menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Zajęcia biblioteczne oferowane w bibliotece

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej zaprasza do udziału w zajęciach z edukacji czytelniczej i medialnej organizowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, jak również dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Oferta edukacyjna biblioteki na rok szkolny 2016/2017

Zajęcia biblioteczne prowadzone są w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej przy ul. Zwolińskiego 8 d.
Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą prosimy o kontakt:
tel. (46) 8154014,
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl