menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Projekt z edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

W Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach realizowany jest projekt - Program edukacji ekologicznej pt. "Słońce, wiatr, woda – źródłem energii płynącej z natury".

W ramach realizacji przedsięwzięcia placówka podejmuje szereg działań tj.:

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych pt. "Słońce, wiatr, woda - źródłem energii płynącej z natury"
Regulamin konkursu»
Plakat »
Wyniki
»