menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Ilona Kurpiewska

Godziny otwarcia biblioteki:
poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - nieczynne

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki

Wspomnienie
o mgr Halinie Jolancie Młynarczyk
kierowniku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych
przygotowanej na II semestr roku szkolnego 2017/2018

Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

Sieci współpracy i samokształcenia
prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2017/2018

Seminarium i warsztaty

12 kwietnia 2018 roku odbyło się seminarium "Wybrane metody pracy z uczniem na języku polskim". Prowadzącą była pani dyrektor Małgorzata Wrzodak z WODN w Skierniewicach.

W dniu 6 kwietnia 2018 roku odbyły się w naszej bibliotece warsztaty zatytułowane "Od cyfry do tabliczki mnożenia". Prowadzącymi były panie Jolanta Hysz z WODN w Skierniewicach oraz Anna Zagawa nauczyciel matematyki, pedagog specjalny. Podsumowanie » »

Czyste powietrze wokół nas

W związku z przypadającego w sobotę Światowego Dnia Zdrowia naszą bibliotekę odwiedziły dzieci z klas I-II ze Szkoły Podstawowej w Sierzchowach. Uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych o tematyce ekologicznej przeprowadzonych przez bibliotekarzy. Spotkaniu towarzyszyła również prezentacja "Czyste powietrze wokół nas", którą przedstawiła dzieciom pani Maria Kosiacka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej. Podsumowanie » »

Edukacja włączająca

W dniu 22 marca 2018 roku w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja zatytułowana "Edukacja włączająca szansą dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi". Zorganizowana została ona przez Kuratorium Oświaty w Łodzi Delegatura w Skierniewicach i Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej. Podsumowanie » »

Palmy wielkanocne

W dniu 22 marca 2018 roku odwiedzili nas uczniowie z klasy IV c ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej pod opieką pani Marii Sobczak. Wykonali piękne palmy wielkanocne charakterystyczne dla regionu rawsko-opoczyńskiego. Była to nietypowa lekcja regionalna. Sposób wykonywania palm przedstawiła uczniom pani Janina Narożnik z Sierzchów. Podsumowanie » »

Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych

W dniu 20 marca 2018 roku odbyło się w naszej bibliotece szkolenie dla nauczycieli "Tworzenie interaktywnych materiałów dydaktycznych w aplikacji LearningApps.org". Uczestniczyła w nim kadra pedagogiczna ze szkoły Podstawowej w Konopnicy. Panie zapoznały się z obsługą aplikacji Web 2.0 LearningApps.org. Podsumowanie » »

Biblioteka Pedagogiczna partnerem szoły

Aktywne wspomaganie naszej biblioteki skierowanego do szkół i placówek oświatowych miało 19 marca 2018 roku swój ciąg dalszy. Panie Ilona Kurpiewska oraz Anna Kowalczyk przeprowadziły szkolenie w Szkole Podstawowej w Pukininie. Podsumowanie » »

Klimatyczna sesja zdjęciowa w bibliotece

16 marca 2018 roku odbyła się w naszej bibliotece sesja zdjęciowa. Oczarowana klimatem biblioteki, pani Magdalena Wołk, wykonała przepiękne zdjęcia. Do fotografii pozowała pani Klaudia Postek, a makijaż i fryzurę wykonała pani Joanna Winiarska. W powietrzu czuć było klimat tworzenia i artystycznej weny. Zdjęcia zostały wykonane na tle bibliotecznych zbiorów oraz w zaciszu wypożyczalni. Piękna sprawa! Podsumowanie » »

"Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Wiosna i Wielkanoc"

Kolejne seminarium odbyło się w naszej bibliotece. 13 marca 2018 roku nauczyciele mieli okazję uczestniczyć w formie doskonalenia zatytułowanej "Wdrażanie nowej podstawy programowej z plastyki i techniki. Cztery pory roku w papieroplastyce: Wiosna i Wielkanoc". Prowadzącą była pani Beata Krokocka. Podsumowanie » »

Aktywne wspomaganie

Kolejna szkoła została objęta wspomaganiem Biblioteki Pedagogicznej w Rawie. Podpisany został kontrakt z "Zespołem Szkolno-Przedszkolnym w Trębaczewie" reprezentowanym przez panią dyrektor Wiesławę Janiak. Po przeprowadzonej diagnozie potrzeb placówki zorganizowano szkolenie w zakresie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podsumowanie » »

Dzień Bezpiecznego Internetu

W dniu 20 lutego 2018 roku, z okazji przypadającego w lutym Dnia Bezpiecznego Internetu, odbyła się w naszej bibliotece lekcja zatytułowana "Bezpieczny Internet". Uczestniczyli w niej uczniowie klasy VII, I-III gimnazjum, I, II szkoły zawodowej z Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Nasza biblioteka przyłączyła się do ogólnopolskiej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu, która w tym roku obyła się pod hasłem "Tworzymy kulturę szacunku w sieci" . Podsumowanie » »

