menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Bądź eko - dbaj o powietrze

Projekt z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży
realizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach i jej filie.
Projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi


Termin realizacji zadania: 22.04.2016 – 30.11.2016 r.
Wartość ogólna zadania: 20 000 zł
Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 18 000 zł

Zakres projektu: Projekt realizowany będzie w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach tj. Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej. Głównym celem realizowanego programu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Opis zadania:

Projekt realizowany będzie w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach tj. Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej. W bibliotekach odbędą się liczne działania w formie: akcji ekologicznych, pikników, warsztatów, prelekcji, przedstawień i konkursów dla dzieci i młodzieży. Rozpocznie się zorganizowaniem akcji ekologicznej w ramach obchodów Dnia Ziemi pod hasłem : "Palący temat - niska emisja". Partnerami wspierającymi będą Bolimowski Park Krajobrazowy oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice. Zostaną zorganizowane cztery Pikniki ekologiczne pt. "Bądź eko - dbaj o powietrze" w Skierniewicach, "Czyste powietrze ważna rzecz" w Łowiczu, "Ekoludki dbają o powietrze" w Rawie Maz. i "Dbamy o nasze powietrze" w Brzezinach. Podczas imprez plenerowych uczestnicy spotkają się z różnymi atrakcjami w formie loterii, mini konkursów plenerowych, quizów, zabaw, zajęć warsztatowych, będą również spotkania z ciekawymi ludźmi. W bibliotece i jej filiach zostanie ogłoszony konkurs plastyczny w dwóch kategoriach wiekowych: dla uczniów klas I-III oraz IV-VI szkół podstawowych pt. "Bądź eko - dbaj o powietrze". Placówki wzbogacą księgozbiór biblioteczny z zakresu ekologii i ochrony środowiska (tj. książki, filmy, gry i inne pomoce dydaktyczne). W bibliotekach odbędą się różne zajęcia angażujące uczestników w działania proekologiczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tabletów, e-czytników oraz różnych aplikacji interaktywnych pomocnych przy prowadzeniu zajęć o poniższej tematyce: Bajka ekologiczna, Co i dlaczego dymi, Czy kominy są bez winy, Czy potrzebne jest nam powietrze, Zanieczyszczenie powietrza, Czy powietrze jest nam potrzebne. Zakupione dzięki dotacji pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią zajęcia odbywające się w Bibliotece, szczególnie przy organizacji pikników i akcji ekologicznych.Harmonogram działań:

Lp. Działanie Data
1. Zakup książek i zbiorów multimedialnych. czerwiec/lipiec 2016
2. Akcja ekologiczna Dzień Ziemi pod hasłem: "Palący temat niska emisja".
RELACJA Skierniewice, Łowicz, Rawa Maz.
kwiecień 2016
3. Piknik ekologiczny pt. 'Bądź eko - dbaj o powietrze' (Skierniewice) czerwiec 2016
4. Piknik ekologiczny pt. "Czyste powietrze ważna rzecz" (Łowicz) wrzesień 2016
5. Piknik ekologiczny pt. "Ekoludki dbają o powietrze" (Rawa Maz.) wrzesień 2016
6. Piknik ekologiczny pt. "Dbamy o nasze powietrze" (Brzeziny) wrzesień 2016
7. Konkurs plastyczny pt. Bądź eko - dbaj o powietrze wrzesień/październik 2016
8. Zajęcia edukacyjno-przyrodnicze w formie warsztatów, prelekcji, wykładów kwiecień/październik 2016

KONKURS PLASTYCZNY
"BĄDŹ EKO - DBAJ O POWIETRZE"
LAUREACI » »
FOTORELACJA » »

We wrześniu Biblioteka Pedagogiczna Filia w Brzezinach w ramach projektu ekologicznego zorganizowała ekopiknik "Dbamy o nasze powietrze". Uczestnikami akcji były dwie grupy pięciolatków z Przedszkola Nr 3 oraz uczniowie Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach wraz z nauczycielami. Podczas pikniku mali ekolodzy poznali ciekawe informacje o tym, jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza. rozwiązywali zagadki związane z tematyką ekologiczną, uczestniczyli w różnych doświadczeniach związanych z powietrzem. Mogli zapoznać się z wystawą książek ekologicznych o tematyce ochrony powietrza dostępnych w bibliotece.
W Kąciku ekozabaw układali puzzle o tematyce ekologicznej, grali w gry planszowe, bawili się balonami oraz robili bańki mydlane. Na zakończenie ekopikniku każde dziecko mogło zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. Ekopiknik miał na celu rozbudzanie odpowiedzialności za stan środowiska w najbliższym otoczeniu oraz uświadomienie, że źródłem zdrowia jest czyste powietrze.

W dniu 17 czerwca 2016 roku odbył się w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Piknik ekologiczny pt. "BĄDŹ EKO - DBAJ O POWIETRZE".
Adresatami były dzieci szkół z terenu miasta Skierniewice. Łącznie w imprezie wzięło udział 142 uczniów. Podczas imprezy uczestnicy brali udział w ekologicznych krainach tematycznych, w których poznawali właściwe zachowania proekologiczne oraz uczyli się jak zmieniać złe nawyki przyczyniające się do zanieczyszczania powietrza. Nauczyciele bibliotekarze przygotowali dla uczestników liczne atrakcje w formie pogadanek, zajęć z tablicą interaktywną, z użyciem tabletów edukacyjnych, e-czytników oraz pakietów multimedialnych. W krainie wiedzy dzieci przeprowadzały eksperymenty i doświadczenia, brały udział w mini konkursach i quizach. W innych krainach wykonywały prace plastyczne z wykorzystaniem surowców wtórnych, oglądały wystawę książek o tematyce ekologicznej, uczestniczyły w licznych zabawach na świeżym powietrzu. Dla dzieci biorących udział w konkursach, quizach przygotowane były nagrody rzeczowe finansowane przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

FOTORELACJA » »

W maju i czerwcu 2016 roku zajęciach "Czy kominy są bez winy?" uczestniczyli uczniowie młodszych klas ze Szkoły Podstawowej w Białyninie i Szkoły Podstawowej nr 5 w Skierniewicach. W trakcie ukierunkowanej rozmowy dzieci ustaliły głównego winowajcę zanieczyszczenia powietrza - dym unoszący się z kominów. Dzieci wykorzystując różnokolorowe arkusze papieru, kredki, mazaki przedstawiły własne pomysły na "dobry" i "zły" dym. Wykonane prace wykorzystane zostały w trakcie zabawy dydaktycznej "Czym można palić?". Dzieci mając do dyspozycji różne śmieci: papier, plastik, szkło, drewno, szmaty wrzucały je do atrapy pieca i ustalały jaki dym unosi się z komina. Zabawa uświadomiła dzieciom jak bardzo ludzie zanieczyszczają powietrze spalając śmieci w domowych piecach c.o. .

Dzień Ziemi 2016
w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach -
podsumowanie