menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Ilona Kurpiewska

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - nieczynna

Od 1 października obowiązuje nowy regulamin korzystania z biblioteki

Wspomnienie
o mgr Halinie Jolancie Młynarczyk
kierowniku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych
przygotowanej na I semestr roku szkolnego 2017/2018

Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018

Sieci współpracy i samokształcenia
prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2017/2018

Spotkanie z Leśniczym
W dniu 16 listopada 2017 roku odwiedziły nas dzieci z klasy II ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej z panią Kingą Stankiewicz. Uczestniczyły w spotkaniu z panem Tomaszem Smierzchałą z Leśnictwa Chociw. Podsumowanie » »

"Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z uczniem, rodzicem"
W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło się w naszej bibliotece seminarium "Sztuka radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych z uczniem, rodzicem". Prowadzącą była pani Teresa Szczepańska konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach. Podsumowanie » »

"Fryzjerki dla małych przedszkolaków"
W dniu 15 listopada 2017 roku odbyło niezwykłe wydarzenie w naszej bibliotece. Uczennice klasy IIc Zespołu Szkół Zawodowych w Rawie Mazowieckiej wykonały fryzury dzieciom z Przedszkola nr 3 w Rawie Mazowieckiej z grupy "Żuczki". Spotkanie zatytułowane "Fryzjerki dla małych przedszkolaków" zorganizowane zostało we współpracy z Ochotniczym Hufcem Pracy w Rawie Mazowieckiej. Podsumowanie » »

W dniu 13 listopada 2017 roku pracownicy naszej biblioteki uczestniczyli w konferencji zatytułowanej "Rodzina i Szkoła - propozycje zmian kulturowych dziś". Podsumowanie » »

Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dzieci?

W dniu 7 listopada 2017 roku odbyły się w naszej bibliotece warsztaty metodyczne zatytułowane "Jak rozwijać inteligencję emocjonalną dzieci?". Prowadzącym był pan Marek Rawski konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Podsumowanie » »

Z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, zatytułowanego w tym roku "Książka nas łączy", przygotowałyśmy wystawę książek w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej. Uczniowie oraz nauczyciele mogą zapoznać się z nowościami z zakresu ekologii.
Podsumowanie » »


Relacja » »

W dniu 18 października 2017 roku odbyła się konferencja zatytułowana "DYSLEKSJA - PROBLEM AKTUALNY. CZĘŚĆ IV" w ramach XV Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji. Zorganizowana została ona przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej we współpracy z Biblioteką Pedagogiczną w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej.
Podsumowanie » »

"Błogosławiony Honorat Koźmiński - patron nam bliski"
W dniu 11 października 2017 roku obyły się w naszej bibliotece zajęcia zatytułowane "Błogosławiony Honorat Koźmiński - patron nam bliski" prowadzone przez Ojca Ryszarda Gumkowskiego zakonnika z Nowego Miasta.
Podsumowanie » »

"Wprowadzenie w świat lektur ucznia edukacji wczesnoszkolnej"
W dniu 10 października 2017 roku odbyła się konferencja "Wprowadzenie w świat lektur ucznia edukacji wczesnoszkolnej". Prowadzącą była Pani Jolanta Hysz - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach.
Podsumowanie » »

"Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy w szkole?"
W dniu 5 października 2017 roku odbyło się w naszej bibliotece seminarium zatytułowane "Jak skutecznie rozwiązywać problemy agresji i przemocy w szkole?". Prowadzącym był pan Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach.
Podsumowanie » »

W dniu 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania, powstał on z inicjatywy Polskiej Izby Książki. Dla uczczenia tego dnia w bibliotekach w całej Polsce odbywa się czytanie połączone z zajęciami dla najmłodszych.

Podsumowanie » »

W dniu 25 września 2017 roku odbyła się w naszej bibliotece konferencja zatytułowana "Rola biblioteki szkolnej we wdrażaniu podstawy programowej i upowszechnianiu czytelnictwa". Prowadzącą była pani Małgorzata Wrzodak dyrektor WODN w Skierniewicach.

Podsumowanie » »

X Pikniki Rodzinny - "Bernardynki Rawskie"

W niedzielę 10 września 2017 r. na terenie zielonym przy Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej Biblioteka Pedagogiczna była współorganizatorem X Pikniku Rodzinnego - "Bernardynki Rawskie". Impreza została zorganizowana w ramach VII Tygodnia Wychowania. Więcej » »

Pikniki Rodzinny zespołu WWR

1 września 2017 r. na terenie zielonym przy Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej oraz w jej wnętrzu odbył się Piknik Rodzinny Zespołu WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju). Został on zorganizowany przy współpracy pracowników biblioteki oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Więcej » »


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!