menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.


Łódzkie nagradza najzdolniejszych
XI edycja jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego


1 lutego 2017 roku rozpoczyna się XI edycja stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego.

Stypendium przyznawane jest w dwóch kategoriach: "uczeń" i "student". Beneficjentami konkursu są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, słuchacze kolegiów oraz studenci kierunków z następujących dziedzin nauki:
 1. nauki społeczne
 2. nauki ekonomiczne
 3. nauki prawne
 4. nauki matematyczne
 5. nauki fizyczne
 6. nauki chemiczne
 7. nauki biologiczne
 8. nauki o Ziemi
 9. nauki techniczne
 10. nauki medyczne
 11. nauki farmaceutyczne
Maksymalna wysokość dofinansowania wynosi do 10 tys. zł.

Termin i miejsce składania wniosków:
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w terminie od 1 lutego 2017 r. do 2 marca 2017 r..
Wnioski wypełnione komputerowo można przesłać pocztą na adres:

Departament Kultury i Edukacji
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź

albo złożyć osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub Sekretariacie Departamentu Kultury i Edukacji, al. Piłsudskiego 8, pok. 1302.

Kontakt:
Wszelkich informacji na temat stypendium udzielają pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego: Osoby zainteresowane, w celu uzyskania bliższych informacji zapraszamy na stronę internetową www.lodzkie.pl Zakładka: Edukacja - Stypendia oraz Biuletyn Informacji Publicznej lub www.intelektualne.lodzkie.pl, gdzie znajduje się Regulamin konkursu wraz z wnioskiem.

Do pobrania:

Regulamin przyznawania jednorazowych stypendiów naukowych Marszałka Województwa Łódzkiego

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii "uczeń"

Wniosek o przyznanie jednorazowego stypendium naukowego Marszałka Województwa Łódzkiego w kategorii "student"