menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.


Rok 2017 w województwie łódzkim

- Rokiem Władysława Stanisława Reymonta


Sejmik Województwa Łódzkiego podjął stanowisko w sprawie ogłoszenia roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta. W 2017 r. przypada 150. rocznica urodzin tego, jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy w historii. "Ten pierwszy Noblista Polski Niepodległej, autor chłopskiej epopei, literackiego obrazu Łodzi i piewca polskiej prowincji urodził się na Ziemi Łódzkiej". Źródło: www.lodzkie.pl

http://www.lodzkie.pl/reymont/ - Rok Reymonta w województwie łódzkim

Harmonogram obchodów roku Władysława Stanisława Reymonta w Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach i jej filiach

Wystawa "Władysław Stanisław Reymont (1867 - 1925)" » »

Zestawienia tematyczne:
Władysław Stanisław Reymont - życie i twórzość
Władysław Stanisław Reymont - dzieła


Konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej"

W związku z ogłoszeniem przez Sejmik Województwa Łódzkiego Roku 2017 - Rokiem Władysława Stanisława Reymonta Biblioteki Pedagogiczne Województwa Łódzkiego ogłaszają konkurs na prezentację multimedialną pt.: "Śladami Władysława Stanisława Reymonta po ziemi łódzkiej" dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim.

Konkurs ma na celu promowanie twórczości i życia Władysława Stanisława Reymonta, uczczenie pamięci pisarza w 150 rocznicę jego urodzin oraz wzmacnianie tożsamości regionu łódzkiego. Uczestnicy poznają miejsca biograficzne związane z Noblistą na Ziemi Łódzkiej oraz miejscowości kojarzone z pisarzem. Celem jest również rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci i młodzieży oraz przygotowanie ich do poszukiwania i wykorzystywania potrzebnych informacji i materiałów.

Konkurs objęty jest Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego

Regulamin konkursu

Komisja konkursowa I etapu wyłoniła 5 najlepszych prac, które zakwalifikowały się do II etapu konkursu wojewódzkiego:
1. Bieżuńska Aleksandra - Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach, nauczyciel opiekun Kinga Pruszkowska, Tomasz Staroń;
2. Galach Przemysław - Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Skierniewicach, nauczyciel opiekun Aleksandra Daciów;
3. Gorzkiewicz Jakub - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Bolimowie, nauczyciel opiekun Anna Paprocka;
4. Jaśniewska Wiktoria - Zespół Szkół nr 4 w Skierniewicach, nauczyciel opiekun Kinga Pruszkowska, Tomasz Staroń;
5. Rochalska Magdalena - Publiczne Gimnazjum w Głuchowie, nauczyciel opiekun Piotr Ulanowski

Wyniki konkursu - II etap


(źródło: https://kronikapbwlodz.blogspot.com/2017/11/rozstrzygniecie-konkursu-sladami.html)

Materiały do pobrania: plakat, oświadczenie uczestnika, adresy bibliotek

Zapraszamy do udziału w konkursie uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w województwie łódzkim. Zapraszamy nauczycieli do współpracy!