menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Ogólnopolski Tydzień KarieryOgólnopolski Tydzień Kariery w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach pt. "Odkryj talenty swojego dziecka" - 14-20 października 2013 roku.

Program »Wystawa prac nagrodzonych w konkursie ekologicznym "Oszczędzam, segreguję - nie marnuję"

"Talenty naszych dzieci" - wystawa prac uczniów z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Skierniewicach

"Odkryj talenty swojego dziecka" - wystawa książek na temat odkrywania talentów u dzieci.

"Papierowe kwiaty" warsztaty dla uczniów szkół podstawowych kl. 1-3, prowadzone przez panie Bożenę Smolińską (nauczyciel Przedszkola nr 4 w Skierniewicach) i Elżbietę Burzyńską (nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach). Uczestniczyli w nich uczniowie klasy 3b ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Skierniewicach.

"Poznaj zawód bibliotekarza" - zajęcia biblioteczne, dla uczniów szkół podstawowych - zajęcia prowadziła Jolanta Wojenka ( kierownik Wydziału Wspomagania Placówek Oświatowych Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach). W zajęciach uczestniczyło kółko biblioteczne ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Skierniewicach.

"Taki mały, taki duży…" - zajęcia edukacyjne dla dzieci przedszkolnych prowadzone przez panią Emilię Safianowską (psycholog, doradca zawodowy Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach). Uczestniczyli w nich uczniowie Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Białyninie.

"Odkrywamy talenty z biblioteką" - zajęcia edukacyjno-zabawowe dla dzieci przedszkolnych przeprowadzone przez panią Mariolę Szymczak (nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach). Uczestniczyli w nich uczniowie Oddziału Przedszkolnego Szkoły Podstawowej w Białyninie.

"Papierowe kwiaty" warsztaty dla uczniów szkół podstawowych kl. 1-3, prowadzone przez panie Bożenę Smolińską (nauczyciel Przedszkola nr 4 w Skierniewicach) i Elżbietę Burzyńską (nauczyciel bibliotekarz Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach). Uczestniczyli w nich uczniowie klasy III ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach.

"Poznajemy zawody" - ogrodnictwo, dietetyka, kosmetologia - prezentacja kierunków Państwowej Szkoły Zawodowej w Skierniewicach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych – pod kierunkiem pań Katarzyny Szymańskiej (PWSZ w Skierniewicach) i Elżbiety Burzyńskiej (nauczyciel bibliotekarz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach). W zajęciach wzięli udział uczniowie Gimnazjum nr 3 w Skierniewicach, Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Skierniewicach oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Skierniewicach.

Udział Biblioteki w seminarium "Sytuacja młodych na rynku pracy - szanse i zagrożenia" zorganizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej Oddział w Skierniewicach, WODN w Skierniewicach. Zorganizowanie stoiska Biblioteki, na którym prezentowane były nowości książkowe, zestawienie tematyczne "Sytuacja młodych na rynku pracy" i materiały promocyjne.

"Droga książki od zakupu do czytelnika" - zajęcia biblioteczne, dla uczniów szkół podstawowych przeprowadzone przez panią Jolantę Wojenkę (nauczyciel bibliotekarz Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach). W zajęciach uczestniczyli uczniowie klasy IV a Zespołu Szkół Integracyjnych w Skierniewicach.