menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.


Rok 2017 w województwie łódzkim

- Rokiem Władysława Stanisława Reymonta


Sejmik Województwa Łódzkiego podjął stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta. W 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin tego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy w historii. "Ten pierwszy Noblista Polski Niepodległej, autor chłopskiej epopei, literackiego obrazu Łodzi i piewca polskiej prowincji urodził się na Ziemi Łódzkiej". Źródło: www.lodzkie.pl

http://www.lodzkie.pl/reymont/ - Rok Reymonta w województwie łódzkim

Harmonogram obchodów roku Władysława Stanisława Reymonta w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach