5/7
99-400 Łowicz

Szczegóły na:
https://bo.lodzkie.pl/

Wszystkich mieszkańców Województwa Łódzkiego zapraszamy do głosowania na projekt zgłoszony do BUDŻETU OBYWATELSKIEGO "ŁÓDZKIE NA PLUS" NA 2021 ROK
TYTUŁ ZADANIA
Biblioteka Pedagogiczna kreatywna dla województwa

Kod zadania: W07
Głosować można od 7 do 18 września

Generator kart do głosowania:
https://bo.lodzkie.pl/glosuj-online/
!!Kartę należy wypełnić, wygenerować w formacie .pdf, wydrukować, podpisać, a następnie wrzucić do urny!!

Głównym celem "Biblioteki Pedagogicznej kreatywnej dla województwa" jest integracja mieszkańców miasta i regionu poprzez stworzenie miejsca spotkań, które umożliwiałoby działania nakierowane na aktywizację społeczną. Przeprowadzenie termomodernizacji i remontu budynku Biblioteki Pedagogicznej usytuowanej przy ul. Zwolińskiego 8d w Rawie Mazowieckiej, doposażenie sali czytelni i wypożyczalni oraz stworzenie na terenie zielonym biblioteki placu zabaw oraz obiektów małej architektury sportowej - stoliki szachowe - przyczyni się do stworzenia na mapie województwa nowego miejsca służącego integracji społeczeństwa. BP kreatywna będzie służyła ponadlokalnym strukturom jako miejsce spotkań, debat i wymiany informacji - sala w czytelni. Elementy plenerowe posłużą okolicznym mieszkańcom, jak i ubogacą ofertę dla dotychczasowych użytkowników.

Punkt do głosowania:
Zespół Szkół i Placówek Oświatowych Województwa Łódzkiego w Łowiczu
ul. Ułańska 2
99-400 Łowicz

Biuro Powiatowe Łódzkiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Łowiczu
ul. Świętojańska 5/7
99-400 Łowicz

wykaz punktów do głosowania » »

Szczegóły na:
https://bo.lodzkie.pl/


Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/20211. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.


Zapraszamy nauczycieli i uczniów na bezpłatne zajęcia biblioteczne. W II semestrze roku szkolnego 2019/2020 proponujemy » »


Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu w roku szkolnym 2019/2020

Akcje promujące czytelnictwo prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Łowiczu

"Bóg jest miłością" - prezentacja multimedialna

Rok 2020 to Rok 100- lecia urodzin św. Jana Pawła II. Nasz Papież jest jednym z patronów tego roku. Z tej okazji udostępniamy prezentację "Bóg jest Miłością", autorstwa pana Krzysztofa Marka Wiśniewskiego - przewodnika łowickiego oddziału PTTK, autora wielu publikacji poświęconych przeszłości Łowicza. Prezentacja "Bóg jest Miłością" to wspomnienia z wizyty Jana Pawła II w naszym mieście w czerwcu 1999 roku. Zdjęcia pochodzą z prywatnego archiwum i składają się na bogaty album "Wizyta Papieża w Łowiczu 1999", będący fotograficzną dokumentacją nie tylko samej wizyty, ale również przygotowań do niej - począwszy od grudnia 1998 r. Prezentacja, którą dziś udostępniamy jest bogatsza od tej, którą pan Wiśniewski przedstawił na spotkaniu z uczniami Gimnazjum nr 1, w maju 2015 r. oraz na konferencji "Święty Jan Paweł II - Nauczyciel i Wychowawca", którą Biblioteka Pedagogiczna w Łowiczu zorganizowała wspólnie z WODN w Skierniewicach w październiku 2015 r. Jednym z gości i prelegentów konferencji był obecny biskup pomocniczy diecezji łowickiej ksiądz dr hab. Wojciech Osial. Cofnijmy się więc do 1999 roku i jeszcze raz przeżyjmy to podniosłe , nie tylko dla łowiczan, wydarzenie.

Prezentacja (pptx) » »

Konkurs pięknego czytania KSIĄŻKA MÓWI

Zapraszamy do udziału w konkursie KSIĄŻKA MÓWI. Konkurs jest skierowany do uczniów klas VII - VIII szkół podstawowych oraz do szkół średnich z terenu województwa łódzkiego. Konkurs trwa od 14 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. i podzielony jest na 3 etapy - szkolny, rejonowy oraz wojewódzki. Celem Konkursu jest rozwijanie czytelnictwa przez zainteresowanie i poznanie twórczości Karola Wojtyły późniejszego Papieża Św. Jana Pawła II, upowszechnianie jego myśli, rozważań na uniwersalne tematy takie jak życie, śmierć, wiara, moralność, sztuka, poezja, teatr, przyjaźń, miłość, rodzina, wolność, solidarność, patriotyzm, Ojczyzna - w roku upamiętniającym Wielkiego Polaka. Dodatkowo również kształcenie języka i umiejętność pięknego czytania oraz praca nad dykcją poprzez głośne czytanie.

Sczegóły » »