menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Ilona Kurpiewska

W dniach od 26.06 do 31.08
biblioteka czynna:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 15.00,
sobota - nieczynna
od 24.07 do 04.08 biblioteka nieczynna

Wspomnienie
o mgr Halinie Jolancie Młynarczyk
kierowniku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

Podsumowanie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (3-10 czerwca 2017 r.) w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej

Podsumowanie » »

W dniu 3 czerwca 2017 roku po raz kolejny odbyła się w naszej bibliotece Noc Bibliotek. W tym roku ogólnopolska akcja zatytułowana była Noc Bibliotek - Czytanie Porusza! Impreza została zorganizowana przy współpracy z nauczycielem bibliotekarzem panią Marią Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Fotorelacja » »

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyła się w naszej bibliotece akcja masowego czytania "Jak nie czytam, jak czytam". Uczestniczyli w niej wychowankowie MOS w Rawie Mazowieckiej. W czasie akcji zaprojektowali plakaty promujące czytelnictwo, zaaranżowali plenerową czytelnię i czytali wybrane książki. Lekturę umilał drobny poczęstunek. Cele ogólnopolskiej akcji to między innymi: promocja książek i czytania wśród uczniów, zainicjowanie mody na czytanie, ukazanie nieczytającym uczniom, że książki są popularne wśród ich rówieśników.

Fotorelacja » »

W dniu 25 maja 2017 r. Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej zorganizowała szkolenie skierowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pt. ,,Wpływ reformy edukacji na zmiany w bibliotece szkolnej". Szkolenie poprowadziła pani Mariola Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, która zapoznała uczestniczki szkolenia z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, pracami organizacyjno-technicznymi oraz planowaniem i dokumentowaniem pracy biblioteki szkolnej w nowym roku szkolnym. Spotkanie było doskonałą okazją do inspirujących dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami bibliotekarzami.

Fotorelacja » »

W dniu 8 marca 2017 roku odwiedziła nas klasa III g z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach zatytułowanych "Patroni 2017 roku: Władysław Reymont i Józef Piłsudski - gra terenowa".

Fotorelacja » »

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2017 r.) w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej

Podsumowanie » »


Światowy Dzień Ziemi
W dniu 21 kwietnia 2017 roku odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z panią Marią Kosiacką z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej. Zorganizowane zostało ono z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uczestniczyły w nim dzieci z klasy 0d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej. (czytaj więcej)

Zapraszamy do oglądania wystawy przygotowanej w naszej bibliotece na temat patronów 2017 roku.
Zachęcamy również do udziału w zajęciach edukacyjnych zatytułowanych "Patroni 2017 roku - gry interaktywne".

Zapraszamy na zajęcia biblioteczne
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych przygotowanej na II semestr roku szkolnego 2016/2017

Sieci współpracy i samokształcenia
prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2016/2017

W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się w naszej bibliotece seminarium zatytułowane "Kalendarz plastyczny: Wiosna i Wielkanoc". Prowadzącą była pani Beata Krokocka - nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach. Nauczyciele zainteresowani tematem wykonali wiosnę pod pędzlem, czyli słodkie jajo wielkanocne, pudełko pisankę na wielkanocne słodycze. Nie zabrakło też papieroplastyki wiosennej i wielkanocnej, a w niej: zajączków, kur i kurczaków.

Seminarium "Jak konstruktywnie rozmawiać z rodzicami" odbyło się 9 marca 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zakres tematyczny obejmował: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzicami, trudne zachowania rodziców w rozmowach z nauczycielem, czy budowanie relacji nauczyciela z rodzicami, która sprzyja rozwiązywaniu trudnych i spornych spraw. Kierownikiem formy była p. Teresa Szczepańska nauczyciel - konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach.

Nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zainteresowani tematyką spotkali się 8 i 13 marca 2017 r. na warsztatach metodycznych "Pracuję z dzieckiem/uczniem aktywnie" zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej. Kierownik formy p. Jolanta Hysz nauczyciel - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach zapoznała zebranych z klasyfikacją metod nauczania, stylami uczenia się, uczeniem się w grupie i z grupą, oraz z aktywizującymi metodami i technikami w praktyce.

1 marca 2017 r. nauczyciele zainteresowani robótkami z bibuły spotkali się na warsztatach metodycznych "Bukiet w miniaturce". Kierownikiem formy była p. dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach, a warsztaty prowadziła p. Maria Żeromska-Tomczyk nauczyciel SOSW w Skierniewicach. Podczas warsztatów panie wykonały z bibuły różyczki, krokusy i stokrotki.

W związku z obchodzonym w lutym Dniem Bezpiecznego Internetu w dniu 9. lutego odbyła się w naszej bibliotece lekcja zatytułowana "Bezpieczny Internet". Uczestniczyli w niej uczniowie klasy III b Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

Seminarium "Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich uczniów" miał miejsce 23 lutego 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Skierowane było do nauczycieli stażystów i kontraktowych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. W zakres tematyczny dotyczący podstawy prawnej i celów wolontariatu, jak również zadań i obszarów działania wolontariatu szkolnego wprowadziła zebranych kierownik formy p. Anna Stefaniak - konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach.

