menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Nazwa zadania:

100-lecie Województwa Łódzkiego: różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej małej ojczyzny

Termin realizacji zadania: 24.04.2016 - 10.12.2019 r.
Wartość ogólna zadania: 13.448,00 zł
Kwota dofinansowania w formie dotacji przyznanej przez WFOŚiGW w Łodzi: 11.448,00 zł

Zakres projektu: Projekt realizowany będzie w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach tj. Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej. Głównym celem realizowanego programu jest wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska i świadomości ekologicznej jak i wykształcenie postaw proekologicznych oraz indywidualnej odpowiedzialności za środowisko u osób biorących udział w zadaniu.

Opis zadania:

Projekt realizowany jest w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach tj. Brzezinach, Łowiczu i Rawie Mazowieckiej. W bibliotekach odbędą się liczne działania w formie: akcji ekologicznych, zajęć, warsztatów oraz konkursów dla dzieci i młodzieży. Partnerami wspierającymi będą Bolimowski Park Krajobrazowy oraz Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skierniewice. Zostaną zorganizowane liczne akcje np.: Dzień Ziemi, Światowy Dzień Ochrony Środowiska Naturalnego, Światowy Dzień Drzewa, Europejski Dzień Ptaków, Dzień Krajobrazu.
Podczas imprez plenerowych uczestnicy spotkają się z różnymi atrakcjami w formie loterii, mini konkursów plenerowych, quizów, zabaw, zajęć warsztatowych, będą również spotkania z ciekawymi ludźmi.
W bibliotece i jej filiach zostanie ogłoszony konkurs plastyczny dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. 100 lat istnienia Województwa Łódzkiego - różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej okolicy.
Placówki wzbogacą księgozbiór biblioteczny z zakresu ekologii i ochrony środowiska (tj. książki, gry i inne pomoce dydaktyczne).
W bibliotekach odbędą się różne zajęcia angażujące uczestników w działania proekologiczne z wykorzystaniem tablicy interaktywnej, tabletów, e-czytników oraz różnych aplikacji interaktywnych pomocnych przy prowadzeniu zajęć o poniższej tematyce: Bogactwo walorów przyrodniczych i kulturowych Ziemi Łowickiej, Chrońmy drzewa, Bajka ekologiczna, Jesteśmy przyjaciółmi Ziemi, Jaką rolę odgrywają drzewa w mieści, Poznajemy zjawiska przyrody - doświadczenia, zabawy badawcze, Gry i zabawy ekologiczne, Bibliotropiciele w Dolinie Bzury, Wypraw do lasu.
Zakupione dzięki dotacji pomoce dydaktyczne uatrakcyjnią zajęcia odbywające się w Bibliotece, szczególnie przy organizacji akcji ekologicznych.Konkurs plastyczny

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów klas I-III szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym pt. "100 lat istnienia Województwa Łódzkiego - różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej okolicy."

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego, ukazującej różnorodność przyrodniczą i kulturową mojej okolicy.

Plakat (pdf) » »
Regulamin (pdf) » »

Konkurs plastyczny

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów klas I-III szkoły podstawowej do udziału w konkursie plastycznym pt. "100 lat istnienia Województwa Łódzkiego - różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej okolicy."

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy w formie plastycznej nawiązującej do hasła konkursowego, ukazującej różnorodność przyrodniczą i kulturową mojej okolicy.

Plakat (pdf) » »
Regulamin (pdf) » »

Konkurs Plastyczny

W dniu 12 grudnia 2019 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewickich odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. "100-lecie Województwa Łódzkiego: różnorodność przyrodnicza i kulturowa mojej okolicy".

Laureaci najlepszych prac otrzymali nagrody rzeczowe, finansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Bibliotekę Pedagogiczną w Skierniewicach.

Laureaci konkursu » »

Galeria » »