menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.Newsletter BIBNEWS www.bpskierniewice.pl


KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, informuje, iż

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Pedagogiczna z siedzibą w Skierniewicach ul. Batorego 64D;
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Bibliotece Pedagogicznej:
  e-mail: iod@bpskierniewice.pl, tel. 512 081 484;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody uzyskanej w czasie zapisu na listę odbiorców newslettera w celu wysyłania newsletterów o działaniach Biblioteki;
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będzie Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach;
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zaprzestania subskrypcji newslettera;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem umownym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości korzystania z usługi newslettera;
 10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach zawartych w formularzu w celu i zakresie niezbędnym do korzystania z usługi newslettera.*

Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach informacji o jej bieżącej działalności, zasobach i wydarzeniach organizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach.*