menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach
Filia w Rawie Mazowieckiej

ul. Zwolińskiego 8d, 96-200 Rawa Mazowiecka,
tel. 046 815 40 14
e-mail: bibliotekarawa@o2.pl
kierownik filii: Ilona Kurpiewska

Godziny otwarcia biblioteki:

poniedziałek-piątek - 9.00 - 17.00,
sobota - 9.00 - 14.00

Wspomnienie
o mgr Halinie Jolancie Młynarczyk
kierowniku Biblioteki Pedagogicznej w Skierniewicach Filia w Rawie Mazowieckiej

Ankieta - "Badanie satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych"
Szanowni Państwo
Przedstawiona ankieta jest narzędziem do badań satysfakcji użytkowników bibliotek. Wynikiem badania będzie poznanie opinii użytkowników na temat jakości usług świadczonych przez bibliotekę oraz wyznaczenie wskaźnika satysfakcji. Badanie umożliwi zgromadzenie i porównanie danych dotyczących satysfakcji użytkowników bibliotek pedagogicznych. Będziemy niezmiernie wdzięczni, jeśli znajdą Państwo czas na wypełnienie ankiety.
Termin badania: 17 października - 18 listopada 2016 r.
Badanie jest realizowane z inicjatywy Konferencji Dyrektorów Bibliotek Pedagogicznych.

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w
KONKURSIE HISTORYCZNO-LITERACKIM
"1050 lat temu Chrzest Polski, a co było wcześniej? Dzieje Polski Przedchrześcijańskiej - kultura, obyczaje, organizacja życia społecznego w starożytnej Lechii"

REGULAMIN KONKURSU » »
OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA » »
PLAKAT KONKURSU » »

Anna Stefaniak nauczyciel - konsultant ds. organizacji i programowania pracy szkoły/placówki oświatowej WODN w Skierniewicach poprowadziła 13 października 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej seminarium "Co nauczyciel stażysta i kontraktowy o prawie oświatowym wiedzieć powinien?" Seminarium skierowane było do nauczycieli, którzy ubiegają się o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela. Prowadząca przedstawiła zebranym źródła prawa oświatowego, uprawnienia rady pedagogicznej i dyrektora w zakresie stanowienia prawa wewnątrzszkolnego,oraz poradnik nauczyciela stażysty/kontraktowego.

Dnia 4 października 2016 r. w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej odbyła się konferencja metodyczna "Rozwiązywanie konfliktów szkolnych drogą mediacji i negocjacji" . Skierowana była do kadry kierowniczej szkół, nauczycieli, pedagogów szkolnych, wszystkich zainteresowanych tematyką. O konflikcie szkolnym - jego przyczynach, mechanizmach eskalacji oraz skutkach, ak również o mediacjach i negocjacjach jako skutecznym sposobie rozwiązywania konfliktów szkolnych mówiła p. Teresa Szczepańska konsultant WODN w Skierniewicach.

Konferencja "Vademecum wychowawcy" odbyła sie 3 października 2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Kierownikiem formy był p.Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Zebrani na konferencji nauczyciele zapoznali się z powinnościami wychowawczymi nauczyciela, profilaktyką w pracy wychowawcy klasowego, rodzicem jako partner em wychowawcy klasowego, partnerstwo w wychowywaniu ucznia, czy doradztwem zawodowym, czyli jak wspierać ucznia w zakresie planowania przyszłej kariery zawodowej.

Konferencja metodyczna "Promocja czytelnictwa w szkole" odbyła się 29.09.2016 r. w Bibliotece Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej. Skierowana była do nauczycieli bibliotekarzy, oraz wszystkich zainteresowanych tematyką. Kierownikiem formy i osobą prowadzącą była p. Małgorzata Wrzodak nauczyciel - konsultant ds. edukacji polonistycznej i bibliotek WODN w Skierniewicach. Zakres tematyczny obejmował zadania dla szkoły i biblioteki, zasoby Internetu i nowe technologie w promocji czytelnictwa, pomysły na pracę z lekturą i działania popularyzujące czytelnictwo. Przykłady dobrych praktykpodczas konferencji przedstwiła p. I. Kurpiewska z Biblioteki Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej, p. B. Matysiak z ZS w Lubani, oraz p. M. Sobczak ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Rawie Mazowieckiej. Spotkaniu towarzyszyła wystawa nowości książkowych dotycząca tematu.

Dnia 16 września 2016 r. w siedzibie biblioteki odbyło się seminarium "Jak skutecznie organizować pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole?". Kierownikiem formy, a zarazem osobą prowadzącą był Marek Rawski nauczyciel - konsultant ds. wychowania WODN w Skierniewicach. Zakres tematyczny obejmował organizowanie i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w świetle nowych regulacji prawnych, formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej organizowanej w szkole, a także rodzaje zajęć organizowanych dla uczniów o indywidualnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych.

W ramach wspomagania szkół i placówek Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej w dniu 15 września 2016 r. zorganizowała konferencję metodyczną "Trzy wymiary edukacji: Współpraca z rodzicami; Praca z grupą szkolną; Ocenianie kształtujące". I Moduł - stacjonarny dotyczył: roszczeniowych rodziców, a w nim oceniania kształtującego oraz pracy z grupą. Kierownikiem formy była dr Beata Krokocka nauczyciel - konsultant ds. animacji pracy twórczej oraz zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych WODN w Skierniewicach. Osoby prowadzące to: Elżbieta Masny, Ryszard Ogonowski, dr Beata Krokocka - konsultanci WODN w Skierniewicach.

W dniach 2 i 3 wrzesnia 2016 r. Biblioteka Pedagogiczna w Rawie Mazowieckiej włączyła się w "Akcję Narodowego Czytania", która organizowana jest przez Prezydenta RP od 2012 roku, a została zainicjowana wspólną lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Narodowe Czytanie w 2016 r. to "Quo vadis"- powieść historyczna Henryka Sienkiewicza, która została opublikowana w latach 1895-1896 w odcinkach w warszawskiej "Gazecie Polskiej", oraz w krakowskim dzienniku "Czas" i "Dzienniku Poznańskim". Następnie wydano ją w formie druku zwartego. Pierwsze wydanie "Quo vadis" ukazało się w Krakowie w 1896 r. Powieść odniosła światowy sukces i została przetłumaczona na ponad pięćdziesiąt języków. W Bibliotece Pedagogicznej wybrane przez siebie fragmenty powieści czytali uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Rawie Mazowieckiej, którzy tłumnie przybyli do książnicy wraz z nauczycielem j. polskiego p. U. Siudzińską, oraz indywidualni czytelnicy.