menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Projekt z edukacji ekologicznej współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi

Głównym celem realizowanego programu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej wśród dzieci i młodzieży, wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska.

Opis zadania:

Uzupełnienie księgozbioru z zakresu ekologii i ochrony środowiska w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach o około 300 pozycji.

W bibliotece i jej filiach zostanie przeprowadzony we wrześniu konkurs ekologiczny w dwóch kategoriach wiekowych – dla uczniów klas I – III oraz IV-VI szkół podstawowych pt. "Oszczędzam, segreguję – nie marnuję!"

W ramach realizacji zadania w bibliotekach odbędą się zajęcia edukacyjno przyrodnicze dla dzieci przedszkolnych i uczniów wszystkich typów szkół (kwiecień-wrzesień 2013).

Dla dzieci przedszkolnych zostanie zorganizowana impreza plenerowa Ekopiknik w Bibliotece pt. "Segreguję nie marnuję!" oraz teatrzyk dla dzieci pt. Przygoda w Stumilowym Lesie.

Zakupione dzięki dotacji pomoce dydaktyczne – książki, zbiory multimedialne, cyfrowy aparat fotograficzny, sztalugi i korkowa ścianka parawanowa posłużą do ekspozycji prac, uatrakcyjnią zajęcia odbywające się w Bibliotece. Dzięki wykorzystaniu powyższych pomocy lekcje staną się ciekawe, a uczniowie będą mogli poprzez stosowanie nowych technologii multimedialnych zdobywać wiedzę i umiejętności z zakresu edukacji ekologicznej.

Nowości z dziedziny ekologii i ochrony przyrody zakupione dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi »

Wystawa książek zakupionych w ramach realizacji programu