menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

OGŁOSZENIA, OFERTY

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018
Budżet Obywatelski Samorządu Województwa Łódzkiego 2018 to nowa propozycja, której celem jest włączenie mieszkańców województwa łódzkiego do decydowania o przeznaczeniu części jego budżetu na wybrane przez nich zadania. Dzięki pomysłowości i kreatywności obywateli naszego województwa można zrealizować przedsięwzięcia, które pozwolą na nowo ukazać obszary współpracy i umocnić wspólnotowe więzi. Jego celem jest też wzmocnienie poczucia tożsamości regionalnej i przynależności do blisko 2,5 mln społeczności Ziemi Łódzkiej. więcej » »

Harmonogram spotkań » »
Plakat 1 » » Plakat 2 » »

źródło: Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Uprzejmie przypominamy, że dnia 25 października 2016 roku Sejmik Województwa Łódzkiego Uchwałą nr XXIX/385/16 przyjął Regulamin gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego. więcej » »

Regulamin » »
Wniosek oraz oświadczenie » »

OFERTA PRACY
Procedura naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym na kierownicze stanowiska urzędnicze, zatrudnianych w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach na podstawie umowy o pracę oraz zasady pracy Komisji ds. Naboru

Wyniki naboru do pracy na stanowisko INFORMATYK w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach, ul. Batorego 64d 96-100 Skierniewice