menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE

Biblioteka Pedagogiczna w Skierniewicach od czerwca 2021 do listopada 2021 będzie realizowała grant pt.: "Wsparcie biblioteki pedagogicznej w prowadzeniu kształcenia na odległość przez nauczycieli szkół i przedszkoli" w ramach projektu ORE finansowanego z programu POWER.

Zapraszamy nauczycieli szkół i przedszkoli wszystkich typów i poziomów kształcenia na bezpłatne szkolenie on-line w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej w łącznej liczbie 28 godzin dydaktycznych.

Szkolenie obejmuje 2 moduły tematyczne obowiązkowe:

oraz 3 moduły tematyczne do wyboru z następujących:

Moduły zostaną uzupełnione o treści dotyczące współpracy z biblioteką pedagogiczną, tj. poszukiwanie i selekcjonowanie informacji, korzystanie z baz bibliotecznych, korzystanie z bibliotek cyfrowych, wykorzystywanie stron internetowych bibliotek.

Szkolenia będą wspierane indywidualnymi i grupowymi działaniami konsultacyjno-doradczymi.

Wszystkie zajęcia będą realizowane formie zdalnej.

Udział w grancie jest bezpłatny. O przyjęciu na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń

Wszystkich nauczycieli zainteresowanych udziałem w szkoleniu prosimy o wypełnienie wstępnej deklaracji poprzez formularz rejestracyjny do 31 lipca 2021 r.

W razie wątpliwości i pytań prosimy o kontakt:
46 833 40 13; e-mail: biblioteka@bpskierniewice.pl

Formularz zgłoszeniowy