W dniu 21 lutego 2017 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej wręczono nagrody uczestnikom konkursu. Konkurs był organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej we współpracy z biblioteką szkolną.
Wyniki konkursu
O Kornelu Makuszyńskim

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych spotkali się 20 lutego 2017 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na seminarium "Metoda odwróconej lekcji (flipped classroom, reverse teaching)". Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach wprowadziła zebranych w zakres tematyczny, który obejmował kształcenie wyprzedzające oraz idee odwróconej lekcji, etapy pracy tą metodą, czy narzędzia wykorzystywane w w/w metodzie. Podsumowaniem seminarium były przykłady dobrych praktyk wymienione między pedagogami.

W dniach 13 i 14 lutego 2017 r. odbyły się w naszej bibliotece warsztaty metodyczne zatytułowane "Przepisy prawa oświatowego - przygotowanie nauczyciela kontraktowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego". Prowadzącą była p. Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach. Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z zapisami dotyczącymi przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty, z zastosowaniem wiedzy z zakresu przepisów prawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań, czy sposobem prezentowania się nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną.

Z okazji Walentynek
odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z poezją.
Młodzież z klasy III b z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej czytała swoje ulubione wiersze o miłości.

W ramach realizacji programu "Nie pisz już tylko do szuflady" w dniu 13. lutego 2017 roku odbyło się spotkanie z panią Barbarą Strutyńską autorką książek dla dzieci.
Uczestniczyły w nim dzieci z grupy Stokrotki z Przedszkola nr 3 w Rawie ...

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych
"BĄDŹ EKO - DBAJ O POWIETRZE"

PODSUMOWANIE » »

Relacja ze spotkania z Jackiem Łapińskim
autorem książki
"Jak być lepszym : w życiu prywatnym i zawodowym"

Konferencja metodyczna "Piktogramy - wykorzystanie kreatywności, gier i zabaw logicznych na lekcjach matematyki na I oraz II etapie edukacyjnym" skierowana była do nauczycieli matematyki , którzy zgromadzili się 8 grudnia 2016 r. w rawskiej Bibliotece Pedagogicznej. Justyna Biernacka nauczyciel - konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach podczas konferencji omówiła nastepujace zagadnienia: piktografia- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych, zastosowanie materiałów edukacyjnych w sposób innowacyjny, oraz wzmocnienie zainteresowania matematyką.

Nauczyciele zainteresowani tematem "Kalendarz plastyczny: Zima i Boże Narodzenie" spotkali się 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Kierownikiem formy była p. dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach.
Tematem spotkania była papieroplastyka zimowa i bożonarodzeniowa - kram z pomysłami, podczas którego wykonane zostały Mikołaje, renifery i pudełka na prezenty.

W dniu 29 listopada 2016 r. w naszej bibliotece odbyła się konferencja zatytułowana "Edukacja europejska - Program Erasmus + szansą rozwoju przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w aspekcie międzynarodowym - wytyczne na rok 2016/2017". Skierowana była do dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach współpracy szkół. Prowadzącą była p. Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach. Przedstawiła ona zebranym wytyczne Komisji Europejskiej w kwestii programu Erasmus + na rok 2016/2017, projekty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą - Akcja KA1 (cele i priorytety), jak również międzynarodowe projekty współpracy szkół - Akcja KA2 (cele i priorytety).

Seminarium "Dyskalkulia, dysleksja, zespół Aspergera - jak wspierać uczniów na lekcjach matematyki" odbyło się 14 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Skierowane było do nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych. Kierownikiem formy była p. Justyna Biernacka nauczyciel - konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach, a osobami prowadzącymi p. Justyna Biernacka, p. Maria Włoczyk Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach oraz Katarzyna Milczarek Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach. Podczas seminarium omówione zostały przyczyny i trudności w uczeniu się matematyki, jak również odbyło się diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki. Nauczyciele matematyki zebrani na seminarium otrzymali od prowadzących wskazówki do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dnia 9 listopada 2016 r. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych wzięli udział w seminarium "Prawa i obowiązki nauczycieli". Odbyło się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Bożena Fronckiewicz nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach przedstawiła zebranym nauczycielom prawa i obowiązki nauczyciela określone w przepisach prawa oświatowego, jak również prawa i obowiązki nauczyciela jako pracownika wynikające z Kodeksu Pracy.

Kadra kierownicza szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wszyscy zainteresowani tematyką zebrali się 3 listopada 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na warsztatach metodycznych " Mediacje i negocjacje szkolne drogą zredukowania konfliktów rówieśniczych". Teresa Szczepańska - konsultant ds. negocjacji i mediacji szkolnej WODN w Skierniewicach podczas warsztatów poruszyła następujące zagadnienia: mediator i jego rola w procesie mediacyjnym, komunikacja interpersonalna i jej wpływ na porozumiewanie się oraz praktyczne wykorzystanie procedur mediacji i negocjacji do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej

Podsumowanie » »

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - "Bądź autorem własnej kariery"
17-23 października 2016 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej
Podsumowanie » »