menu: Skierniewice | Łowicz | Brzeziny | Rawa Maz.

Wystawy talenty

W związku z przyznanym Bibliotece Pedagogicznej w Skierniewicach tytułu - Miejsce Odkrywania Talentów placówka przygotowała na pierwszy dzień wiosny wystawy prac uczniów utalentowanych zgodnie z założeniami Ministerstwa Edukacji Narodowej "Tu odkrywamy talenty".
Na wystawie "Odkrywamy talenty w bibliotece" zaprezentowano prace plastyczne - rysunek w ołówku - dwojga uczniów z Liceum Ogólnokształcącego im. B. Prusa w Skierniewicach oraz kwiaty z bibuły również ucznia tej samej szkoły.