Podstawy obsługi tablicy interaktywnej - Mac Technologie

W dniu 20 lutego 2018 roku pracownicy naszej biblioteki zorganizowali szkolenie w Zespole Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej. Zatytułowane było ono "Podstawy obsługi tablicy interaktywnej - Mac Technologie". Szkolenie zorganizowane zostało na prośbę pana dyrektora Pawła Malika, który wyraził potrzebę doskonalenia kadry pedagogicznej Zespołu Placówek Specjalnych w Rawie Mazowieckiej w zakresie wykorzystania w pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii. Nauczyciele mieli okazję zapoznać się z podstawowymi narzędziami dostępnymi w oprogramowaniu dedykowanym dla tablicy znajdującej się w szkole oraz przykładami ich wykorzystania. Podsumowanie » »

Warsztaty metodyczne

W dniu 19 lutego 2018 roku odbyły się w naszej bibliotece warsztaty metodyczne "Wspieram uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się - warsztat pracy nauczyciela". Prowadzącymi były panie Jolanta Hysz z WODN w Skierniewicach oraz Marzena Wesołowska - pedagog. Podsumowanie » »

Dzień Kota

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kota, przypadającego 17 lutego, zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla dzieci. Uczestniczyły w nich dzieciaki z grupy Motylki z Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej z panią Moniką Bendkowską. Naszą bibliotekę odwiedziły również dzieci z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Pukininie. Brały udział w zajęciach zatytułowanych "Dzień Kota - gry i zabawy interaktywne". Podsumowanie » »

Wystawy książek maturalnych

W Liceum Ogólnokształcącym w Nowym Mieście zorganizowana została wystawa książek maturalnych "Matura 2018". Uczniowie mieli okazję zapoznać się z nowościami zakupionymi dla tegorocznych maturzystów. Wystawa została zorganizowana przy współpracy z panią Gabrielą Stępniak nauczycielem bibliotekarzem. Podsumowanie » »

Walentynki w bibliotece

W dniu 14 lutego 2018 roku odbyło się w naszej bibliotece spotkanie walentynkowe. Uczestniczyli w nim uczniowie klasy III B gimnazjum Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Wśród uczniów znajdowali się członkowie grupy teatralnej. Spotkanie zostało zorganizowane przy współpracy z panią Anną Nowicką oraz panem Jarosławem Cichockim. W jego czasie prezentowane były wiersze o tematyce miłosnej. Podsumowanie » »

Radzenie sobie z emocjami - gry i zabawy

W dniu 13 lutego 2018 roku odbyły się w naszej bibliotece zajęcia zatytułowane "Radzenie sobie z emocjami - gry i zabawy". Prowadzącym był pan Ireneusz Czyżewski trener szybkiego czytania i skutecznych metod uczenia się. W zajęciach uczestniczyły dzieci z oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Konopnicy. Dzieci chętnie uczestniczyły w kilkugodzinnych zajęciach, aktywnie brały udział w grach i zabawach dydaktycznych. Podsumowanie » »

Introligator - kto to taki?

W dniu 29 stycznia 2018 roku odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z panem Waldemarem Kęskim, który opowiadał o zawodzie introligatora i zakładzie, który prowadził jego ojciec. Wspominał również o swojej pasji, którą jest fotografia. Podsumowanie » »

Wieczór filmowy w bibliotece

W dniu 17 stycznia 2018 roku odwiedził nas wychowanki MOS w Rawie Mazowieckiej. Uczestniczyły w przygotowanym dla nich wieczorku kinowym. Miło spędzały czas w bibliotecznym zaciszu. Spotkanie było inauguracją cyklu spotkań w bibliotece pedagogicznej. Podsumowanie » »

160. Rocznica urodzin Josepha Conrada

W dniu 4 grudnia 2017 roku 2017 roku odwiedziłyśmy Liceum Ogólnokształcące w Nowym Mieście nad Pilicą. Zorganizowane zostały tam zajęcia zatytułowane "Joseph Conrad - twórczość znana i nieznana". Uczestniczyli w nich uczniowie klas Ia, Ib, IIa, IIb, IIIa, IIIb. Podsumowanie » »

Zaprzyjaźnij się z książką - jak zachęcić uczniów do czytania poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych

W dniu 4 grudnia 2017 roku odbyły się w naszej bibliotece warsztaty dla nauczycieli zatytułowane "Zaprzyjaźnij się z książką - jak zachęcić uczniów do czytania poprzez wykorzystanie narzędzi cyfrowych". Prowadzącymi były panie Mariola Szymczak oraz Anna Kowalczyk z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach. Podsumowanie » »