menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna
w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Ilona Kurpiewska

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - nieczynna

Wspomnienie
o mgr Halinie Jolancie Młynarczyk
kierowniku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych
przygotowanej na I semestr roku szkolnego 2017/2018

Sieci współpracy i samokształcenia
prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2017/2018

X Pikniki Rodzinny - "Bernardynki Rawskie"

W niedzielę 10 września 2017 r. na terenie zielonym przy Zamku Książąt Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej Biblioteka Pedagogiczna była współorganizatorem X Pikniku Rodzinnego - "Bernardynki Rawskie". Impreza została zorganizowana w ramach VII Tygodnia Wychowania. Więcej » »

Pikniki Rodzinny zespołu WWR

1 września 2017 r. na terenie zielonym przy Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej oraz w jej wnętrzu odbył się Piknik Rodzinny Zespołu WWR (Wczesnego Wspomagania Rozwoju). Został on zorganizowany przy współpracy pracowników biblioteki oraz Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Więcej » »

Oferta szkoleniowa
dla nauczycieli na rok szkolny 2017/2018


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!

Podsumowanie XVI Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom (3-10 czerwca 2017 r.) w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej

Podsumowanie » »

W dniu 3 czerwca 2017 roku po raz kolejny odbyła się w naszej bibliotece Noc Bibliotek. W tym roku ogólnopolska akcja zatytułowana była Noc Bibliotek - Czytanie Porusza! Impreza została zorganizowana przy współpracy z nauczycielem bibliotekarzem panią Marią Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej.

Fotorelacja » »

W dniu 1 czerwca 2017 roku odbyła się w naszej bibliotece akcja masowego czytania "Jak nie czytam, jak czytam". Uczestniczyli w niej wychowankowie MOS w Rawie Mazowieckiej. W czasie akcji zaprojektowali plakaty promujące czytelnictwo, zaaranżowali plenerową czytelnię i czytali wybrane książki. Lekturę umilał drobny poczęstunek. Cele ogólnopolskiej akcji to między innymi: promocja książek i czytania wśród uczniów, zainicjowanie mody na czytanie, ukazanie nieczytającym uczniom, że książki są popularne wśród ich rówieśników.

Fotorelacja » »

W dniu 25 maja 2017 r. Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej zorganizowała szkolenie skierowane do nauczycieli bibliotekarzy szkolnych pt. ,,Wpływ reformy edukacji na zmiany w bibliotece szkolnej". Szkolenie poprowadziła pani Mariola Szymczak z Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach, która zapoznała uczestniczki szkolenia z aktami prawnymi dotyczącymi funkcjonowania bibliotek szkolnych, pracami organizacyjno-technicznymi oraz planowaniem i dokumentowaniem pracy biblioteki szkolnej w nowym roku szkolnym. Spotkanie było doskonałą okazją do inspirujących dyskusji, wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk między nauczycielami bibliotekarzami.

Fotorelacja » »

W dniu 8 marca 2017 roku odwiedziła nas klasa III g z Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Rawie Mazowieckiej. Młodzież uczestniczyła w zajęciach zatytułowanych "Patroni 2017 roku: Władysław Reymont i Józef Piłsudski - gra terenowa".

Fotorelacja » »

Podsumowanie Tygodnia Bibliotek (8-15 maja 2017 r.) w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filii w Rawie Mazowieckiej

Podsumowanie » »


Światowy Dzień Ziemi
W dniu 21 kwietnia 2017 roku odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z panią Marią Kosiacką z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rawie Mazowieckiej. Zorganizowane zostało ono z okazji Światowego Dnia Ziemi. Uczestniczyły w nim dzieci z klasy 0d ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej. (czytaj więcej)

Zapraszamy do oglądania wystawy przygotowanej w naszej bibliotece na temat patronów 2017 roku.
Zachęcamy również do udziału w zajęciach edukacyjnych zatytułowanych "Patroni 2017 roku - gry interaktywne".

Zapraszamy na zajęcia biblioteczne
Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej
zaprasza do skorzystania z oferty bezpłatnych zajęć edukacyjnych przygotowanej na II semestr roku szkolnego 2016/2017

W dniu 28 marca 2017 roku odbyło się w naszej bibliotece seminarium zatytułowane "Kalendarz plastyczny: Wiosna i Wielkanoc". Prowadzącą była pani Beata Krokocka - nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach. Nauczyciele zainteresowani tematem wykonali wiosnę pod pędzlem, czyli słodkie jajo wielkanocne, pudełko pisankę na wielkanocne słodycze. Nie zabrakło też papieroplastyki wiosennej i wielkanocnej, a w niej: zajączków, kur i kurczaków.

Seminarium "Jak konstruktywnie rozmawiać z rodzicami" odbyło się 9 marca 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Zakres tematyczny obejmował: nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktu z rodzicami, trudne zachowania rodziców w rozmowach z nauczycielem, czy budowanie relacji nauczyciela z rodzicami, która sprzyja rozwiązywaniu trudnych i spornych spraw. Kierownikiem formy była p. Teresa Szczepańska nauczyciel - konsultant ds. mediacji i negocjacji szkolnych WODN w Skierniewicach.

Nauczyciele klas 1-3 szkoły podstawowej oraz zainteresowani tematyką spotkali się 8 i 13 marca 2017 r. na warsztatach metodycznych "Pracuję z dzieckiem/uczniem aktywnie" zorganizowanych przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej. Kierownik formy p. Jolanta Hysz nauczyciel - konsultant ds. informatyki i edukacji początkowej WODN w Skierniewicach zapoznała zebranych z klasyfikacją metod nauczania, stylami uczenia się, uczeniem się w grupie i z grupą, oraz z aktywizującymi metodami i technikami w praktyce.

1 marca 2017 r. nauczyciele zainteresowani robótkami z bibuły spotkali się na warsztatach metodycznych "Bukiet w miniaturce". Kierownikiem formy była p. dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach, a warsztaty prowadziła p. Maria Żeromska-Tomczyk nauczyciel SOSW w Skierniewicach. Podczas warsztatów panie wykonały z bibuły różyczki, krokusy i stokrotki.

W związku z obchodzonym w lutym Dniem Bezpiecznego Internetu w dniu 9. lutego odbyła się w naszej bibliotece lekcja zatytułowana "Bezpieczny Internet". Uczestniczyli w niej uczniowie klasy III b Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej.

Seminarium "Wolontariat sposobem kształtowania postaw obywatelskich uczniów" miał miejsce 23 lutego 2017 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Skierowane było do nauczycieli stażystów i kontraktowych wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. W zakres tematyczny dotyczący podstawy prawnej i celów wolontariatu, jak również zadań i obszarów działania wolontariatu szkolnego wprowadziła zebranych kierownik formy p. Anna Stefaniak - konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach.

W dniu 21 lutego 2017 r. w bibliotece Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej wręczono nagrody uczestnikom konkursu. Konkurs był organizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Rawie Mazowieckiej we współpracy z biblioteką szkolną.
Wyniki konkursu
O Kornelu Makuszyńskim

Nauczyciele wszystkich typów szkół i placówek oświatowych spotkali się 20 lutego 2017 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na seminarium "Metoda odwróconej lekcji (flipped classroom, reverse teaching)". Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach wprowadziła zebranych w zakres tematyczny, który obejmował kształcenie wyprzedzające oraz idee odwróconej lekcji, etapy pracy tą metodą, czy narzędzia wykorzystywane w w/w metodzie. Podsumowaniem seminarium były przykłady dobrych praktyk wymienione między pedagogami.

W dniach 13 i 14 lutego 2017 r. odbyły się w naszej bibliotece warsztaty metodyczne zatytułowane "Przepisy prawa oświatowego - przygotowanie nauczyciela kontraktowego do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego". Prowadzącą była p. Bożena Fronckiewicz - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach. Podczas warsztatów nauczyciele zapoznali się z zapisami dotyczącymi przepisów prawnych dotyczących systemu oświaty, z zastosowaniem wiedzy z zakresu przepisów prawnych w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań, czy sposobem prezentowania się nauczyciela kontraktowego przed komisją egzaminacyjną.

Z okazji Walentynek
odbyło się w naszej bibliotece spotkanie z poezją.
Młodzież z klasy III b z Gimnazjum nr 1 w Rawie Mazowieckiej czytała swoje ulubione wiersze o miłości.

W ramach realizacji programu "Nie pisz już tylko do szuflady" w dniu 13. lutego 2017 roku odbyło się spotkanie z panią Barbarą Strutyńską autorką książek dla dzieci.
Uczestniczyły w nim dzieci z grupy Stokrotki z Przedszkola nr 3 w Rawie ...