menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Projekt z edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach realizowany jest projekt pt. Wzbogacenie biblioteki w książki z zakresu edukacji ekologicznej oraz zorganizowanie konkursu dla uczniów pt. Żyjemy w harmonii z przyrodą, chroniąc jej różnorodność biologiczną.
W ramach realizacji przedsięwzięcia placówka podejmuje szereg działań zgodnie z opracowanym "Programem zadania z dziedziny edukacji ekologicznej", który stanowi załącznik do wniosku.

Program zadania »