menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Warsztaty plastyczne dla nauczycieli "Różnorodne techniki plastyczne rozwijające twórczą ekspresję dzieci"

Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Maz. wspólnie z p. A. Pręcikowską-Skoczylas doradcą metodycznym nauczania zintegrowanego z Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach 6.05.2010r. zorganizowała warsztaty plastyczne dla nauczycieli "Różnorodne techniki plastyczne rozwijające twórczą ekspresję dzieci", które prowadzili p. K. Sokół i p. A Wijata nauczyciele z Zespołu Szkół Samorządowych w Opocznie.
Stosowanie różnorodnych technik plastycznych np.: monotypia, frottage, collage, iris folding, qulling, technika pergaminowa wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną przez dzieci, pobudza do twórczego działania, ekspresji. Rozbudza również wyobraźnię dziecka wzbogacając przy tym proces opanowania umiejętności czytania i pisania poprzez stosowanie w/w technik.
Każda technika plastyczna posiada specyficzne właściwości i wymaga od dziecka odpowiednich umiejętności i sprawności, co zaowocuje w przyszłości wielką swobodą w tworzeniu i wykorzystywaniu ich, oraz rozbudzi ciekawość świata.