menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Ogólnopolski Tydzień Kariery w Bibliotece Pedagogicznej

W dniach od 18 do 23 października 2010 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery w Bibliotece Pedagogicznej odbywało się szereg zajęć w formie: warsztatów, projekcji filmów, lekcji tematycznych i wystaw oraz prelekcji. Działania te były skierowane do przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych.

Uczniowie zapoznali się ze specyfiką następujących zawodów:

Uczestniczyli również w zajęciach warsztatowych "Papier ręcznie czerpany", obejrzeli filmy z serii "Ginące zawody", "Zawodowy list gończy" oraz "Zawód leśnik".
Nauczyciele natomiast skorzystali z prelekcji i zajęć warsztatowych nt. Organizacji działań z zakresu orientacji zawodowej w szkole podstawowej, gimnazjum i ponadgimnazjalnej - zajęcia poprowadziła Emilia Safianowska, psycholog - doradca zawodowy z Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach.

Na terenie biblioteki zostały zorganizowane wystawy towarzyszące.