menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Sieci współpracy i samokształceniasą propozycją współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy w ramach wybranego zagadnienia.
Mają służyć wspomaganiu pracy nauczycieli i nauczycieli bibliotekarzy, wymianie informacji i doświadczeń. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami - zarówno za pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i spotkań osobistych. Uczestnicy pracują pod kierunkiem koordynatora sieci współpracy i samokształcenia.

Cele:

Sieci współpracy i samokształcenia 2019/2020