menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Sieci współpracy i samokształcenia

Celem działania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami i doświadczeniami - zarówno za pośrednictwem sieci internetowej, jak i spotkań stacjonarnych. Uczestnicy pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.
Cele: Sieci współpracy i samokształcenia prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2020/2021.
Tematem sieci w tym roku szkolnym 2020/2021 będzie rozwijanie kompetencji cyfrowych - zdalne nauczanie.

I. Nowoczesna biblioteka - Rozwijanie kompetencji cyfrowych - zdalne nauczanie


Koordynatorzy: Cele sieci: Formularz zgłoszeniowyII. Nauczyciele z pasją


Koordynator: Cele sieci: Formularz zgłoszeniowy