menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Multimedia

Biblioteka gromadzi zbiory audiowizualne i multimedialne. Obecnie ksiegozbiór liczy 1528 woluminów.

Multimedia (łac.) - połączenie różnych sposobów przekazywania informacji (w postaci tekstu, grafiki, obrazu) za pośrednictwem komputera lub skomputeryzowanego sprzętu audiowizualnego.

Biblioteka posiada CD-Romy, videokasety, kasety magnetofonowe. Są to w większości materiały pomocnicze dla nauczycieli różnych przedmiotów, również dla nauczycieli-wychowawców.

Zawierają następujące zagadnienia: