menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Ilona Kurpiewska

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - 9.00 - 14.00
W okresie ferii zimowych Biblioteka jest czynna w godz. 8.00-15.00.
W soboty jest nieczynna.


Wspomnienie
o mgr Halinie Jolancie Młynarczyk
kierowniku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

Ankieta - "Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych"
Szanowni Państwo
Przedstawiona ankieta jest narzędziem do badań satysfakcji użytkowników bibliotek. Wynikiem badania będzie poznanie opinii użytkowników na temat jakości usług świadczonych przez bibliotekę oraz wyznaczenie wskaźnika satysfakcji. Badanie umożliwi zgromadzenie i porównanie danych dotyczących satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych. Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli znajdą Państwo czas na wypełnienie ankiety.
Termin badania: 17 października - 18 listopada 2016 r.
Badanie jest realizowane z inicjatywy Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych.

Sieci współpracy i samokształcenia
prowadzone w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej w roku szkolnym 2016/2017

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych
"BĄDŹ EKO - DBAJ O POWIETRZE"

PODSUMOWANIE » »

Relacja ze spotkania z Jackiem Łapińskim
autorem książki
"Jak być lepszym : w życiu prywatnym i zawodowym"

Konferencja metodyczna "Piktogramy - wykorzystanie kreatywności, gier i zabaw logicznych na lekcjach matematyki na I oraz II etapie edukacyjnym" skierowana była do nauczycieli matematyki , którzy zgromadzili się 8 grudnia 2016 r. w rawskiej Bibliotece Pedagogicznej. Justyna Biernacka nauczyciel - konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach podczas konferencji omówiła nastepujace zagadnienia: piktografia- rozwijanie umiejętności posługiwania się językiem symbolicznym w edukacji z zakresu nauk matematycznych, zastosowanie materiałów edukacyjnych w sposób innowacyjny, oraz wzmocnienie zainteresowania matematyką.

Nauczyciele zainteresowani tematem "Kalendarz plastyczny: Zima i Boże Narodzenie" spotkali się 5 grudnia 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Kierownikiem formy była p. dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach.
Tematem spotkania była papieroplastyka zimowa i bożonarodzeniowa - kram z pomysłami, podczas którego wykonane zostały Mikołaje, renifery i pudełka na prezenty.

W dniu 29 listopada 2016 r. w naszej bibliotece odbyła się konferencja zatytułowana "Edukacja europejska - Program Erasmus + szansą rozwoju przedszkoli, szkół i placówek oświatowych w aspekcie międzynarodowym - wytyczne na rok 2016/2017". Skierowana była do dyrektorów, nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych zainteresowanych udziałem w międzynarodowych projektach współpracy szkół. Prowadzącą była p. Agnieszka Edyta Dąbrowska nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach. Przedstawiła ona zebranym wytyczne Komisji Europejskiej w kwestii programu Erasmus + na rok 2016/2017, projekty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli za granicą - Akcja KA1 (cele i priorytety), jak również międzynarodowe projekty współpracy szkół - Akcja KA2 (cele i priorytety).

Seminarium "Dyskalkulia, dysleksja, zespół Aspergera - jak wspierać uczniów na lekcjach matematyki" odbyło się 14 listopada 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Skierowane było do nauczycieli matematyki wszystkich etapów edukacyjnych. Kierownikiem formy była p. Justyna Biernacka nauczyciel - konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach, a osobami prowadzącymi p. Justyna Biernacka, p. Maria Włoczyk Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach oraz Katarzyna Milczarek Pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Skierniewicach. Podczas seminarium omówione zostały przyczyny i trudności w uczeniu się matematyki, jak również odbyło się diagnozowanie trudności w uczeniu się matematyki. Nauczyciele matematyki zebrani na seminarium otrzymali od prowadzących wskazówki do pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Dnia 9 listopada 2016 r. nauczyciele wszystkich etapów edukacyjnych wzięli udział w seminarium "Prawa i obowiązki nauczycieli". Odbyło się w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Bożena Fronckiewicz nauczyciel - konsultant ds. kadry kierowniczej WODN w Skierniewicach przedstawiła zebranym nauczycielom prawa i obowiązki nauczyciela określone w przepisach prawa oświatowego, jak również prawa i obowiązki nauczyciela jako pracownika wynikające z Kodeksu Pracy.

Kadra kierownicza szkół, nauczyciele, pedagodzy szkolni, wszyscy zainteresowani tematyką zebrali się 3 listopada 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej na warsztatach metodycznych " Mediacje i negocjacje szkolne drogą zredukowania konfliktów rówieśniczych". Teresa Szczepańska - konsultant ds. negocjacji i mediacji szkolnej WODN w Skierniewicach podczas warsztatów poruszyła następujące zagadnienia: mediator i jego rola w procesie mediacyjnym, komunikacja interpersonalna i jej wpływ na porozumiewanie się oraz praktyczne wykorzystanie procedur mediacji i negocjacji do rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

Wystawa książek i zbiorów multimedialnych zakupionych w ramach realizacji Projektu z edukacji ekologicznej dla dzieci i młodzieży Projekt współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Łodzi
"BĄDŹ EKO - DBAJ O POWIETRZE"

Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych
w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej

Podsumowanie » »

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY - "Bądź autorem własnej kariery"
17-23 października 2016 roku w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej
Podsumowanie » »

Konferencja metodyczna "Praca z uczniem zdolnym - metody wsparcia" miała miejsce 27 października 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Justyna Biernacka nauczyciel - konsultant ds. matematyki WODN w Skierniewicach spotkała się z nauczycielami matematyki wszystkich etapów edukacyjnych. Podczas konferencji poruszone zostały zagadnienia: jak uczyć aby rozwijać potencjał intelektualny ucznia, oraz metody i formy pracy z uczniem zdolnym.

Seminarium "Kosmos, dinozaury i..., czyli jak rozwijać zainteresowania przyrodnicze małych dzieci" miała miejsce 7 października 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Agnieszka Dąbrowska nauczyciel - konsultant ds. przedmiotów przyrodniczych, edukacji regionalnej i europejskiej WODN w Skierniewicach omówiła zakres tematyczny w którym znalazło się: edukacja przyrodnicza w świetle założeń podstawy programowej edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, konstruowanie scenariuszy zajęć, projektów, gier i zabaw dydaktycznych z zakresu ww. problematyki. Nie zabrakło również prac plastycznych przedstawiających dinozaury.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w
KONKURSIE HISTORYCZNO-LITERACKIM
"1050 lat temu Chrzest Polski, a co było wcześniej? Dzieje Polski Przedchrześcijańskiej - kultura, obyczaje, organizacja życia społecznego w starożytnej Lechii"

REGULAMIN KONKURSU » »
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA » »
PLAKAT KONKURSU » »